LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка спеціального взуття для шахтарів

фактору комфортності проведені за допомогою прикладної програми "Рангування". Середньозважені ранги Rn оперативно обчислювалися в напівавтоматичному режимі в програмі Microsoft Excel. Приклад з протоколу опитування. 1-й день. Фактор комфортності: "Не захищає – захищає від удару"


R1=(1х0+2х0+4х9+5х10)/20=4,45;

Rn1=4,45, W1=0,32, RnWn =0,32х4,45=1,42;

Такі розрахунки проведені по іншим 16-ти факторам і знайдено середнє значення коефіцієнта комфортності за день.

R=KK=KR=RnWn/nk=26,91/17х5=0,32.

Висновок: коефіцієнт комфортності за першим днем вимірювань низький, КК= 0,32 , тому згідно з теорією і математичною моделлю комплексного показника комфортності, взуття потребує подальшого носіння і вимірювання факторів комфортності для розрахунку коефіцієнта комфортності.

Після третього дня носіння коефіцієнт комфортності взуття склав – 0,43, тобто взуття перетнуло межу поля класифікації за комфортністю і подальше його дослідження не раціональне, бо не призведе до підвищення рівня комфортності. Дослідне взуття визначено як "середньокомфортне взуття, що вимагає тривалого розношування". Для трактування отриманих оцінок середньозважених рангів Rn, тобто перекладу їх з мови цифр на смислові поняття скористалися методом семантичного диференціалу.

Аналіз динаміки експертних оцінок факторів комфортності під час дослідного носіння показав, що сенсорні відчуття носіїв динамічні. Це пов'язано як з фізіологією пристосування організму, так і з періодичністю впливу зовнішніх факторів і зі складністю відновити в пам'яті відчуття під час їх виміру. Це підтверджує необхідність проведення повномасштабного дослідного носіння. Припинення дослідного носіння можливе лише при слабкій динаміці приросту значень коефіцієнта комфортності. Під час дослідного носіння нового взуття для шахтарів через 3 дні приріст значень коефіцієнта комфортності склав 0,11, тобто був низьким. Тому через 3 дні носіння було припинено.


Висновки і рекомендації


Аналіз умов праці робітників вугільних шахт показав, що спецвзуття, яке застосовується у теперішній час на виробництві, не відповідає специфічним вимогам експлуатації, і якість взуття, особливо щодо ергономіки, невисока. Розробка комфортного спецвзуття для шахтарів є одним із найважливіших факторів у комплексі заходів, які направлені на створення безпечних і комфортних умов праці.

1.Вперше у взуттєвій галузі створено методику визначення ієрархії вимог до взуття спеціального призначення на основі відчуттів та думки носіїв, яка дозволяє визначити пріоритетність вимог для вирішення задач при проектуванні та виборі матеріалів для деталей взуття.

2.Створено теоретичні засади, математичну модель та методику розрахунку коефіцієнта комфортності взуття, який є кількісною оцінкою органолептичних відчуттів носіїв під час дослідного носіння взуття. Методика розрахунку коефіцієнта комфортності взуття базується на опрацюванні методами математичної статистики сенсорних відчуттів носіїв. Створена теорія показника комфортності може бути застосована як інструмент тестування на ергономічні властивості виробів та розробки технічних умов на взуття.

3.Розроблені принципово нові конструкції спецвзуття для шахтарів із застосуванням новітніх матеріалів. Створено асортиментний ряд з трьох нових конструкцій чоловічих напівчобіт і розроблена технологія їх виготовлення.

4.Проведено дослідження деформації властивостей союзок з матеріалу "Велетень" Воскресенського шкірзаводу "Возко". Шкіра має рівномірну структуру по площі, тому характер розподілу деформації практично однаковий і навіть при сумарній величині на деяких ділянках в 11,1% складають біля 50% максимуму величини інших шкір.

Визначено раціональні технологічні параметри операції формування взуття методом "знакоперемінних" температур:

а) в тепловій камері температура +40 20 С, час витримки – 210 10с.;

б) в камері охолодження –100С, час витримки від 360 до 540 с.

5. Розроблено і перевірено під час дослідного носіння класифікацію взуття в залежності від величини коефіцієнта комфортності та терміну випробувань (експериментального носіння). Класифікація взуття по коефіцієнту комфортності, яка визначається в результаті опитування носіїв дослідних зразків взуття, забезпечує кількісну оцінку комплексу сенсорних відчуттів та думок експертів.

6. Розроблено програмне забезпечення для апріорного рангування факторів, що використовувалось під час досліджень для оперативного розрахунку коефіцієнта комфортності КК. Воно створене під широко застосовані персональні комп'ютери з системою Windows і може використовуватися, як інструмент подальших наукових досліджень при розробках нового взуття на засадах маркетингу, чи бути впроваджене в навчальний процес.

7. Із застосуванням коефіціента комфортності здійснено апробацію взуття на СП "Зенкіс" та у виробничих умовах вугільних шахт Луганської області. За результатами дослідного носіння створене взуття класифіковане, як "середньокомфортне, що потребує тривалого розношування" ( на практиці всього 3 дні). На базову конструкцію спеціального взуття отримано патент на створення нового промислового зразка.

8. Результати дисертаційної роботи рекомендовані для впровадження на взуттєвих фабриках при розробці нових зразків спеціального взуття. Найбільш важливі теоретичні і методологічні положення про кількісний показник комфортності взуття, рекомендовані для відображення у навчальних закладах ІІІ та ІV рівнях акредитації.


За темою дисертації опубліковані такі роботи:

1.Черепахіна Р.З., Колядюк Р.І., Коновал В.П. Універсальна методика проектування ергономічного спецвзуття. Повідомлення 1. Техніка виявлення експлуатаційних вимог та вимог маркетингу до спецвзуття (на прикладі розробки взуття для шахтарів, що працюють у глибоких очисних вибоях) //Легка промисловість. – 2002. - №3. – С.42-43.

2.Черепахіна Р.З., Колядюк Р.І., Коновал В.П. Проектування ергономічного спецвзуття. //Вісник КНУТД. – 2002. - № 1. - С.19- 22.

3.Черепахіна Р.З., Колядюк Р.І., Коновал В.П.Універсальна методика проектування ергономічного спецвзуття. Повідомлення 2. Теоретичні основи розрахунку інтегральних показників комфортності взуття. //Легка промисловість. – 2002. - №4. – С. 61- 62.


4.Патент на промисловий зразок. Чоботи для шахтарів. Соколовська І.В., Черепахіна Р.З., Колядюк Р.І., Первая Н.В., Коновал В.П. - №2003081418; заяв.05.08.2003; опубл. 17.05.2004; Бюл. №5.

5. Первая Н. В., Соколовская Н. В., Черепахина Р. З. Разработка комфортной специальной обуви для шахтеров. // Сборник трудов международной научной конференции " Проблемы