LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології шліхтування бавовняної пряжі

адгезійно-когезійні властивості "холодної" шліхти, що дозволило розробити рекомендації зі створення шліхтуючої композиції із зменшеним вмістом крохмалю. Обґрунтовано вибір неіоногенних ПАР на основі оксиетильованих неонілфенолів і спиртів неонолу АФ 9-12 у концентрації 0,4 г/л чи Дерма-Тексу 5А в концентрації 0,7 г/л. Показано, що введення в шліхтуючу композицію неіоногенних ПАР стабілізує властивості одержаної шліхти, збільшує спорідненість шліхтуючої композиції до пряжі, а також покращує еластичні властивості полімерної плівки й збільшує термін зберігання шліхти.

 • Встановлено оптимальне співвідношення компонентів "холодної" шліхти. Показано, що введення в шліхтуючу композицію неіоногенних ПАР збільшує змочувальну здатність шліхти стосовно бавовняної пряжі і забезпечує необхідну величину приклею при меншій витраті крохмалю.

 • Показано, що пряжа, ошліхтована "холодною" шліхтою, за своїми фізико-механічними властивостями не поступається пряжі, ошліхтованій класичним способом, а по еластичності істотно перевершує її. Застосування "холодної" шліхти дозволяє знизити обривність пряжи в ткацтві майже у два рази і не створює труднощів при подальшій обробці тканин.

 • Спосіб приготування "холодної" шліхти і технологія шліхтування випробувані у виробничих умовах на Херсонському ВАТ "ХБК" і на Тернопільському ВАТ "Текстерно". Виробничі випробування підтвердили ефективність використання "холодної" шліхти для шліхтування бавовняної пряжі. Запропонована технологія дозволяє одержати економічний ефект – 12,48 грн. на 1000 м тканини.

  Список опублікованих праць за темою дисертації

 • Охрименко Е.В., Слезко Г.Ф. Разработка технологии приготовления шлихты для обработки хлопчатобумажной пряжи //Вестник Херсонского государственного технического университета. –Херсон. –1999. -№3 (6). –С. 305-307.

 • Охрименко Е.В., Ксенжук Н. И. Оптимизация рецепта приготовления шлихты для технологии холодного шлихтования хлопчатобумажной пряжи //Вестник Херсонского государственного технического университета. –Херсон. –2000. -№3 (9). –С. 315-317

 • Охрименко Е.В., Слезко Г.Ф. Оценка эффективности "холодной" шлихты на основе крахмала //Вестник Херсонского государственного технического университета. –Херсон. –2001. -№4 (13). –С. 319-321.

 • Спосіб одержання шліхти: Патент на винахід МПК 6 D 06 M 13/00 / Г.Ф. Сльозко, О.В. Охріменко, В.І. Барановский, Г.В. Міщенко, Н.І. Ксенжук (Україна). -№ 99042431; Дата подання 28.04.99. Опубл. 15.02.01, Бюл. № 1.

 • Охрименко Е.В., Слезко Г.Ф. Разработка энерго- и ресурсосберегающей технологии приготовления шлихты для обработки хлопчатобумажной пряжи //Труды Всеукраинской НТК "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". –Херсон: ХГТУ –1999г. – С.82-83.

 • Охрименко Е.В. Разработка и оптимизация способа холодного шлихтования пряжи // "Проблемы легкой и текстильной промышленности". –Херсон. № 4. - 2000г. – С.166.

 • Охрименко Е.В., Слезко Г.Ф. Шлихтование х/б пряжи "холодной" крахмальной шлихтой // Сб. трудов Всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". –Херсон. -2001г. – С.294.


  Анотація

  Охріменко О.В. Розробка ресурсозберігаючої технології шліхтування бавовняної пряжі. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Херсонський державний технічний університет, Херсон, 2002.

  Дисертацію присвячено розробці ресурсозберігаючої технології шліхтування пряжі, що дозволяє у два рази скоротити витрати крохмалю, відмовитися від застосування теплової енергії при приготуванні шліхти і проводити шліхтування при температурі 18-20С. Модифікація природного крохмалю гідроксидом натрію і використання інтенсивного механічного перемішування крохмального клейстеру дозволяє отримати високий ступінь розщеплення крохмалю в шліхті. На основі отриманих результатів запропоновано низькотемпературний механохімічний спосіб приготування крохмальної шліхти. Встановлено, що введення в крохмальну шліхту неіоногенних ПАР дозволяє підвищити адгезію шліхти по відношенню до бавовняних волокон і поліпшити якість ошліхтованої пряжі. Показано, що пряжа, ошліхтована "холодною" шліхтою, за своїми фізико-механічними властивостями не поступається пряжі, ошліхтованій класичним способом, а по еластичності істотно перевершує її. Основні результати роботи випробувані на ВАТ "Текстерно", м. Тернопіль і ВАТ "ХБК", м. Херсон.

  Ключові слова: крохмаль, "холодна" шліхта, поверхнево-активні речовини, адгезія, ошліхтована пряжа.

  Аннотация

  Охрименко Е.В. Разработка ресурсосберегающей технологии шлихтования хлопчатобумажной пряжи. - Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03. – технология текстильных материалов. – Херсонский государственный технический университет, Херсон, 2002.

  Диссертация посвящена разработке энерго- и ресурсосберегающей технологии шлихтования х/б пряжи, позволяющей отказаться от применения тепловой энергии при приготовлении шлихты, в два раза сократить расходы крахмала и проводить шлихтование при температуре 18-20С.

  В диссертации приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований, связанных с обоснованием возможности приготовления крахмальной шлихты при температуре 18-20С. Установлено, что модификация крахмала гидрооксидом натрия в концентрации 6-12 г/л вызывает набухание крахмала при температуре окружающей среды. Использование интенсивного механического перемешивания крахмального клейстера с помощью высокоскоростной мешалки позволяет получить высокую степень расщепления крахмала. На основании полученных результатов предложен низкотемпературний механохимический способ приготовления крахмальной шлихты.

  Установлено, что при приготовлении "холодной" шлихты низкотемпературным механохимическим способом происходит исключительно процесс расщепления макромолекул крахмала по глюкозидным связям, при этом химическая структура молекул сохраняется.

  Представлены результаты оценки диспергирующей и смачивющей способности ряда ПАВ при 20С. Уставлена целесообразность использования неионогенных ПАВ на основе неонилфенолов и оксиэтилированных спиртов неонол АФ 9-12, а также композиционного ПАВ на основе неонола Дерма-Текс 5А в качестве добавок в шлихтующую композицию для облегчения процесса диспергирования крахмала, для стабилизации шлихты и для повышения ее смачивающей способности. В качестве пеногасителя был


 •