LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка системи аналізу та контролю якості готової текстильної продукції

призводить до такого розкиду результатів вимірів, є дрейф кольорової чутливості сканеру. На основі отриманих даних, визначено точність, абсолютну та відносну погрішності знаходження координат кольору тканини, а також коефіцієнт кореляції регресійних моделей тканини та еталону.

Отриманні результати підтверджують викладене в теоретичній частині, а саме: дрейф кольорової чутливості сканеру робить його непридатним для отримання зображення тканини призначеного для безпосереднього, прямого виміру координат кольору. В основу методу координатного еталону покладено припущення, що систематична помилка визначення кольору, викликана нестабільністю кольоропередачі сканеру, з часом буде змінюватися однаково як для зразка так і для еталону. Це підтверджують розраховані коефіцієнти кореляції, які становлять: 0,9807 для червоної компоненти кольору, 0,9838 – для зеленої та 0,9046 – для синьої.

Іншим істотним моментом дослідження є проблема контролю структурних характеристик тканини. Аналіз отриманої математичної моделі дозволяє зробити висновок, що при наявності збурювань тканини точність визначення щільності різко падає. Виходячи з необхідності нормалізації структурних матриць моделі, як умови незалежності оцінки параметрів тканини розглянуто два методи - нормалізація з використанням автокореляційних функцій і пряме перетворення зображення. При використанні кореляційного методу виконувалася нормалізація до одержання синусоїдального закону автокореляції.

Незважаючи на зручність і простоту процедури даний підхід не дозволив досягти високої точності для тканин будь-якого переплетення, тому що при складному рапорті, одержання багатогармонічного сигналу важко з за періодичності по рапортам. Для підвищення точності процедури використаний метод безпосереднього перетворення, де після визначення по автокореляції очікуваних розмірів переплетення і деформацій виконувалася нормалізація поворотом.

Після виконання бінарізації нормованого зображення тканини усунуті погрішності викликані бічними частотами і точність визначення щільності тканини складає одну нитку, як мінімальна помилка квантування. Додатково визначаються параметри деформацій тканини, кут перекосу утку і нерівномірність структури.

Таким чином обґрунтовані метод покоординатного порівняння з еталоном при контролі колориметричних властивостей тканини і метод нормування зображення при аналізі структурних показників тканини.

П'ятий розділ роботи містить описи алгоритмів, які використовувалися при побудові математичного забезпечення системи і результати експериментальних досліджень системи.

В основу алгоритму визначення кольору тканини покладені процедури нормування зображення полотнини тканини, перетворення зображення тканини до суцільно однорідної середи, усунення впливу ворсу і роздільне визначення кольору стосовно координатного еталона.

Операція перетворення зображення тканини заснована на нормалізації моделі (19) і виділення гармонійної частини моделі. Другим кроком є формування зображення з виключенням стовпців, які містять негативні компоненти по стовпцях та строкам.

Отримане зображення тканини містить тільки інформацію про волокнистий матеріал і не залежить від структури тканини. Операція усунення впливу ворсу виконується виключенням викидів сигналів з базою меншою діаметра нитки.

У сукупності з використанням методу порівняння з координатним еталоном розроблений метод дозволив одержати оцінки, які не залежать від структурних показників тканини й апаратурного дрейфу характеристик скануючого пристрою.

У табл. 1 приведені результати виміру компонент вектора кольору для зразків тканини на тривалому інтервалі часу.

Сталість координат еталона показує, що досягнуто високу стабільність оцінок компонент вектора колірності і забезпечується можливість використання в системі стандартного сканера.

Таблиця 1

Залежність визначення просторових координат від часу

Час, хв..

Синій зразок тканини

Жовтий зразок тканини


Координати еталону

Координати кольору

Координати еталону

Координати кольору


X

Y

Ч

З

С

X

Y

Ч

З

С

0

25

559

0,2392

0,3686

0,5882

594

262

0,9765

0,8627

0,5529

10

25

559

0,2431

0,3647

0,5882

594

262

0,9686

0,8667

0,5569

20

25

559

0,3255

0,4510

0,6157

594

262

0,9686

0,8745

0,6000

30

25

559

0,3490

0,4510

0,6414

594

262

0,9686

0,8706

0,6000

40

25

559

0,3569

0,4510

0,6275

594

262

0,9686

0,8706

0,6000

50

25

559

0,3330

0,4471

0,6235

594

262

0,9725

0,8745

0,6039

60

25

559

0,3529

0,4431

0,6275

594

262

0,9725

0,8706

0,5961

70

25

559

0,3373

0,4431

0,6196

594

262

0,9686

0,8706

0,6000

80

25

559

0,3216

0,4471

0,9275

594

262

0,9765

0,8745

0,6039

Проведені експерименти по контролю щільності показали, що при використанні просторових фільтрів досягти помилки оцінки щільності менш ніж 3 нитки на 10 сантиметрів не вдається. Застосування методу нормування зображення тканини дозволило одержати мінімальну помилку в одну нитку на 10 сантиметрів.

У ході роботи реалізований програмний продукт, що дозволяє реалізувати розглянуті методи в практиці лабораторій текстильних підприємств.

Розроблене програмне забезпечення системи передбачає:

  • виконання сканування контрольованого образа тканини;

  • нормалізацію зображення тканини;

  • визначення компонентів вектора колірності;

  • формування на основі бази дані повідомлення про колірність тканини;

  • визначення щільності тканини й аналіз кута перекосу структури.

Для формування бази кольорів передбачений діалог з оператором при експлуатації системи.

Програмні засоби системи сумісні із системою MATLAB, що надалі дозволяє розвивати дану роботу в напрямку більш детального аналізу тканин і волокнистих