LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології формоутворення взуття з верхом із натуральної шкіри

експериментів та фізико-механічних властивостей шкіри дозволив зробити висновок, що найдоцільнішими режимами процесу трициклічного розтягнення для досліджуваної шкіри є: DL=30 2%.; DWвід.=15% 3%. Як видно з графіка (рис. 4) при збільшенні величини попереднього розтягнення на міцність шкіри росте вплив вологонасиченості розтягнутих зразків. Міцність шкіри після трициклічного розтягнення при DL=40 мм значно менша в порівнянні з DL=20 та DL=30мм. Це, можливо, є наслідком зміни внутрішньої структури матеріалу і початку деформації самих колагенових волокон шкіри.Рис. 2. Залежність DL зал. від повної деформації розтягнення - L

при: 1- DWвід.=5%; 2-DWвід.=15%; 3-DWвід.=25%


Враховуючи, що природне сушіння не можливо рекомендувати виробництву внаслідок тривалості процесу, було вирішено використати термодинамічний спосіб сушіння (знакозмінними температурами).

Проведено контрольний експеримент з тими ж режимами зволоження та розтягнення, але з використанням термодинамічного способу фіксації. Результати досліджень наведені в табл. 3.


Таблиця 3


Порівняльні дані значення DL зал. (мм) при різних способах фіксації

DL, мм. DWвід.,% і, цикл DL зал., мм.

Природним сушінням Термодинамічним Сушінням

20 25 1 16 15

25 2 17 17,5

25 3 18 18

30 25 1 21 23

25 2 24 26,5

25 3 26,5 27,5

40 25 1 31 32

25 2 34 34

25 3 36 36


Як бачимо, різниця між результатами досліджень незначна. Невелика різниця у деяких випадках лежить у полі похибки досліду.
Рис. 3. Залежність DL зал. від L, DWвід. та кількості циклів (і) при фіксації природним сушінням: 1 - при DL=20мм, 2 – при DL=30мм, 3 – при DL=40мм

Рис. 4. Залежність збереження міцності шкіри після трициклічного розтягнення від DL

при 1-DW = 5%; 2-DW=15%.; 3-DW=25% мм

Методика багатоциклічного послідовного одновісного розтягнення у перпендикулярних напрямках полягає в тому, що використовуючи одновісне розтягнення зразки деформується уздовж і впоперек лінії хребта послідовно, з фіксацією деформації розтягнень термодинамічним способом. Це вигідно відрізняє її від одночасного двовісного розтягнення зразків, при якому міцність шкіри та товщина, за даними Купріянова, зменшуються.

Для послідовного розтягнення зразки мали квадратну форму, розміром робочої зони 100 C 100 мм. Розтягнення здійснювалося на спеціально розроблених для цієї мети пристроях.

Результати досліджень у порівнянні з результатами одновісного розтягнення уздовж лінії хребта наведені в таблиці 4.

Проведеними дослідженнями встановлена загальна закономірність приросту площі деталей взуття з натуральної шкіри хромового дублення для верху при здійснені багатоциклічного одновісного розтягнення уздовж лінії хребта та послідовного одновісного розтягнення уздовж та впоперек лінії хребта.

Зроблено висновок, що розроблений спосіб найефективніший при багатоциклічному послідовному одновісному розтягненні натуральних шкір або деталей верху взуття з них у перпендикулярних напрямках.Таблиця 4


Порівняльні дані приросту площі зразків у відсотках при одновісному розтягнені уздовж лінії хребта та послідовному одновісному розтягненню уздовж і впоперек лінії хребта

№ циклу (і) Напрямок розтягнення Одновісне уздовж лінії хребта Одновісне розтягнення уздовж та впоперек лінії хребта

DS1,% DS1(і)-DS1(і-1),% DS2,% DS2(і)-DS2(і-1),%

1 Уздовж хребта 2,4 2,4 2,4 2,4

Впоперек хребта - - 9,8 7,4

2 Уздовж хребта 4,6 2,2 11,9 2,1

Впоперек хребта - - 16,1 4,2

3 Уздовж хребта 5,4 0,8 19,2 3,1

Впоперек хребта - - 22,2 3,0Додатково перевірена формуюча здатність шкіри, яка зазнала впливу трициклічного розтягнення, при формуванні її на півсфері, та були одержані позитивні результати.

Проведені дослідження стали базою для нової ресурсозберігаючої технології.


У четвертому розділі розроблено технологічний процес виробництва взуття типу "мокасин", без підкладки, з верхом із натуральної шкіри.

Невід'ємною частиною нового технологічного процесу згідно започаткованій схемі є попередні лабораторні дослідження кожної нової партії шкіри на предмет встановлення її тягучості та визначення кількості циклів попереднього розтягнення натуральних шкір або деталей верху з них та встановлення можливості приросту площі для розрахунку розмірів деталей.

Перелік технологічних процесів нової технології у порівнянні з діючою наведено в табл. 5.


Таблиця 5


Перелік технологічних процесів нової та діючої технології

№ п/п 1. Нова технологія № п/п 2. Діюча технологія

Назва процесу Устаткування Назва процесу Устаткування

Заготовочний потік (для деталей взуття)

1.1* Попереднє розтягнення деталей верху взуття Агрегатна ділянка для здійснення розробленого способу ---- ----

Розкрійний потік (для шкір із натуральної сировини)

Попереднє розтягнення натуральних шкір Агрегатна ділянка для здійснення розробленого способу ---- ----

Затяжна ділянка потоку зборки взуття

1.2 Пластифікація Активатор ЗЗ1D фірми "SHON" 2.1 Зволоження заготовок Зволожувальна камера

1.3 Затяжка ЗНК або ЗЗ1D фірми "SHON" 2.2 Затяжка ЗНК або ЗЗ1D фірми "SHON"

2.3 Обрізка залишків затяжної кромки Ручна або машинна

2.4 Сушка взуття Сушило


* Опис агрегатної ділянки для здійснення розробленого способу наведено нижче.

Внаслідок впровадження процесу 1.1 (табл. 5) стало можливим виключити технологічну операцію 2.3. у зв'язку з відсутністю залишків затяжної кромки. Заміна процесу 2.1 процесом 1.2 дає можливість усунути операцію 2.4, бо після здійснення операції 1.2 заготовка не має зайвої вологи. Процес пластифікації збільшує еластичність шкіри шляхом її обробки вологим паром. При цьому вологонасиченість шкіри достатня, щоб розправити заготовку на колодці до щільного прилягання. Відсоток вологи в шкірі від термодифузії значно менший ніж при зволоженні заготовок у зволожувальних камерах, тому операція сушіння не потрібна, і таким чином з технологічного процесу усунені процеси 2.1 і 2.4. Процесом 1.1 усунута зайва тягучість шкіри, поліпшені її формуючі властивості, тому для якісного формування заготовки верху необхідна менша деформація розтягнення.

Таким чином, процес попереднього багатоциклічного розтягнення уможливлює