LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка способу одержання хромових дубителів з відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір

взаємодії дубильних сполук хрому синтезованих дубителів з колагеном дерми також проведено методом ІЧ-спектроскопії на моделі колагену (рис.5 та рис.6) – желатинових плівках відлитих з 0,5%-вого розчину харчової желатини при температурі 350С товщиною 20 мк, оброблених і не оброблених (дубильні сполуки хрому вводили у вигляді розчину з концентрацією 20г/л оксиду хрому з витратою 1,8% від маси зволоженої желатини в розрахунку на оксид хрому).

Із аналізу спектрів дубителів ХДФ, ХДД, ХДУ видно, що практично не відбулось суттєвих змін положень характеристичних частот поглинання типових для поліпептидів: I, II та III амідні смуги -1640см-1, 1550см-1та 1340 см-1, а також область валентних асоційованих NH-вторинних амідів (смуги 2980см-1-3340см-1). У цих дубителів виявлена смуга в області валентних коливань Cr–O– (Cr–O–H) при 530см-1-540см-1 та при 660см-1, поглинання пов'язане з коливанням OH--груп при взаємодії желатини з дубителями. Збільшилась також інтенсивність поглинання Сr-СOО- групи. Підвищення інтенсивності смуги при 1040см-1 вказує на збільшення кількості OH--груп при взаємодії желатини з дубителями. Збільшилась також інтенсивність поглинання при 1450см-1, яка відображує підсумковий ефект коливання іонізованої СОО- з деформаційними коливаннями OH-. Подібність ІЧ-спектрів структурованих желатинових плівок вказує на те, що досліджувані дубителі мають однаковий склад і структури та проявляють однаковий ефект під час обробки желатини. Аналогічна ситуація спостерігається і в ІЧ-спектрах плівок, що відлиті з дубителями ХДФМ, ХДДМ та ХДУМ. Відмінністю цих спектрів від

спектрів, зображених на рис.5, є поглинання в області I та II амідних смуг желатини (1550см-1–1670см-1). В спектрах не виявлено поглинання, зв'язаного з виникненням координаційного зв'язку хрому з аміногрупою кислот (CrNH2-R-COOH), тому можна зробити висновок, що амінокислоти гідролізату знаходяться в іонізованому стані, частка яких входить у внутрішню сферу хромового комплексу. Більша частина амінокислот, вірогідно, у вигляді сірчанокислих солей (H2SO4H2N-R-COOH) є наповнювачем при структуруванні колагену, взаємодіючи з функціональними групами желатини за рахунок водневих зв'язків, що сприяє підвищенню взаємодії між поліпептидними ланцюгами.

Після дублення і пролежування впродовж 24 годин напівфабрикат обробляли за схемою: промивка – нейтралізація – промивка – жирування. Витрати матеріалів, % від маси напівфабрикату: для нейтралізації – бікарбонату натрію - 1,5 (обробку проводили при рК=1,2; температурі 35-400С; впродовж 60 хвилин); для жирування – хлорнатуру - 6 (при рК=1,5; температурі 600С; впродовж 1,5 годин). Для з'ясування впливу синтезованих дубителів на властивості готової шкіри проведено дослідження її хімічного складу та фізико-механічних характеристик (табл.6).

Таблиця 6

Хімічний склад та фізико-механічні властивості шкіри


Показник


ХДП


ХДФ


ХДД


ХДУ


ХДС


ХДФМ


ХДДМ


ХДУМ


Масова частка, %:

  • мінеральних речовин

  • сполук хрому

  • речовин, що екстрагуються органічними розчинниками


7,6

4,6


8,6


7,3

4,1


9,0


8,0

4,2


9,2


7,8

4,4


8,8


7,4

4,3


8,7


7,6

5,1


8,8


7,9

5,2


8,9


7,5

5,4


8,5


7,7

4,7


8,5

Межа міцності при розтягуванні, 10МПа


2,81


2,75


2,82


2,85


2,89


2,90


2,91


2,98


2,79

Видовження при напруженні 10 МПа, %


31,2


30,2


31,1


32,8


33,9


33,9


34,3


36,9


32,5

Видовження при розриванні, %

54,1

52,0

52,9

54,7

55,9

56,8

58,6

58,9

54,3

Щільність шкіри уявна, кг/м3

0,51

0,46

0,46

0,47

0,48

0,49

0,49

0,50

0,47

Пористість, %

64,5

61,9

63,2

65,7

64,8

66,1

66,4

68,8

65,4

Намокання, %: - 2-х годин

- 24-х годин

63,4

71,2

62,8

69,9

63,2

70,4

64,1

72,3

64,1

71,9

63,5

74,2

68,5

79,4

70,4

80,9

62,7

70,1

Жорсткість, Н/м

52

50

48

52

40

38

42

38

54

З наведених даних можна зробити висновок, що наявність у внутрішній сфері хромових комплексів одночасно амінокислотних залишків та аніонів мурашиної кислоти сприяє орієнтуванню колагенових пучків, що викликає підвищення розривної міцності. Також спостерігається збільшення міцності при розтягування для дубителів ХДФМ, ХДДМ та ХДУМ, яке обумовлено утворенням міцних координаційних та водневих зв'язків. Амінокислотні залишки, що входять до складу хромових комплексів, а також присутні в дубильних розчинах продукти окиснення колагену виявляють пластифікуючу дію на шкіру, полегшуючи здатність волокон дерми до орієнтації у напрямку розтягування.

Величина приведеної міцності майже для всіх дослідних варіантів обробки вища, ніж для контрольного варіанту (СХД). Вплив маскування амінокислотними залишками позначається також і на пружно-пластичних