LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка структури переплетень та способів виготовлення панчішних виробів

непрацюючих голок на двох рівнях під петлетвірною системою, забезпечуючи економію сировини в процесі в'язання панчішно-шкарпеткових виробів.

В порівнянні з відомими конструкціями розроблений механізм в'язання ОКПА має такі переваги: відпадає необхідність установки на автоматі кільця, яке запобігає поломкам язичків виключених з роботи голок. При виготовленні п'ятки і миска виробу головки непрацюючих голок розташовуються нижче рівня відбійної площини, що підвищує надійність їх роботи; ліквідується ймовірність масових поломок голок при переключеннях машини з обертального руху на реверсивний і навпаки. Спосіб захищено авторським свідоцтвом СРСР №1807127, Д04В 15/32, 9/56, 07.04.93, бюл. №13.

П'ятий розділ присвячений практичному використанню результатів роботи. Апробація і впровадження нового способу виготовлення борта виробу досягнені на Червоноградському виробничому панчішному об'єднанні з річним економічним ефектом 38909 крб. (1984 рік).

Розроблений спосіб опробуваний і впроваджений також на Рубіжанській панчішній фабриці з річним економічним ефектом 14400 крб. (1985 рік).

Новий спосіб виготовлення борта виробів впроваджено також на панчішній фабриці Львівського виробничого трикотажного об'єднання "Промінь" в 1984 р. і на Каунасському виробничому трикотажному об'єднанні "Коттон" (Литва) в 1985 р.

Наукові результати дисертаційної роботи можна використовувати при проектуванні та розробці структур і способів виготовлення панчішних виробів побутового та спеціального призначення.

Розроблені ЗІЗ опробувані на 7-ми ВО "Хімволокно" і художньою Радою Республіканського будинку спеціального одягу рекомендовані до промислового виробництва. На них розроблено тимчасовий технологічний режим та технічні умови (ТУ).

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ.

 • В результаті аналізу літературних джерел, патентно-технічної літератури та сучасного стану виробництва встановлена доцільність проведення наукових досліджень по вдосконаленню структур переплетень та способів виготовлення панчішних виробів побутового і спеціального призначення.

 • Проведено аналіз і розроблена класифікація способів виготовлення бортів виробів на ОКПА, в результаті чого встановлено, що основними способами закріплення еластомерних ниток в структурі бортів є пров'язування в петлі гладі, неповної гладі, у вигляді пресових і футерних накидів, а також їх комбінаціями.

 • Розроблено геометричні моделі відомих структур бортів, а також структури борта з утковою кладкою еластомерної нитки і проведено їх теоретичне дослідження з метою визначення їх розтяжності.

 • Одержано аналітичні вирази для визначення розтяжності бортів виробів з різноманітним закріпленням еластомерної нитки.

 • Встановлено, що при розтягуванні бортів по ширині найбільшу деформацію будуть мати структури, в яких еластомерні нитки пров'язані в петлі гладі, а найменшу - структури, в яких еластомерні нитки прокладені у вигляді футерних накидів і утковою кладкою. Найбільш пружними є борти з утковою кладкою еластомерних ниток, тому що при інших рівних умовах ці нитки в таких структурах мають мінімальну довжину.

 • Встановлено, що при розтягуванні по довжині найбільший опір чинять борти, в яких еластомерні нитки пров'язані у вигляді пресових накидів і в петлі гладі, найменший - структури з еластомерними нитками, прокладеними футерними накидами та утковою кладкою.

 • Розроблено два нових способи виготовлення борта панчішно-шкарпеткових виробів на багатосистемних ОКПА з пров'язуванням еластомерних ниток в петлі гладі, захищених авторськими свідоцтвами СРСР №1127930, №1576602.

 • Розроблено спосіб виготовлення панчішно-шкарпеткового виробу на багатосистемному ОКПА з прокладанням еластомерної нитки утковою кладкою.

 • Розроблено спосіб виготовлення колготок платированим переплетенням з еластомерними нитками, захищений авторським свідоцтвом СРСР №14988445.

 • Експериментальними дослідженнями розтяжності бортів еластомерними нитками, пров'язаними в петлі гладі, встановлено відповідність її вимогам ДЕСТ. Встановлено, що емпіричний розподіл величин розтяжності бортів відповідає нормальному диференціальному закону, тобто Гауссовському розподілу.

 • Розроблено спосіб виготовлення панчішно-шкарпеткового виробу, що використовується як засіб індивідуального захисту (ЗІЗ) нижніх кінцівок апаратників формування віскозних ниток та плівок, захищений авторським свідоцтвом СРСР №1710613.

 • Розроблені ЗІЗ досліджені на кислотостійкість, кислотопроникливість, експлуатаційну надійність та комфортність. Розроблено тимчасовий технологічний режим іх виробництва та технічні умови ТУ 17 2-59-90 УРСР на напівпанчохи жіночі, які виготовляються на ОКПА і призначені для захисту від дії розчину осадової ванни.

 • Встановлено, що автоматична синхронізація взаємодії голок і платин при виконанні операції відтягування петель зі зміною глибини кулірування в залежності від ділянки виробу, може бути досягнута при установці на ОКПА спеціального пристрою, що утримує платинний ковпак з платинами.

 • На основі аналізу розкриті недоліки конструкціїї механізму в'язання ОКПА, які знижують надійність роботи і продуктивність автоматів, а також збільшують кількість відходів і, відповідно, витрати сировини на виготовлення виробів.

 • Розроблена нова конструкція механізму в'язання ОКПА, захищена авторським свідоцтвом СРСР №1807127.

 • Розроблений спосіб виготовлення бортів виробів з пров'язуванням поліуретанової нитки спандекс в петлі гладі опробуваний і впроваджений у виробництво на Червоноградському НШО і Рубіжанській ПФ з реальним економічним ефектом у сумі 53309 крб. (в цінах до 1990 року). Спосіб впроваджений у виробництво також на панчішній фабриці Львівського ВТО "Промінь" і на Каунасському ВТО "Коттон" (Литва).

  Одержані по розробленому способу ЗІЗ були схвалені на засіданні художньої Ради Республіканського будинку моделей спеціального одягу і рекомендовані до масового виробництва.

  Основний зміст дисертації відображено в таких друкованих роботах:

 • Лазаренко М.А. Анализ и классификация способов выработки бортов круглочулочных изделий. - Киев, 1984, 13 с. - Рукопись депонирована в ЦНИИТЭПлегпром 22.06.84, №1024 ЛП-84 доп.

 • Авторское свидетельство СССР №1127930. Д04В 1/26. Способ вязания борта чулочно-носочного изделия на многосистемном круглочулочном автомате (Лазаренко М.А., Павлюк В.Н. - опубл. 07.12.84, бюл. №45).

 • Лазаренко М.А. "Структура и свойства бортов чулочных изделий с эластомерной нитью,проложенной уточной кладкой."-Тезисы конференции "Экономичность, надежность и качество текстильных материалов."-Киев, 1988.

 • Авторское свидетельство СССР №1498845, Д04В 1/24. Способ изготовления колготок (Лазаренко М.А., Грушанская Т.А. - опубл. 07.08.89, бюл. №29).

 • Авторское свидетельство СССР №1576602 Д04В 1/26. Способ выработки борта на многосистемном круглочулочном автомате. (Лазаренко


 •