LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології переробки низькосортного короткого льняного волокна

сировини - льонотрести або відходів тіпання в умовах льонозаводів є досить ефективною схема: льонорозпушувач + льоноочищувач. За такою схемою може перероблятися сировина для одержання шпагату високої лінійної щільності 400-1000 текс (№1-2,5). За сучасною схемою переробки короткого льоноволокна можна виготовляти лише пачосове прядиво сухого прядіння з додаванням пачосів. Застосування нової схеми дозволяє виготовляти чистий шпагат без застосування пачосів, які можуть бути використані для виготовлення більш цінних виробів 55,5-200 текс (№5-18) за мокрою системою прядіння. Усе пачосове прядиво виготовляється у суровому вигляді. Через наявність пектинових речовин сурове прядиво має темно-сірий вигляд. Згідно вимог до більш тонкого прядива для виготовлення мотузок 400-1587 текс (№0,63 - 2,5) чи мішків 666,6 - 333,3 текс (№1,5-3) технологічна схема має бути доповнена додатковим очищувачем (одно - чи двоступеневого виконання) попереднього глибокого очищення. Ця машина періодичної дії і працює у замкненому колі доти, поки ступінь очищення та розпушування не досягне бажаних показників. По закінченні цієї обробки вихідний волокнистий матеріал відповідає середнім вимогам.
Особливої уваги вимагає переробка різаних технологічних відходів та волокна. В умовах льонозаводів відпадає необхідність використання кіпорозпушувачів, замість нього до технологічної схеми має бути введений очищувач із ножовим барабаном для більш інтенсивного початкового очищення й розпушення жмутів волокон.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Чурсіна Л.А., Валько В.М., Литвин З.Л. Дослідження очищувальної здатності обладнання // Вестник Херсонского государственного технического университета, 1999.- №3(6).- С. 286-289.

2. Валько М.І., Литвин З.Л. Льон - гідна заміна бавовни // Легка промисловість, 1998.- № 2 .-С.14.

3. Валько В.М., Литвин З.Л. Переробка луб'яних технологічних відходів // Проблеми легкої та текстильної промисловості України. - 1999.- №2.- С. 143–146.

4. Литвин З.Л., Чурсина Л.А. Способы котонизации короткого льняного волокна // Ресурсосберегающие технологии в первичной переработке натуральных волокон. Сборник научных трудов.- Киев:УкрИНТЭИ.-1995.- С. 40-41.

5. Литвин З.Л., Чурсина Л.А. Рекомендации по повышению эффективности переработки льняного волокна в котонин // Ресурсосберегающие технологии в первичной переработке натуральных волокон. Сборник научных трудов .- Киев: УкрИНТЭИ.-1995.- С. 42 - 44.

6. Валько М.І., Семченко В.І., Литвин З.Л. Прядіння котонізованих коротких волокон льону // Технологія, автоматизація та економіка в переробній галузі. Збірник наукових праць. -Київ: ІЗМН.- 1998.- С. 14 - 15.

7. Валько Н.И., Литвин З.Л. Использование короткого льняного волокна при производстве тканей бытового назначения // Научный прогресс в производстве натуральных волокон. Сборник научных трудов .- Киев .- ЦБТИЛегпром.- 1995.- С. 3-5.

ВИСНОВКИ

1. Теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено, що підвищення якості очищення короткого льняного волокна на 6-10% і збільшення розщепленості волокнистих жмутів на 170-210 одиниць можна досягти за рахунок конструктивної модернізації тіпальних барабанів, зміною профілю й кількості пружків на їх поверхні, регулюванням кута розмаху та частоти коливань голок у трясильних машинах куделеприготувальних агрегатів.

2. На основі регресивного аналізу розроблена математична модель очищення, знепилення і формування волокнистої стрічки з низькосортного льняного волокна залежно від параметрів експлуатації окремих вузлів куделеприготувальних агрегатів і допоміжного обладнання, яка дозволяє прогнозувати параметри обробки від якості вихідної сировини.


3. Для повного знепилення, очищення й розпушення короткого льняного волокна розроблена й впроваджена удосконалена технологічна схема його обробки, яка включає модернізований куделеприготувальний агрегат КПАЛ, агрегат ПЛ-150П, чесальну машину Ч-600Л та стрічкову машину ЛЧ-1-ЛО.

4. З метою одержання волокон установленої довжини з очищених та знепилених льняних коротких волокон, придатних для переробки в текстильній, фармацевтичній та целюлозно-паперовій галузях промисловості, сконструйована та впроваджена різальна машина гільйотинного типу, яка відрізняється від зарубіжних аналогів простотою конструкції та економічністю в експлуатації.

5. Шляхом аналізу штапельних діаграм, одержаних із різних типів низькосортного льняного волокна після контрольованого різання і неконтрольованого розривання встановлено, що одержати оптимальну кількість 74,5-78,8% високоякісного прядивного волокна з довжиною, рівною довжині бавовняного волокна, можливо за допомогою тільки контрольованого різання.

6. Неконтрольоване розривання волокнистої стрічки, виготовленої з низькосортної сировини, призводить до розпушення волокнистої маси й утворення 52-55,2% надто коротких волокон, непридатних для виготовлення прядива у текстильному виробництві, але які можуть бути використані у фармацевтичній, целюлозно-паперовій та інших галузях промислового виробництва.

7. Розроблено рекомендації щодо використання очищених та штапельних льняних волокон у різних галузях народного господарства України залежно від характеру розподілу волокон по довжині на штапельних діаграмах.

8. Економічний ефект від використання низькосортного льняного волокна після очищення і штапелювання, як замінника бавовняного волокна в текстильному виробництві, складає 1,2 млн гривень на рік.

АНОТАЦІЯ

Литвин З.Л. Розробка ресурсозберігаючої технології переробки низькосортного короткого льняного волокна. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.03 – Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. - Херсонський державний технічний університет, Херсон, 2000 р.

Захищається рукопис, який містить теоретичні та експериментальні дослідження в галузі поглибленого очищення коротких низькосортних волокон льону з метою підготовки їх до прядіння.

Розроблений процес поглибленого очищення відходів тіпання в процесі куделеприготування та розволокнення коротких волокон на стадії первинної обробки льону. Проведено порівняльний аналіз різних способів розволокнення з метою отримання високоякісного волокна, придатного для виготовлення прядива та інших товарів. На основі експериментальних досліджень і розробленої математичної моделі процесу запропонована й впроваджена технологія виготовлення високоякісного волокна з відходів тіпання. Розроблено й змонтовано устаткування для переробки низькосортної сировини за різними технологічними схемами в залежності від вимог до якості льняного волокна. Наводяться дані про економічний ефект від впровадження.

Результати роботи впроваджені у виробництво в АО "Старосамбірський льонокомбінат".

Ключові слова: спосіб приготування трести, рошення, льон - довгунець, фізико - механічні властивості, коротке льоноволокно, розщеплення, технологія, луб'яне