LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології формоутворення взуття з верхом із натуральної шкіри

економію шкіри (матеріальних ресурсів), усунення енергоємного обладнання (сушила), і тим самим економію електроенергії.

Для реалізації нової технології у роботі запропоновано принципову схему устаткування, яке здійснює розтягнення натуральних шкір або деталей верху з них у плоскому стані.

Агрегатна ділянка (рис. 5) для здійснення нового способу багатоциклічного розтягнення складається з камери 1 для зволоження деталей (шкір), приладу 2 для розтягнення деталей, з'ємних розтяжних рам 3, агрегата 4 для фіксації подовження термодинамічним способом, який має теплову сушильну камеру 5, охолоджувальну камеру 6, перекидувач 7, транспортер 8 для повернення рам 3, накопичувача 9, допоміжного стола 10, та місця для оператора 11.


Рис. 5. Схема агрегатної ділянки для здійснення нового способу


За результатами досліджень встановлені такі технологічні режими роботи обладнання, на якому виконується технологічний процес багатоциклічного розтягнення натуральних шкір або деталей верху з них:

Величина розтягнення, не більше – 30 %;

Відносне зволоження - 15 3 %;

Температура повітря в сушильній камері – 80 5 оС;

Час сушіння – 5 – 10 хвилин ( залежно від виду шкіри);

Температура охолодженого повітря – ( - 7 2 оС);

Час охолодження – 5 2 хвилин;

Кількість циклів – 2.


Узагальнені висновки роботи


На основі аналізу існуючого стану справ і практичного досвіду роботи вітчизняної взуттєвої промисловості та літературних джерел з цих питань встановлено, що діюча традиційна технологія формування взуття не може задовольнити сучасні вимоги ринку в створенні конкурентноспроможного якісного взуття за помірними цінами. У зв'язку з цим визначено напрямки роботи в удосконаленні процесу формоутворення взуття з верхом із натуральної шкіри вітчизняного виробництва, підвищення його якості, забезпечення зменшення матеріало- та енергоємності виробництва.


Основні результати роботи:

1. Встановлено, що основною причиною недосконалості процесу формування взуття є невідповідність показників тягучості натуральних шкір вітчизняного виробництва технологічним вимогам процесу формування. Існуючі методи поліпшення якості процесу формування взуття за допомогою введення попередньої волого-теплової обробки, для здійснення якої застосовуються енергоємні апарати, що призводить до значних витрат енергетичних ресурсів.

2. Теоретично розроблено і експериментально підтверджено, що для доведення деформаційних властивостей натуральних шкір для верху взуття до технологічних вимог процесу формування необхідно коригувати тягучість шкір. На основі цього розроблено спосіб попереднього багатоциклічного розтягнення натуральних шкір або деталей верху з них.

3. Розроблені фізична, математична та експериментальна моделі вищезазначеного способу багатоциклічного розтягнення натуральних шкір або деталей з них та встановлено загальну закономірність збільшення площі деталей, розроблено методику коригування тягучості, окреслено оптимальні технологічні режими, розроблено нову ресурсозберігаючу технологію формування взуття.

4. Проведена оцінка показників, які впливають на формостійкість взуття. Встановлено, що головними з них є форма та конструкція заготовки, спосіб формування взуття та величина тягучості натуральної шкіри для верху взуття. Доведено, що перевагу слід надавати заготовкам типу просторової оболонки, форма якої наближена до форми затяжної колодки, при цьому деталі верху взуття бажано викроювати з шкір, які попередньо пройшли процес послідовного багатоциклічного розтягнення. Основна затяжка такої заготовки перетворюється на процес приформовування заготовки верху взуття до колодки.

5. Запропонований спосіб попереднього багатоциклічного розтягнення натуральних шкір або деталей верху взуття з них складається з циклічного повторювання процесів зволоження, одновісного розтягнення, фіксації форми, зняття навантаження та відпочинку у вільному стані. За 2- 3 цикли такого розтягнення збільшення площі зразків досягає 15 -20%.

6. Одержані оптимальні технологічні режими виконання розробленого способу: величина розтягнення – не більше 30 %; відносне зволоження - 15 3 %; температура повітря в сушильній камері – 80 5 оС; час сушки – 5 – 10 хвилин (залежно від виду шкіри); температура охолодженого повітря – (- 7 2 оС); час охолодження – 5 2 хвилин; кількість циклів – 2.

7. Розроблена нова ресурсозберігаюча технологія формування на прикладі взуття типу "мокасин" з застосуванням попереднього багатоциклічного розтягнення, яка відрізняється від діючої технології зменшенням процесів зволоження та сушіння, покращенням формостійкості взуття.

8. Розроблено принцип дії устаткування, необхідного для впровадження нової технології у взуттєве виробництво, до складу якого входять пристрій для розтягування натуральних шкір або деталей верху взуття з них та агрегатизована ділянка для фіксації їх форми та розмірів у розтягнутому стані термодинамічним способом.

9. Проведені розрахунки умовної економічної ефективності від застосування розробленого способу та технології за основними статтями собівартості-ресурсозбереження. Умовна економічна ефективність становить за цінами 2000 року 100.000 гривень.


Список опублікованих праць за темою дисертації

1. До проблеми зменшення енергомісткості технологічних процесів кріплення низу взуття / Коновал В. П., Оленіч А.В. // - К.: Наукові праці молодих вчених та студентів ДАЛПУ. -1998. Частина 1.-С.84-86.

2. Взуттєве устаткування і його енергозбереження // Коновал В. П., Оленіч А.В., Xом'як М. є., Якубова Л. В. // - К.: Наукові праці молодих вчених та студентів ДАЛПУ. -1998. Частина 1.-С.81-83.

3. До питання розробки ресурсозберігаючої технології виробництва взуття беззатяжним методом формування / Оленіч А.В. // Проблеми легкої та текстильної промисловості України.-1999.-№2.-С.161-163.

4. Якість процесів формування взуття з натуральної шкіри / Оленіч А.В. // Вісник Державної академії легкої промисловості України.-2000.-№1.-С.101-103.

5. Заявка на видачу патенту України на винахід "Спосіб попередньої обробки деталей носково-пучкової частини верху взуття з натуральної шкіри" / КДУТД //Автор: Оленіч А. В.// № 2000042182 від 17.04.2000 р.

АНОТАЦІЯ

Оленіч А.В. Розробка ресурсозберігаючої технології формоутворення взуття з верхом із натуральної шкіри.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів. – Київський державний університет технології та дизайну, Київ, 2001.

Дисертація присвячена проблемі підвищення конкурентоспроможності взуття вітчизняного виробництва за рахунок поліпшення його якості з одночасним зменшенням матеріалоємності взуття, скороченням витрат електроенергії на технологічні потреби, що в кінцевому результаті впливає на собівартість взуття. У роботі розроблений новий спосіб коригування деформаційних властивостей натуральних шкір вітчизняного виробництва на