LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка системи проектування швейних виробів з натурального хутра

переходу до наступного етапу ( розрахунок зміни лінійних розмірів шкурки).

На третьому етапі, враховуючи вибраний варіант розміщення шкурок у виробі та математичну модель технологічного процесу пошиття ВНХ, визначають оптимальні параметри режимів ниткового з'єднання. Після чого стає можливим визначення кута розпуску через кут шва.

На останньому етапі автоматизованого способу проектування використовуються математична модель розрахунку витрат сировини, т.п. з'ясовується потреба у шкурках на одиницю виробу, з урахуванням виду асортименту (Sпл) та хутра (Sш).

У програмі можлива реалізація будь-якого з чотирьох етапів автоматизованого проектування. Використання даної програми сприятиме розробці системи автоматизованого проектування швейних виробів з натурального хутра (САПРШВНХ) для хутрової промисловості, що, в свою чергу, дасть можливість мобільності політики асортименту, підвищенню рівня якості виготовлення хутрового одягу та покращанню економічного становища підприємств.

Загальні висновки

 • Розроблено методичне забезпечення підготовки вихідних даних, яке складається з трьох етапів: 1-й етап – розробляється класифікація матеріалу та класифікація конструктивних рішень моделей одягу; 2-й етап – вивчення, прогнозування попиту; проведення анкетного опитування; обробка результатів анкетування на ЕОМ; 3-й етап – визначення структури бази даних та створення масиву бази даних. Це методичне забезпечення може бути використано для різноманітних видів одягу, виготовлених з різних матеріалів (трикотаж, натуральне і штучне хутро, натуральна та штучна шкіра та інші види матеріалу).

 • На етапі підготовки вихідних даних формалізовані конструктивні рішення жіночого пальта з нутрії, де на першому рівні розглянуті особливості силуетної форми, стану та покрою рукава. Кожна з груп першого рівня поділяється на підгрупи другого рівня (варіанти розміщення шкурок, види застібок, розмаїття кишень тощо).

 • На основі досліджень асортименту виробів з натурального хутра та анкетного опитування встановлено, таке:

  - вік бажаючих придбати хутрові вироби – 30-44 роки (42%);

  - виробам з нутрії надають перевагу 23%;

  • переважає класичний стиль (63%);

  • найбільш поширеним силуетом є прямий (31%)

  Результати соціологічного опитування можуть бути використані як вихідні дані на підприємствах хутрової промисловості при проектуванні нових нетрадиційних і традиційних моделей з хутра.

 • Виходячи з загальної структури побудови бази даних на жіночі пальта з натурального хутра, проведено розрахунок кількості моделей-модифікацій з урахуванням видів хутра та різноманітного розташування шкурок у виробі (N= 792 моделей).

 • При проектуванні нових моделей одягу на основі типових та уніфікованих деталей необхідно намагатись оптимізувати процес пошуку необхідних деталей. З цією метою було організовано масив можливих комбінацій деталей. Цей масив організувався за принципом від окремого до загального. При цьому в матриці кожна комбінація має свій код, де перша цифра означає варіант стану, а друга – варіант рукава, кишені і т.д.

  При моделюванні нових деталей матриця можливих комбінацій повинна розсуватися та заповнюватись новим резервним рядком. Використання даної матриці комбінацій деталей у виробі з натурального хутра дасть можливість реалізації автоматизованого створення графічного об'єкта та розширити асортимент жіночих пальт з натурального хутра.

 • Розроблена математична модель, яка описує технологічний процес виготовлення пластин у розпуск, яка дозволяє прогнозувати підвищення якості зразків шляхом варіювання факторами в заданих межах.

 • На основі математичного моделювання технологічного процесу виготовлення хутрових шкурок при розкрої у розпуск розроблено програмне забезпечення реалізації автоматизованого способу проектування швейних виробів з натурального хутра.

 • Програмне забезпечення в автоматизованому режимі дозволило виконати такі етапи КТПВ:

  • отримання технічного малюнку та опису моделі з урахуванням варіантів розташування шкурок у виробі;

  • формування розрахунків параметрів розкрою у розпуск;

  • нормування витрат сировини.

  9. Виробнича апробація основних результатів роботи шляхом виготовлення експериментальних зразків жіночих пальт з нутрії в умовах Чигиринської хутрової фабрики, ВАТ "Тисмениця" та хутрофірми "Тикаферлюкс", доказала доцільність проведених досліджень. Використання розробленого програмного забезпечення дозволило підвищити ефективність виробництва за рахунок збільшення продуктивності праці проектування та покращання якості готових виробів з натурального хутра. Економічний ефект склав 4,5 тис. грн. на весь випуск (розрахунок проведений на кінець 2001 р.).

  Список основних робіт, опублікованих з теми дисертації


 • Житник Ю.А.(Коробченко Ю.А.), Агошков Л.О. Підготовка вихідної інформації при проектуванні швейних виробів з натурального хутра // "Вісник" Технологічного університету Поділля.- 2000. - №5. - С. 112-114.

 • Житник Ю.А.(Коробченко Ю.А.). Розробка класифікації хутряної сировини // Легка промисловість. - 2000. - №3. - С. 52 -53.

 • Коробченко Ю.А. Дослідження попиту на хутрові вироби // Легка промисловість. - 2001. -№3. - С. 58.

 • Житник Ю.А.(Коробченко Ю.А.). Визначення конструктивно-декоративних елементів при проектуванні жіночого пальта з натурального хутра // "Вісник" Технологічного університету Поділля. - 2001. - №5. - С. 49-51.

 • Коробченко Ю.А. Визначення раціональних параметрів ниткового з'єднання під час виготовлення хутрового виробу з нутрії // Легка промисловість. - 2001. - №4. - С. 58.

 • Коробченко Ю.А. Визначення впливу лінійних параметрів шкурки на кут розпуску під час проведення складного методу розкроювання у розпуск // Легка промисловість. - 2002. - №1. - С. 57.


  Анотація


  Коробченко Ю.А. Розробка системи проектування швейних виробів з натурального хутра. – Рукопис.


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – технологія швейних виробів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2002.

  Дисертацію присвячено питанням аналізу та розвитку на наукових та методологічних засадах процесу проектування швейних виробів з натурального хутра з метою розробки системи проектування швейних виробів з натурального хутра. В роботі досліджується системний підхід до процесу проектування, який дозволяє вдосконалити та автоматизувати існуючу схему процесу проектування. В ході дослідження розроблено методичне забезпечення підготовки вихідних даних, програмне забезпечення для реалізації автоматизованого способу проектування хутрового одягу, що сприяє скороченню часу проектування, покращанню якості виготовлення хутрового одягу та задоволення потреб споживачів.

  Для реалізації цієї мети було вивчено та проаналізовано процес підготовки вихідних


 •