LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка системи проектування швейних виробів з натурального хутра

системи, яка б дала практично, вже на перших етапах проектування, вирішити питання задоволення потреб споживачів, підвищення якості виробів з натурального хутра.

З аналізу наукових робіт з цього питання видно, що при проектуванні швейних виробів відсутня мобільності виробництва. Цикл робіт від створення нової моделі до запуску в технологічний потік залишається тривалим. Ріст об`єму проектних робіт в умовах частої зміни моделей особливо гостро ставить задачу скорочення строків і підвищення якості процесу проектування.

Аналіз літературних джерел показав, що багато уваги приділяється класифікації властивостей волосяного покриву та шкіряної тканини шкурки, але при цьому відсутній системний підхід. Властивості волосяного покриву не можуть розглядатись без властивостей шкіряної тканини та шкурки у цілому. Нами була розроблена схема класифікації хутрової сировини, яка дала змогу систематизувати та структуризувати основні складові сировини для наглядно отримати повну картину взаємозв΄язків окремих елементів схеми в загальному цілому.

Аналіз літературних джерел показав, що є передумови для створення автоматизованого способу проектування виробів з натурального хутра. Сучасні засоби автоматизації дозволяють пов`язати в єдиному комплексі конструкторську і технологічну підготовку виробництва, проектування устаткування і управління технологічними процесами, а також всю виробничу діяльність підприємства.

Використання ЕОМ в будь-якій області потребує перегляду процесів і етапів виробництва, що склалися, в сторону більшої формалізації проектних процедур. Це положення характерне і для автоматизованого проектування одягу. Аналіз передового досвіду в проектуванні різних виробів промислового виробництва вказує на ті резерви, які можуть бути використані в хутровій промисловості для більш ефективного створення нових моделей одягу промислового виробництва.

Головною метою роботи, що витікає з вищенаведеного, є прискорення прогресу хутрової галузі шляхом удосконалення етапів проектування виробів із застосуванням автоматизованого способу проектування.

Проблема розробки системи проектування швейних виробів з натурального хутра відноситься до багатоетапної задачі. Основними етапами є операції по підготовки вихідних даних для створення масиву бази даних, який би задовольнив потреби споживачів; формування розрахунків параметрів технологічного процесу виготовлення виробів з натурального хутра. Для проведення автоматизованого етапу необхідно зробити ряд досліджень з метою побудови структурно-інформаційної моделі процесу проектування, а також математичних моделей окремих етапів.


У другому розділі розроблено структурно-інформаційну модель (СІМ) процесу проектування виробів з натурального хутра та визначено інформаційні блоки (ІБ), їх взаємозвязок (рис.2.1). Для цього був використаний метод системно-структурного аналізу процесу проектування ВНХ, для виконання якого було здійснено порівняльний аналіз фактичного матеріалу.

На основі аналізу СІМ виявлено, що одним з інформаційних блоків для реалізації автоматизованого способу проектування є блок підготовки вихідних даних.

Розроблена структурна схема методичного забезпечення підготовки вихідних даних для проектування виробів з натурального хутра, яка складається з 3-х етапів та представлена на рис.2.1.1.

За нею на першому етапі розробляється класифікація варіантів матеріалів з яких планується виготовлення виробу (вид матеріалу (хутро, шкіра, трикотаж та ін.), кольорове рішення та ін.) та класифікація варіантів конструктивних рішень даного виробу (силует, покрій, варіанти кишень, комірів та ін.). Дані класифікацій розробляються на основі періодичної літератури (каталоги, журнали), ярмарок, виставок, на основі зовнішнього огляду споживачів (які вироби користуються попитом).

Слід зазначити, що перший етап ПВД дає можливість, по-перше, визначити розмаїття як матеріалів, так і конструктивних рішень, характерних для вибраного асортименту та виду одягу; по-друге, ці класифікації дозволяють грамотно та коректно скласти анкету ("нічого зайвого") для проведення анкетного опитування; і , нарешті, по-третє, розробка класифікацій необхідна для отримання вихідних даних для побудови масиву бази даних.

На другому етапі, виходячи з даних розроблених класифікації, складається анкета для проведення опитування. За результатами анкетування визначаються вимоги для побудови загальної структури масиву бази даних.

Ця структура буде вихідним матеріалом для розробка масиву бази даних. Масив бази даних дасть можливість, по-перше, задовольнити потреби споживачів, а по-друге, відкриває можливість для реалізації автоматизованого способу проектування.

Дане методичне забезпечення може використовуватись при проектуванні будь-якого асортименту (жакет, пальто, блуза і тощо) з використанням різноманітних видів матеріалів (натуральна шкіра, трикотаж, текстильні матеріали, штучне хутро та ін.).

На першому етапі підготовки вихідних даних при проектуванні швейних виробів з натурального хутра були розробленні класифікації матеріалу (хутра), де враховувались фактура, кольори, тон, вид хутра та варіанти обробки хутра та конструктивних рішень жіночого пальта з нутрії, де на першому рівні розглянуті особливості силуетної форми, стану та покрою рукава. Кожна з груп першого рівня поділяється на підгрупи другого рівня (варіанти розташування шкурок, види застібок, різноманіття кишень та ін.). Отримані класифікації дали змогу отримати повну та необхідну інформацію про жіноче пальто з натурального хутра.

Дослідження попиту на хутрові вироби дало змогу отримати слідуючі дані: найбільш популярним видався класичний стиль (63%) та прямий силует (31%), покрій рукава реглан (47%);

Рис. 2.1. Аналіз процесу проектування виробів з натурального хутра

Pис.2.1.1. Структурна схема методичного забезпечення підготовки вихідних даних при проектуванні швейних виробів з натурального хутра


коміру піджачного типу віддали перевагу (31%); високою популярністю користуються жіночі пальта з нутрії (23%) комбінованих кольорів (40%) з фантазійним і класичним розташуванням шкурок (50%) та з кишенями в швах (52%).

На основі результатів другого етапу ПВД розроблена структура масиву бази даних, яка необхідна для створення графічної інформації об'єкту і може бути використана при проектуванні жіночих пальт з різних видів матеріалу (рис.2.5.1).

Виходячи з загальної структури побудови масиву бази даних на жіночі пальта з нутрії, був проведений розрахунок кількості моделей-модифікацій з урахуванням різноманітного розташування шкурок у виробі (N= 792 моделей).

Для реалізації автоматизованого способу проектування була розроблена система кодування (СК) для опису зовнішнього виду хутрового одягу, де якісні характеристики визначались у вигляді десятинного цифрового кодування та алфавітних символів, яка дасть можливість своєчасно одержувати необхідну інформацію при мінімальних затратах часу.

На основі