LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка структури та технології в'язання еластичного основов'язаного трикотажу

довжині, %

Y1=88,4+3,23x1+5,38x2-4,55x3 (1)

Y1=65,3+1,04+3,59-22,75

Пружна деформація розтягення по довжині, %

Y2=83,0+2,69х1+4,64х2-5,91х3 (2)

Y2=68,5+0,87+3,09-29,55

Еластична деформація розтягення по довжині, %

Y3=4,1+0,29х1+0,49х2+0,91х3 (3)

Y3=0,09+0,33 +4,55-1,3

Залишкова деформація розтягення по довжині, %

Y4=1,3 + 0,25х1 + 0,25х2 + 0,45х3 (4)

Y4=0,08+0,17+2,25-1,83

Щільність по вертикалі

Y5=82–0,8х1-0,8х2-1,4х3 (5)

Y5=91,9-0,26-0,53-7,00

Лінійна щільність стрічки

(шир. 160мм), гм

У6= 93,1+0,69х1+0,59х2+0,29х3 (6)

Y6=87,3+0,22+0,39+1,45На рис.2 представлений графік, що показує залежність повної деформації розтягнення по довжині трикотажу від довжини ниток в петлях одинарного ланцюжка та довжини еластомерних ниток поздовжнього утоку, при умові збереження такого фактору, як довжини нитки в петлі подвійного філейного переплетення, на середньому рівні.

З аналізу результатів досліджень повної деформації та її складових можна сказати, що на величину повної деформації впливають в значній мірі всі три фактори, тобто довжина ниток в петлях подвійного філейного переплетення та довжина ниток в петлях одинарного ланцюжка, і довжина нитки еластичного утоку. Зі збільшенням довжини нитки в петлях подвійного філейного переплетення та довжини ниток в петлях одинарного ланцюжка повна та пружна деформація збільшуються та зі збільшенням довжини нитки еластичного утоку повна та пружна деформації зменшуються.З метою детального вивчення впливу зміни довжини еластомерної нитки поздовжнього утоку на параметри петельної структури та властивості подвійного еластичного трикотажу були встановлені математичні залежності повної, пружної, еластичної та залишкової деформацій, а також значень щільності по вертикалі, петельного кроку, лінійної щільності стрічки, та довжини нитки в петлях одинарного ланцюжка, повітропроникності від величини відносного видовження еластомерних ниток до зони в'язання х. При визначенні регресійної моделі проведено активний експеримент в широкому діапазоні зміни фактора х (коефіцієнту відносного видовження еластомерних ниток до зони в'язання). Кількість дослідів в матриці планування експерименту становить N=5. Для підвищення точності визначення вихідного параметру У кожний дослід матриці повторюється п'ять разів m=5. Інтервал варіювання становить Іі = 0,25. Верхній рівень фактора Хві = 1,5, нижній рівень фактора Хні = 0,5. Повітропроникність нового еластичного трикотажу знаходиться в межах від 851 до 1008 дм3/м2с, що свідчить про його високу повітропроникність незалежно від зміни самого фактору х.

У шостому розділі розроблена програма, яка має два розрахунки: розрахунок моделей та рекомендований розрахунок. "Розрахунок моделей" проводиться по математичних регресійних моделях, дозволяє без будь-яких ускладнень знайти значення потрібного показника якості. "Рекомендований розрахунок" допомагає знайти такі комбінації значень факторів, які б забезпечували задані показники якості з введеними обмеженнями на них та вибраною сировиною. Програма дозволяє користувачу за короткий проміжок часу спроектувати та отримати компромісні варіанти параметрів трикотажу для отримання заданих показників якості, проаналізувати велику кількість варіантів розрахунку, досягти економії сировини та часу. Були отримані рекомендовані технологічні режими з урахуванням забезпечення заданих параметрів трикотажу та його властивостей. Приклад очікуваних показників якості при заданих вхідних параметрах представлений у табл.5.


Таблиця 5

Приклад рекомендованого технологічного режиму виготовлення подвійного еластичного трикотажу


№ п/п

Показник

Обмеження показників

Максимум чи мінімум показника

Значення показника

Комбінації значень довжин ниток в петлях, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Повна деформація розтягнення по довжині, %
75,2-120

min

82,1

9,3

4,5

0,4
max

95,4

15,5

7,5

0,6

2

Пружна деформація розтягнення по довжині, %69,8-115

min

76,9

11,0

5,1

0,6
max

89,2

15,5

7,5

0,6

3

Еластична деформація розтягнення по довжині, %2,1-6,0

min

3,02

9,3

4,5

0,4
max

5,57

15,5

7,5

0,6

4

Залишкова деформація розтягнення по довжині, %0,4-2,3

min

0,7

9,3

4,5

0,4
max

1,7

15,5

7,5

0,6

5

Щільність по вертикалі79-95

min

80

15,5

7,5

0,6
max

84

9,3

4,5

0,4

6

Лінійна щільність стрічки, г/м


91,5-95

min

92

9,3

4,5

0,4
max

95

15,5

7,5

0,6
max

159

15,5

7,5

0,6Створені технологічні режими дають можливість технологу без ускладнень проектувати параметри та властивості еластичного трикотажу з введеними на них обмеженнями і вибраною сировиною.


ВИСНОВКИ


1. На основі вивчення науково-технічної та патентної літератури створено