LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології шліхтування бавовняної пряжі

Дерма-Тексу 5А


Концентрація ПАР, г/л

tс, Па

hmax, Па*с

hmin, Па*с

hmax - hmin

0

1,49

0,76

0,0130

0,747

0,25

1,16

0,76

0,0126

0,747

0,5

0,74

0,38

0,0117

0,368

0,75

0,61

0,28

0,0108

0,274

1,0

0,47

0,19

0,0091

0,180


Таблиця 5

Реологічні характеристики шліхти в присутності неонолу АФ 9-12


Концентрація ПАР, г/л

tс, Па

hmax, Па*с

hmin, Па*с

hmax - hmin

0

1,490

0,76

0,013

0,747

0,1

0,670

0,57

0,11

0,46

0,2

0,472

0,28

0,01

0,27

0,3

0,368

0,19

0,01

0,18

0,4

0,246

0,19

0,008

0,18

0,5

0,049

0,19

0,005

0,18


Відзначено, що додавання неіоногенних ПАР в крохмальну шліхту значно змінює реологічні властивості шліхти. Чим більше концентрація ПАР, тим сильніше виявляються ліофільні властивості в системі. Так, при концентрації неонолу АФ 9-12 0,5 г/л, а Дерма-Тексу 5А 1 г/л відбувається значне розрідження системи.

При виборі концентрації ПАР у шліхтувальному розчині потрібно регулювання сил зчеплення між частками. При високому ступені ліофілізації системи (надмірному ослабленні зчеплення часток) може відбутися ослаблення плівкоутворюючих властивостей шліхти і седиментація крохмалю. Однак, при збереженні ліофобності система може мати високу в'язкість і низьку змочувальну здатність. Отже, ступінь ліофілізації часток і тим самим концентрація ПАР повинна бути деяким середнім. Тому за оптимальну була обрана концентрація неонолу АФ 9-12 – 0,4 г/л, Дерма-Тексу 5А – 0,7 г/л.

Відмінною рисою запропонованої "холодної" шліхти є досить висока однорідність і відносно низька в'язкість. Оскільки ця шліхта має досить високу дисперсність, а використання неіоногенних ПАР стабілізує властивості шліхти, це забезпечує ій агрегативну й седиментаційну стійкість при збереженні. Протягом тривалого часу шліхта зберігає свою однорідність і колір, при цьому реологічні характеристики шліхти змінюються незначно. Усе це свідчить про можливість використання "холодної" шліхти протягом місяця з моменту її приготування.

У підрозділі 3.2.2 викладені результати досліджень по вивченню адгезійної здатності "холодної" шліхти стосовно бавовняної пряжі.

Результати, представленні в табл. 6, які характеризують вплив концентрації досліджуваних ПАР на поверхневий натяг шліхти і крайовий кут змочування, показали, що адсорбція ПАР на поверхні міцел крохмалю збільшує гідрофільність шліхти, така шліхта краще змочує пряжу. Зі збільшенням концентрації ПАР у шліхтуючій композиції робота змочування "холодної" шліхти зростає.

Таблиця 6

Фізико-механічні властивості крохмальної шліхти

Концентра-ція ПАР, г/л

Швидкість змочування, м/хв

Кут змочу-вання, Q

Cos Q

Поверхне-вий натяг шліхти, 102 Н/м

Робота змочування, 102 Дж/м2

Робота адгезії,

102 Дж/м2

Дерма-Текс 5А0

-

51

0,629

57,09

35,91

93,0

0,25

0,15

45

0,707

55,77

39,43

95,2

0,5

0,7

38

0,788

55,03

43,36

98,4

0,75

1,2

28

0,883

54,49

48,11

102,6

1,0

1,5

22

0,927

54,44

50,46

104,9

Неонол АФ 9-120,1

0,3

43

0,731

55,11

40,28

95,4

0,2

0,6

36

0,809

54,89

44,41

99,3

0,3

0,8

30

0,866

54,50

47,19

101,7

0,4

1,2

26

0,899

54,34

48,85

103,2

0,5

1,8

20

0,939

54,15

50,85

105,0


Змочування й адгезія нерозривно пов'язані між собою. Чим більшою роботою адгезії характеризується шліхта, тим вона краще змочує пряжу. Встановлено, що з ростом концентрації досліджуваних ПАР робота адгезії "холодної" шліхти стосовно бавовняного волокна збільшується. Отже, можна припустити, що введення неіоногенних ПАР збільшує спорідненість шліхтуючої композиції до бавовняної пряжі.

Таким чином, додавання неіоногенних ПАР змінює поверхневу активність крохмальної шліхти, що дозволяє збільшити адгезію шліхтуючого препарату до волокон і одержати необхідну величину приклею на пряжі при меншій концентрації крохмалю. До того ж ПАР виступає в якості пластифікатора при утворенні полімерної плівки, що покращує її еластичні властивості.

У розділі 3.3 проведена оцінка ефективності шліхтування