LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка структури та технології в'язання еластичного основов'язаного трикотажу

трикотажу та можливість релаксації еластомерних ниток після зняття навантаження. Для виготовлення еластичного трикотажу використовуються одинарні та подвійні переплетення з прокладеною еластомерною ниткою. В подвійному трикотажі поєднуються петлі лицьової та виворотньої сторін. Використання в трикотажі різних одинарних переплетень дозволяє ліквідувати негативні і зберегти позитивні властивості трикотажу цих переплетень. Не менш важливою особливістю подвійного трикотажу є його здатність змінювати у широкому діапазоні співвідношення параметрів складових переплетень. А визначення для кожного переплетення довжин ниток в петлях дає мінімальні витрати сировини.

На основі проведеного аналізу науково-технічних джерел були сформулювані задачі дослідження.

У другому розділі представлені результати розробки подвійного еластичного трикотажу візерунчатого комбінованого переплетення, який надалі називатимемо подвійний еластичний трикотаж, для виробів реабілітаційного призначення, що не має недоліків відомих видів еластичного трикотажу та відповідає встановленим вимогам нормативно-технічної документації. Створений подвійний еластичний трикотаж має високу пружність, повітропроникність.

Подвійний еластичний трикотаж виготовлений із поліефірних текстурованих ниток лінійною густиною 18,0 текс та еластомерних ниток діаметром 0,67мм. Поліефірні текстуровані нитки забезпечують надійне закріплення еластомерних ниток в структурі еластичного трикотажу. Еластомерні нитки забезпечують пружність та формостійкість еластичного трикотажу. За рахунок подвійного філейного переплетення збільшується повітропроникність, зменшується матеріалоємність.

Одна сторона трикотажу, утворена петлями подвійного філейного переплетення, отриманого з двох систем ниток на базі сполучення кладок похідних трико, а друга сторона має платировані петлі, утворені петлями одинарного ланцюжка, петлями подвійного філейного переплетення та еластомерними утковими нитками. Еластомерні нитки заправлені в гребінку, яка прокладає нитки на голки задньої голечниці, зсув якої за голками дорівнює зсуву за голками гребінки, що робить кладку нитки переплетення одинарного ланцюжка. Обидві сторони трикотажу з'єднуються протяжками подвійного філейного переплетення. Запропонований подвійний еластичний трикотаж може бути виготовлений на основов'язальному устаткуванні з двома голечницями.

Після аналізу петельної структури подвійного еластичного трикотажу, ми можемо сказати, що використання в його структурі еластомерних ниток у вигляді поздовжнього утоку з одинарним ланцюжком призведе до створення видозміненої чарунчастої структури трикотажу. Чарунки подвійного еластичного трикотажу утворяться двох видів, тобто будуть відрізнятися розмірами. На розмір чарунок впливатиме взаємодія еластомерних ниток і петель подвійного філейного переплетення з ниток першої гребінки, які за правилами платировки будуть виходити на, так звану, виворотню сторону.

На ділянці трикотажу, де утвориться чарунка більшого розміру, яку надалі будемо називати "великою чарункою", гребінка заправлена поліефірними нитками, що утворює петлі подвійного філейного переплетення, та гребінка з еластомерними нитками, будуть робити зсув за голками і перед голками в одному напрямку від першого по четвертий ряд рапорту подвійного філейного переплетення. У великих чарунках еластомерна нитка буде направлена в бік збільшення з обох боків чарунок, а краї чарунок будуть обмежовувати петлі подвійного філейного переплетення. На ділянці трикотажу, де утвориться чарунка меншого розміру, надалі називатимемо "малою чарункою", гребінка заправлена поліефірними нитками, що утворює петлі подвійного філейного переплетення, буде робити зсув за голками та перед голками в напрямку протилежному напрямку зсуву гребінки заправленої еластомерними нитками. При цьому еластомерна нитка буде направлена в бік зменшення чарунки з одного і іншого боку чарунки, тому утвориться мала чарунка, а по краям чарунки будуть проглядатися еластомерні нитки обвиті протяжками петель одинарного ланцюжка.

При вирішенні задачі отримання подвійного еластичного трикотажу з рівними кромками використовують додаткову гребінку, що виконує кладку поліефірних ниток через ряд, створюючи петлі відкритого подвійного ланцюжка та забезпечує рівні, формостійкі кромки виробу. Таким чином для виготовлення подвійного еластичного трикотажу з рівними кромками необхідне основов'язальне устаткування з двома голечницями при використанні п'яти гребінок.

У третьому розділі нами встановлено, що цілеспрямованих теоретичних робіт по проектуванню параметрів петельної структури подвійного еластичного трикотажу з одночасним пров'язуванням в петлі та прокладанням еластомерної нитки в якості утоку раніше не проводилось. Тому були теоретично досліджені та спроектовані параметри подвійного еластичного трикотажу.

Теоретично визначені величина мінімальної висоти петельного ряду трикотажу, що знаходиться в вільному стані, довжина еластомерної нитки поздовжнього утоку та довжина нитки в петлях одинарного ланцюжка для подвійного еластичного трикотажу.


Мінімальна висота петельного ряду трикотажу, що знаходиться в вільному стані


Вmin = k1 B, (мм), (1)


де k1– коефіцієнт, що встановлюється експериментально і характеризує ступінь розтягнення утокової еластомерної нитки в структурі трикотажу k1 = 0,25.

В – висота петельного ряду.


Довжина еластомерної нитки поздовжнього утоку


ℓе = ,(мм),(2)де d1,... dn – середні діаметри нееластомерних ниток (середні діаметри ниток петель одинарного ланцюжка та ниток петель подвійного філейного переплетення), мм;

– кут нахилу петлі до лінії петельного ряду, ;

dВ – діаметр еластомерної нитки в її вільному стані, тобто до зароблення в структуру трикотажу, мм;

м – коефіцієнт Пуассона,м = 0,8;

е коефіцієнт відносного видовження по довжині,


е = (L2 – L) / L, (3)


де L – довжина відрізку еластомерної нитки у вільному стані, мм;

L2 довжина того ж самого відрізку заробленого в структуру трикотажу, мм.


Довжина нитки в петлі одинарного ланцюжка

(4)

де n1 – кількість нееластомерних ниток, які охоплює остов одинарного ланцюжка;

n2 – кількість нееластомерних ниток, які охоплює протяжка одинарного ланцюжка;

б – кут нахилу протяжки до лінії петельного ряду, б.Ширина остова петлі


Ш = n3d1 + dB, (мм), (5)


деn3 – кількість нееластомерних ниток, що впливають на ширину петлі подвійного філейного переплетення,


Петельний крок А = n4 d1 + dB, (мм),(6)


де n4 – кількість нееластомерних ниток, що впливають на петельний крок трикотажу в одному петельному ряду.


Отримані математичні формули для проектування довжини нитки у петлі подвійного філейного переплетення для всіх відкритих та закритих петель.


Довжина нитки в петлі подвійного філейного переплетення


(7)


де a2, c, d, u – вільні параметри