LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка спеціального термозахисного одягу для ведення аварійно-рятувальних робіт

одягу з урахуванням топографії впливу небезпечних і шкідливих факторів на визначену ділянку тіла (табл. 1).


Таблиця 1

Характеристика матеріалів для виготовлення спецодягу

Вид одягу

Призначення шару

Назва матеріалу

Код

Поверхнева щільність, г/м2

1

2

3

4

5

Термозахисний

спецодяг

тепловідбивний

Металізований Nomex

В1

295Металізований фенілон

В2

274


термостійкий

Тканина Nomex Т

С1

217


теплоізоляцій-ний

Голкопробивне полотно Nomex

Т1

219Голкопробивне полотно ватинове

Т2

247Голкопробивне полотно з антипіренами

Т3

166


підкладковий

Бязь гладкофарбована арт. 524

П1

220

Виробничий одяг

костюм захисний

арт.9018 То

К1

287

Білизна

фуфайка

Трикотажне полотно арт. 010401

Б1

125


Це дозволило визначити склад пакетів, з яких найкращі результати показали пакети, характеристики яких наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Теплофізичні показники пакетів термозахисного спецодягу

Порядковий номер пакету та рисунку

Склад пакету

Товщина пакету,*,

х10-3, м

Термічний опір пакету,R, (м2К)/Вт

Коефіцієнт теплопровід-ності, 8, Вт/(мК)

Час безпечної роботи, с, при температурі повітря у шафі 1500С, с

2 - Рис.9

С1Т1 Т1 П1 К1 Б1

9,12

0,53

0,0172

112

6 - Рис.10

С1Т2 Т2 П1 К1 Б1

12,75

0,52

0,0245

102

4 - Рис.11

С1Т3 Т3 П1 К1 Б1

8,92

0,43

0,0207

83


В результаті проведених досліджень за допомогою методів математичної статистики отримані рівняння регресії (16 – 20), які описують залежності часу безпечної роботи Т від температури оточуючого середовища 1500С при


Рис.9. Зміна температури внутрішньої поверхні пакету 2

температурі циліндра, що імітує „тіло" Тт=3410С для пакетів спецодягу з двома теплоізоляційними шарами:

для пакету 2:

y= 34,023+5,2610-3Т +1,310-3Т 2-6,4410-6Т 3 (16)


Рис.10. Зміна температури внутрішньої поверхні пакету 6

для пакету 6:

y = 34,54 + 4,910-3Т +1,3810-3Т 2-6,9810-6Т 3 (17)

Рис.11. Зміна температури внутрішньої поверхні пакету 4

для пакету 4:

y = 34,12+7,9810-2Т+5,1210-4Т2 -3,8310-6Т3 (18)


Рис.12. Час нагріву внутрішньої поверхні пакета з двома шарами теплоізоляції до критично допустимої температури

Графічні залежності, побудовані за рівняннями (16) - (18), наведені на рис. 9-11, з яких випливає, що час захисної дії пакету становить від 83с до 112с.

Доведено, що найкращі теплозахисні характеристики має пакет матеріалів №2 з метаарамідних волокон. Для вибору тепловідбивної тканини в спецодязі подальші дослідження проведено з вибраним пакетом матеріалів.

Рівняння регресії, які описують залежності часу безпечної роботи від температури оточуючого середовища Т=1500С при температурі „тіла" Тт=3410С для пакетів спецодягу з двома шарами та тепловідбивною тканиною:

для пакету 8 із складом – В2С1Т1 Т1 П1 К1 Б1:

y = 35,06-1,5310-2Т+1,0310-3Т 2-3,84 10-6Т 3 (19)

для пакету 10 із складом – В1С1Т1 Т1 П1 К1 Б1:

y = 34,87-2,2310-2Т+7,5910-4Т 2-2,1210-6Т 3 (20)

Наведені залежності також подано у графічному вигляді на рис. 13 та рис.14.


Рис. 13. Зміна температури внутрішньої поверхні пакету 8

Результати свідчать про ефективність застосування металізованого


Рис. 14. Зміна температури внутрішньої поверхні пакету 10

тепловідбивного покриття з тканиною Nomex в якості основи (пакет 10, рис. 14) для збільшення часу захисної дії спецодягу.

Розділ четвертий присвячено питанню розробки проектно-технологічного рішення термозахисного спецодягу.

Забезпечення захисту людини при веденні аварійно-рятувальних робіт в умовах наближення до відкритого палаючого газового фонтану в зоні нормованого температурного впливу реалізовано за допомогою розробленого за результатами досліджень комплекту термозахисних комбінезонів.

На підставі проведених досліджень розроблено художньо-проектні рішення теплоізолювального (рис.15) та тепловідбивного (рис.16) комбінезонів, новизна яких підтверджена патентами України на промисловий зразок.


Рис. 15. Художньо-конструктивне рішення теплоізолювального комбінезону

Рис. 16. Художньо-конструктивне рішення тепловідбивного комбінезону

Конструкцією комбінезонів передбачено сумісність їх з іншими видами засобів індивідуального захисту та технічним озброєнням, призначених для спільного використання.

Запроваджено на базі КНУТД технологічні процеси виготовлення захисних комбінезонів та схеми виготовлення вузлів з урахуванням особливостей з`єднання багатошарового пакету спецодягу. Створено два дослідні зразки комбінезонів (по одному кожного виду).

Розділ п'ятий присвячений практичному використанню отриманих результатів досліджень.

Принциповим положенням при розробці спецодягу є обов'язкова перевірка і демонстрація ефективності будь-якого проектно-технологічного рішення ще до використання його в реальних умовах виробництва, так як подальший прояв проектних помилок може бути пов'язаним з підвищенням ризику для життя та здоров'я людини.

Тому, з метою визначення працездатності людини в комплекті комбінезонів проведено оцінку фізіолого-гігієнічних показників теплового стану людини при роботі в високотемпературному середовищі.

Виробничі випробування дослідних зразків розробленого комплекту