LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка спеціального взуття для шахтарів

Х

Х

Х
- носок дуже жорсткий


Х

- на замкуХ
- і т.д.
У такий спосіб був отриманий перелік основних вимог(n=17), що пред'являються до взуття респондентами.Таблиця 5

Приклад відповіді 20 респондентів на запитання № 1: Від чого повинно захищати взуття в шахті? Назвіть якнайбільше вимог.

Фактор

Погодженість відповідей,%

Від води (частіше за все це брудна вода)

100

Від ударів

80

Від низької температури

50

Від агресивного середовища (кислот, газів і т.д.)

45

Від шахтного пилу

40

Із відповідей на запитання встановили, що у шахтарів існують проблеми із конструкцією взуття. Зазвичай вони використовують гумові чоботи.

Потім проводили друге опитування із застосуванням методу апріорного рангування факторів (Rn) з розрахунком коефіцієнтів координації Wn.

Враховуючи величину узгодженості думок (Wn) та величину рангу (Rn) згрупували фактори за їх важливістю. Проте частина показників повторюється, що потребувало подальшої оптимізації ієрархії. З цією метою робили такі розрахунки:

Передбачали, що оцінка aj, яка дається Мj експертом ni фактору, не залежить від оцінок aij, що дається Мj експертом nij фактору. Тобто aij ≠f(aij). Перевірка цього припущення була виконана шляхом аналізу відповідей на додаткові запитання, які належним чином формулювались і включались до спеціальної анкети.

Властивість транзитивності оцінок передбачає, що Мj експерт вважає ni фактор важливішим за фактор nj , а фактор nj важливішим за nк , тоді фактору nj

надається перевага над фактором nк. Формально, це можна представити, як:

(aij > aj i ) ∩ (aij > aкj ) → (aij> aкj). (8)

В загальному випадку групова оцінка ai кожного ni фактору залежить від оцінок експертів aij цього фактору і ступеня їх компетентності Vi . Ступінь компетентності Мi експерта враховує досвід і його кваліфікацію. Він є основною характеристикою експерта, що використовується при визначенні групових оцінок. Тому

ai = f(aij , Vi), j=1, 2, ..., М, i= 1, 2, ..., n. (9)

Проте, виконання умов рівняння не є гарантією правильного вибору. Це краще перевіряється за результатами знайдених оцінок. Вважаємо, що формулу 9 можна подати як:

ai = (Vi aij)/(Vi) або ai = (Vi aij / М), (10)

де

Vi – ступінь компетентності експертів.

Якщо вважати, що експерти мають 100% ступінь компетентності, тобто Vi=1, тоді розрахунки середніх оцінок відбуваються по окремому фактору (див.табл.6)

, (11)

де

αβ- середнє значення усіх варіантів відповідей по фактору n;

β- кількість варіантів відповідей по фактору n1.

Тоді по розрахунку для фактору α1 "стопа дуже пріє".

(12)

Таблиця 6

Розрахунок середніх оцінок експертів по окремому фактору

Фактор, (a)

Додаткові запитання

Відредаговані відповіді, (β)

Оцінка експертів,%, (aij/М)

Середня оцінка експертів, %

Стопа дуже пріє

Де це при-зводить до дискомфор-ту?

Під головками плюсневих кісток

95


84Під склепінням

95
На тилі стопи

60


Такі розрахунки проводились по найважливішим факторам – вимогам до взуття, і на їх основі були сформовані критерії, які в рангованому вигляді є основою для технічного завдання нового виду взуття.

Виходячи з цих ієрархій вимог і проаналізувавши конструкції іноземних фірм і вітчизняних підприємств, були розроблені три нові моделі взуття. Усі моделі мають базову основу - чоловічі напівчоботи (рис.1) і розроблялись з врахуванням вимог комфортності та забезпечення експлуатаційних показників, як в обводнених, так і малообводнених шахтах. Велике значення надавалось вибору матеріалів і комплектуючих.

Так, для верху взуття досліджувались різні матеріали, а перевагу віддали натуральній шкірі "Велетень" Вознесенського шкірзаводу "Возко". Встановлено, що її фізико-механічні і гігієнічні показники відповідають вимогам ГОСТ 12.4-164 для спецвзуття.

Формостійкість цієї шкіри визначили через деформаційні властивості. Об'єктом досліджень були союзки, що підлягали формостворенню на затяжній машині DVHZ-HE за методикою кафедри конструювання та технології виробів із шкіри КНУТД.

Досліджувались союзки, що були викроєні з чепрачної частини в повздовжньому напрямку (№1), поперечному (№2) і зразки з припільної частини шкіри (№3).

Графічний розподіл сумарної деформації союзки в повздовжньому і поперечному напрямках побудований на базі експериментальних даних на ПЕОМ мовою QBASIC. (див. рис.2)

Після аналізу результатів досліджень встановлено, що шкіра "Велетень" має рівномірну структуру по площі, тому характер розподілу величин деформації по всій площі практично однаковий і навіть при максимальній величині на деяких ділянках у 11,1% складає біля 50% величини максимуму для інших шкір. Тому вона забезпечує високу формостійкість взуття.Рис.1 Загальний вид чоловічих напівчобіт для шахтарів


Рис.2 Поперечна деформація зовнішньої частини союзки

(зразок №1)


До комплекту спеціального взуття запропоновані вкладні утеплювачі з манжеткою, що забезпечують підтримку температури стопи в необхідних межах. Манжетка захищає стопу