LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка структури та технології в'язання еластичного основов'язаного трикотажу

параметричного рівняння;


, , и = 0,79.


n' – кількість петельних кроків, через які проходить довга протяжка.

Знаки "плюс" та "мінус" перед добутком xd1ставляться:

– величина х=0, якщо протяжка з'єднує однойменні палочки остова петлі (праву з правою і ліву з лівою); х=2, якщо протяжка з'єднує різнойменні зовнішні палички; х=-2, якщо протяжка з'єднує різнойменні внутрішні палички;

М– частина товщини трикотажу, що враховує кількість товщин ниток, через які проходить довга протяжка на іншу голечницю ,

де n5 - кількість нееластомерних ниток, що впливають на товщину трикотажу і через які проходить довга протяжка.

М1 – частина товщини трикотажу, що враховує кількість товщин ниток, через які проходить коротка протяжка ,

де n6– кількість нееластомерних ниток, що впливають на товщину трикотажу і, через які проходить коротка протяжка.


Встановлено, що теоретичні значення довжини нитки у петлі, отримані згідно розроблених формул, перебувають в межах фактичних значень з похибкою не більш ніж 5%.

Таблиця 1

Значення довжини нитки в петлі подвійного

філейного переплетення (для відкритих петель)


Довжина ниток відкритої петлі

Розрахункові значення ℓпет.ф.п, мм

Експериментальні значення ℓпет.ф.п, мм

Відхилення,

%

12,28

12,63

2,8

11,52

12,1

4,8


де – довжина нитки у петлі подвійного філейного переплетення, яка розташована перед остом платованої петлі одинарного ланцюжка, тобто виходить на лице подвійного еластичного трикотажу, мм;

– довжина нитки у петлі подвійного філейного переплетення, яка розташована за остом платованої петлі одинарного ланцюжка, мм.


Довжина нитки в петлі подвійного філейного переплетення

(8)де a3, b3, л, u – вільні параметри системи параметричних рівнянь, що описують циклоїду,, , .


Для перевірки правильності теоретичної формули (8) для проектування довжини нитки у петлі провели розрахунок, результати якого представлено у табл.2:


Таблиця 2

Значення довжини нитки в петлі подвійного

філейного переплетення (для закритих і відкритих петель)Довжина ниток закритої петлі

Розрахункові значення ℓпет.ф.п, мм

Експериментальні значення ℓпет.ф.п, мм

Відхилення,

%

12,57

12,63

0,5

11,81

12,1

2,5


де – довжина нитки у петлі подвійного філейного переплетення, яка розташована перед остом платованої петлі одинарного ланцюжка, тобто виходить на лице подвійного еластичного трикотажу, мм;

– довжина нитки у петлі подвійного філейного переплетення, яка розташована за остом платованої петлі одинарного ланцюжка, мм.


Отримані формули суттєво поліпшують точність розрахунків, дозволяють передбачити затрати сировини при проектуванні на практиці запланованих параметрів.

У четвертому розділі проведено оцінку показників якості подвійного еластичного трикотажу. Для визначення якості еластичного трикотажу встановлено номенклатуру показників якості, а також аналоги еластичного трикотажу для виробів реабілітаційного призначення, що визначають рівень світових досягнень. За показники якості вибрано пружну деформацію розтягнення, технологічну усадку, повітропроникність, паропроникність, зміну лінійних розмірів в процесі мокрих обробок. Встановлено, що показники розробленого подвійного еластичного трикотажу переважають показники якості своїх аналогів, а сам еластичний трикотаж відповідає якості світового рівня.

П'ятий розділ присвячено експериментальним дослідженням параметрів та фізико-механічних характеристик подвійного еластичного трикотажу візерунчатого комбінованого переплетення, який виготовляється у вигляді стрічок. Тому за критерії оптимізації вибрані показники для текстильно-галантерейних виробів і всі дослідження проводились згідно відповідних державних стандартів. В результаті проведеного теоретичного аналізу та попереднього експерименту було визначено, що властивості та параметри подвійного еластичного трикотажу залежать від таких факторів, як:

х1 – довжина ниток в петлях подвійного філейного переплетення;

х2 – довжина нитки в петлі одинарного ланцюжка;

х3 – довжина еластомерної нитки поздовжнього утоку.

Для реалізації поставленої задачі був використаний метод математичного планування експерименту. На основі вибраних факторів реалізована матриця повного факторного експерименту, яка має вид: . У табл. 3 показано рівні та інтервали варіювання довжини ниток петлях подвійного філейного переплетення, довжини нитки в петлі одинарного ланцюжка, довжини еластомерної нитки поздовжнього утоку.


Таблиця 3

Рівні та інтервали варіювання вибраних факторів


Умови проведення експерименту

Натуральні значення і-го фактора

Кодовані значення і-го фактора


х1

х2

х3

Основний рівень фактора Х0і, мм

Інтервал варіювання фактора Іі, мм

Верхній рівень фактора Хві, мм

Нижній рівень фактора Хні, мм

12,4

3,1

15,5

9,3

6,0

1,5

7,5

4,5

0,5

0,2

0,7

0,3

0

1

+1

-1

0

1

+1

-1

0

1

+1

-1


В роботі проведений повний факторний експеримент, на підставі якого встановлено багатофакторні лінійні залежності між параметрами та властивостями готового трикотажу, а саме – щільність по вертикалі, лінійна щільність, а також повна, пружна, еластична та залишкова деформації та величинами довжини ниток в петлях подвійного еластичного трикотажу. У табл. 4 показані отримані математичні залежності.

Розрахунок коефіцієнтів рівнянь регресій та математична обробка результатів експерименту проводились по загальновідомій методиці статистичної обробки даних. В результаті проведених досліджень запропоновано математичні лінійні моделі з урахуванням значущості коефіцієнтів регресій. Обробка результатів експерименту проводилась на ПК, в результаті чого отримано адекватні рівняння з ймовірністю 0,95, за якими побудовані графіки залежностей параметрів структури та фізико-механічних властивостей подвійного еластичного трикотажу.Таблиця 4

Математичні моделі параметрів оптимізації з факторами, вираженими у кодованих та натуральних значенняхПовна деформація розтягнення по