LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка спеціального взуття для шахтарів

найважливіший і давати йому ранг 1, а іншим – середнє з суми рангів, що залишаються (2+3+4+5)/4 =3,5.

Проранговані таким чином відповіді експертів опрацьовуються математичними методами і мають кількісне вираження. Методом апріорного рангування встановлюється ієрархія факторів і коефіцієнт конкордації (Wn), який обчислюється за формулою:

(1)

де

S – сума квадратів відхилень результуючих значень рангів від середнього арифметичного для всієї сукупності індивидів;

M – кількість експертів;

n – кількість рангованих факторів.Статистичну значимість коефіцієнта конкордації перевірено за критерієм Пірсона, (χ2):

(2)


Відповідність взуття певній вимозі на думку декількох експертів характеризується середньозваженим рангом Rn, який коливається від 1 до 5 і розраховується за формулою:

, (3)

де

Rn - середньозважений ранг оцінок всіх експертів відносно n-ї вимоги до взуття;

Xі - код відповіді по шкалі семантичного диференціалу на n – фактор (вимоги до взуття);

mі - кількість відповідей, які характеризують органолептичні відчуття експерта (кількість відповідей, що дорівнюють 1);

M – кількість експертів

Найбільш точною характеристикою на вимогу (фактору-вимог) буде середньозважений ранг оцінок відносно n-ї вимоги всіх експертів (Rn):

. (4)

Комплекс вимог оцінювали за середньою оцінкою (R) середньозважених значень Rn та Wn кожної вимоги

R =Rn/n=(Rn Wn)/ n=(((Xі mі)/M) Wn)/n, (5)

де

n – кількість вимог.


Для зручності перетворяли комплексний показник відповідності взуття до n-вимоги R у коефіцієнт відповідності взуття n-вимогам – KR, який коливатиметься в межах від 0 до 1.

КR =Rn/nk=(Rn Wn)/(nk) =(((Xі mі)/М) Wn)/(nk), (6)

де

k – максимальний бал рангової оцінки, що дорівнює 5.

Оцінка комфортності взуття має бути також і функцією від терміну носіння взуття, тобто

КR=f(Rn,Wn,T), (7)

де T – термін дослідного носіння взуття, дні (прийнято 1 зміну, 2, 3 та на 5-у зміну).

Коефіцієнт відповідності взуття до n-вимог (KR) за своєю прикладною сутністю є коефіцієнтом комфортності взуття KK, або, КR=KK=f(Rn,Wn,T).

Прийнято з врахуванням результатів інших дослідників, а також відомих коефіцієнтів зв'язку, наприклад, коефіцієнта кореляції, таку класифікацію критичних значень коефіцієнта конкордації:

Таблиця 2

Критичні значення Wn - коефіцієнта конкордації по n-й вимозі до взуття

Критичні значення Wn

Смислове значення Wn

00,25

Неузгоджені думки

0,26 0,4

Слабо узгоджені думки

0,41 0,6

Середньо узгоджені думки

0,61 0,9

Сильно узгоджені думки

0,91 1

Дуже сильно узгоджені думки


Розрахунок критичних значень коефіцієнта КК в залежності від критичних значень Rn і Wn простий і відбувається згідно з формулою коефіцієнта відповідності взуття n-вимогам та логікою сутності інтервалів комфортності взуття. Якщо думки експертів зовсім не узгоджені чи слабо узгоджені, тобто Wn=[00,25], а середньозважене значення відповіді експертів відносно комфортності негативні ("ні" та "скоріше ні"), тобто визначені Rn=[1;2] , то це означає, що взуття оцінюється за комфортністю по-різному або негативно, значить, воно не є комфортним.

Критичні значення коефіцієнта КК в залежності від критичних значень Rn розраховані за логікою формули 6, наприклад, якщо Wn=0, а Rn=1, то KK=(0х1)/5=0 або Wn=0,25, а Rn=1,1, то KK=(0,25х1,1)/5=0,055 і т.д.

При визначенні кількості експертів керувались правилами соціологічних досліджень, фокус-групових інтерв'ю й експертних опитувань. Очевидно, що релевантність рангування залежить не стільки від кількісного складу респондентів-експертів, скільки від якісного. Чим більш кваліфіковані експерти, тим потрібно їх менше.

Прийняли мінімальну (Мmin) кількість експертів рівною числу факторів (n), що визначились (17), а максимальну (Mmax) кількість потенційно (Мм) можливих експертів і коефіцієнта важливості факторів (β) тобто Мmax ≥βMm. З врахуванням попередніх досліджень, коли більше 50% експертів вказали на важливість 9 (коефіцієнт важливості 0,5) факторів, а Mm≈50 максимальна кількість може бути 25, але приймаємо 20.

Для розрахунків коефіцієнтів конкордації Wn і критерія χ2 по кожній n-вимозі і за кожним днем вимірювання критеріїв комфортності й інших показників розроблена програма для ПК "Рангування".

Пропонується в подальшому керуватись наступною класифікацією взуття по рівню комфортності, яка враховує попередні дослідження та результати розрахунків:

Таблиця 3

Класифікація взуття по рівню комфортності


Термін носіння (дні)

Значення інтервалів КК

Рівень комфортності взуття

1

1≥КК>0,72

Висококомфортне

13

1≥КК>0,72

Комфортне

23

0,42< КК ≤0,72

Середньокомфортне

45

0,42< КК ≤1

Середньокомфортне

15

0,22< КК ≤0,42

Малокомфортне

15

КК≤0,22

Некомфортне


У третьому розділі розміщені роботи з розробки конструкції взуття для шахтарів на основі практичного визначення коефіцієнта комфортності. Спочатку були визначені вимоги до спецвзуття, в основу яких покладені відповіді експертів, що визначались, як в % відношенні по важливості, так і по коефіцієнту конкордації (Wn) і рангу (Rn).


Таблиця 4

Форма і приклад заповнення опитувального листа


Відповіді респондентів на запитання

Номери респондентів по картці обліку


1

2

3

4

5

6

7

8

...

20

- не промокало

Х

Х

- було гнучким