LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології шліхтування бавовняної пряжі

"холодною" шліхтою. В якості критеріїв ефективності нової шліхтуючої композиції на основі крохмалю використовували комплекс показників, що характеризують фізико-механічні властивості ошліхтованої пряжі в порівнянні з властивостями пряжі, ошліхтованої крохмальною шліхтою, яка одержується традиційним способом (табл. 7).

Таблиця 7

Результати шліхтування бавовняної пряжі 29 текс (№34)

Найменування показників

Значення показників для


необроб- леної пряжі

ошліхтованої пряжітрадиційною шліхтою

90С

"холодною" шліхтою

20С

Концентрація крохмалю,

кг на 1000 л

-

53

30

Істинпий приклей, %

-

4,4

4,1

Лінійна густина, текс

29

31,2

30,5

Відносне розривне навантаження, сН/текс

11,0

12,6

12,3

Збільшення міцності, %

-

23

18,5

Коефіцієнт варіації, %

14,3

12,1

10,54

Абсолютне розривне подовження, мм

38

30

32

Відносне розривне подовження, %

7,6

6,0

6,5

Зменшення розривного подовження, %

-

21

14,5

Витривалість при багаторазовому розтязі, цикли

356

1068

1500

Зносостійкість пряжі при стиранні, цикли

4500

9000

12000

Коефіцієнт жорсткості,

ум.од.

4,4

8,3

6,09

Отримані результати свідчать про те, що використання для шліхтування розробленої "холодної" шліхти, яка містить майже у два рази менше крохмалю в порівнянні з традиційною шліхтою, забезпечує пряжі високу витривалість до багаторазового розтягу і до стираючої дії. Відзначене підвищення показників обумовлене тим, що в силу своєї високої клейкості і низької в'язкості шліхта на основі модифікованого крохмалю утворює більш пружну й тривку плівку. Завдяки цьому під впливом тривалих циклічних навантажень основна нитка перетерплює менші зміни: структура пряжі менше розхитується, у меншій мірі підвищується її пухкість і послаблюється зв'язок між елементарними волокнами.

Коефіцієнт жорсткості пряжі, ошліхтованої "холодною" шліхтою, приблизно в 1,5 рази менше в порівнянні з пряжею, обробленою традиційною шліхтою.Ці дані свідчать про утворення на пряжі більш еластичної плівки з "холодної" шліхти.

Таким чином, пряжа ошліхтована при 20С, за своїми фізико-механічними властивостями не поступається пряжі ошліхтованій класичним способом, а за ступенем еластичності значно перевершує її.

У підрозділі 3.3.1 наведені склад "холодної" шліхти й технологія її приготування у виробничих умовах. Ця технологія була випробувана на Тернопільському ВАТ "Текстерно" і Херсонському ВАТ "ХБК". Шліхтування основ здійснювали на барабанних шліхтувальних машинах МШБ-180, а також камерних машинах ШКВ-140-3 при температурі шліхти в клейовій ванні 18-20С. Шліхта в процесі шліхтування не налипає на розігріті барабани машин. Шліхтування протікає без будь-яких ускладнень.

У ході випробувань оцінювалися фізико-хімічні показники якості шліхти і фізико-механічні властивості ошліхтованої пряжі, а також контролювалися обривність пряжі в ткацькому цеху і технологічні параметри тканини в опоряджувальному виробництві. Виробничі випробування підтвердили доцільність і ефективність використання "холодної" шліхти на основі крохмалю.

У підрозділі 3.3.2наведені результати по розшліхтуванню сурової бавовняної тканини, отриманої на основі пряжі, яка шліхтувалась "холодною" шліхтою. Розшліхтування сурової тканини проводили за технологією холодного вибілювання, якість вибіленої тканини оцінювали за капілярністю, білизною, фізико-механічними показникам. Отримані результати свідчать про те, що фізико-механічні властивості виготовлених бавовняних тканин відповідають вимогам ДСТ 11680-76, вибілені тканини характеризуються високими показниками білизни й капілярності. Усе це дозволяє зробити висновок, що застосування запропонованої "холодної" шліхти для шліхтування бавовняної пряжі не погіршує якості тканин, і не створює труднощів при подальшій їхній обробці.

Необхідно також відзначити, що використання шліхти зі зниженим вмістом крохмалю сприяє значному поліпшенню стану стічних вод опоряджувальних фабрик за рахунок зниження в них крохмалопродуктів.

У підрозділі 3.3.3 представлені результати по розрахунку економічної ефективності застосування технології приготування "холодної" шліхти для шліхтування бавовняної пряжі в порівнянні з термомеханічним способом приготування крохмальної шліхти, що використовується на ткацьких фабриках. Вартість приготування 1 тони "холодної" шліхти нижче вартості приготування фабричної шліхти на 130 грн. Очікуваний економічний ефект при шліхтуванні "холодною" шліхтою оцінюється в 12,48 грн на кожні 1000 м тканини.


ВИСНОВКИ

  • Розроблено низькотемпературний механохімічний спосіб приготування крохмальної шліхти та створено на його основі енерго- і ресурсозберігаючу технологію шліхтування бавовняної пряжі, що дозволяє у два рази скоротити витрати крохмалю, відмовитися від використання теплової енергії при приготуванні шліхти і проводити шліхтування при температурі 18-20С.

  • Запропоновано спосіб хімічної модифікації крохмалю, який припускає використання гідроксиду натрію в концентрації 6-12 г/л. Модифікація крохмалю здійснюється безпосередньо в процесі приготування шліхти при температурі 18-20С.

  • Встановлено, що застосування інтенсивного механічного перемішування за допомогою високошвидкісної мішалки дозволяє одержати потрібний ступінь розщеплення крохмалю в "холодній" шліхті. Показано принципову можливість низькотемпературного механохімічного способу приготування крохмальної шліхти, альтернативного традиційним термохімічному, термічному і термомеханічному способам.

  • Досліджено вплив поверхнево-активних речовин на структурно-механічні й


  •