LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка структури та технології в'язання еластичного основов'язаного трикотажу

21


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА ДИЗАЙНУНа правах рукопису

СКЛЯР НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
УДК 677.025РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В'ЯЗАННЯ

ЕЛАСТИЧНОГО ОСНОВОВ'ЯЗАНОГО ТРИКОТАЖУ
Спеціальність 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) Міністерства освіти і науки України, Київському державному науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості (КНДІТГП) Міністерства промислової політики УкраїниНауковий керівник


канд.техн.наук, ст.н.с.

Омельченко Василь Дмитрович

Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості, директор
Офіційні опоненти

доктор технічних наук, професор

Васильченко Василь Миколайович, КНУТД,

професор кафедри інженерної механікиканд.техн.наук, ст.н.с.

Синельникова Валентина Іванівна, ВАТ "Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості", директорПровідна установа

Херсонський державний технічний університет

Міністерства освіти та науки УкраїниЗахист відбудеться „ 14 „ червня 2006 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1.Автореферат розіслано 4 травня 2006 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Кизимчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми

Історично склалось так, що наша країна дуже мало виробляла власного еластичного текстилю для медичних виробів, а імпортувала його з-за кордону за високими цінами. Власні еластичні вироби мали недостатні пружні та гігієнічні властивості, були жорсткими, не мали потрібної конгруентності. Імпортні реабілітаційні вироби в основному були в'язаними, відповідали сучасним вимогам, але через високу ціну були малодоступні населенню України.

В Україні існує значна кількість ортопедичних підприємств, які використовують еластичний текстиль для виготовлення виробів реабілітаційного призначення, але його потрібно імпортувати з-за кордону, в основному з Німеччини, країн Прибалтики, Італії, Турції. В деяких випадках еластичні вироби виготовлені з натуральних видів сировини, але вони при цьому мають значний недолік – швидке забруднення, зміну параметрів та зовнішнього вигляду після прання, а також є "магазином" для зберігання бактерій. Тому згідно вимог Всесвітньої Організації Здоров'я (ВОЗ) рекомендується ці вироби виготовляти з синтетичних видів сировини, приймаючи до уваги, що вони, як правило, носяться на білизні.

На шляху створення основов'язаного матеріалу для виробів реабілітаційного призначення є проблема обмеженності застосування петельних структур, методів проектування їх параметрів, проектування фізико-механічних та гігієнічних показників.

Тому виникла необхідність розробити нову петельну структуру еластичного трикотажу для виробів реабілітаційного призначення відповідно до сучасних вимог, при якій в'язаний матеріал мав би високу повітропроникність, зменшену матеріалоємність, високу пружність, відповідні деформаційні показники та відповідний естетичний вигляд. Потрібно розробити методику проектування параметрів еластичного трикотажу та створити рекомендовані технологічні режими для виготовлення цього матеріалу з заданими фізико-механічними властивостями. Вирішення цих проблем обумовило актуальність виконаної роботи.

Представлена робота присвячена розробці нового еластичного трикотажу реабілітаційного призначення з високими споживчими властивостями, проектуванню його параметрів, створенню рекомендованих технологічних режимів і нормативно-технічної документації для виготовлення матеріалу з заданими фізико-механічними властивостями. Впровадження в практику реабілітації людей нового трикотажу для виготовлення бандажних виробів має соціальне значення і відкриває новий напрямок роботи трикотажної промисловості.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень Київського державного науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості за темою № 0103V005384 „Розробка та виготовлення текстильних виробів для забезпечення комплектації засобів реабілітації інвалідів", яка виконувалась в межах Державної програми розвитку промисловості на період до 2005 р. і Державної програми розвитку легкої промисловості України на 2003-2011 роки, схваленої Постановою Кабміну України від 28.07.2003 р. № 1174.

Роль автора полягає в вирішенні проблеми створення структури еластичного трикотажу для виробів реабілітаційного призначення, проектуванні його параметрів, створенні рекомендованих технологічних режимів і нормативно-технічної документації для виготовлення матеріалу з заданими фізико-механічними властивостями.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є створення нової конкурентоспроможної петельної структури основов'язаного еластичного трикотажу, що відповідає сучасним вимогам, для забезпечення вітчизняного виробництва в'язаними матеріалами для виробів реабілітаційного призначення, а також розробка методики проектування параметрів цього трикотажу; створення рекомендованих технологічних режимів для його виготовлення з заданими показниками якості.

Для досягнення вказаної мети були вирішені наступні задачі дослідження:

– створити нову петельну структуру подвійного еластичного трикотажу для виготовлення виробів реабілітаційного призначення;

– теоретично та експериментально дослідити структуру подвійного еластичного трикотажу;

– розробити методику проектування параметрів петельної структури подвійного еластичного трикотажу;

  • встановити математичні залежності фізико-механічних властивостей подвійного еластичного трикотажу від основних технологічних параметрів в'язання;

– розробити програму для автоматизованого проектування еластичного трикотажу з заданими показниками якості;

– розробити рекомендовані технологічні режими для