LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для виробів медичного призначення

матеріалів з двосторонньою клейовою здатністю.

Аналіз науково-технічної літератури з вивчення гігієнічних властивостей ТМ показав, що існуючі стандартизовані показники, які адекватно описують гігієнічні властивості одношарових ТМ, в ряді випадків є недостатньо інформативними при створенні багатошарових ТКМ, які складаються з шарів різного сировинного складу, і, відповідно, мають різні фізичні властивості. Встановлено, що використання альтернативних методів оцінки гігієнічних властивостей ТМ дозволяє характеризувати якісний бік процесу перенесення вологи (рідини) в багатошарових ТКМ. У зв'язку з цим при дослідженні багатошарових ТКМ доцільно використовувати як стандартизовані, так і альтернативні методи, що дає можливість одержувати повніші дані про фізичні процеси, які відбуваються в ТКМ при контакті з людиною. В кінцевому рахунку, це дозволить оцінити доцільність та ефективність використання полотен, що розробляються, у виробах для догляду за лежачими хворими та в інших текстильних виробах медичного призначення.

Таким чином, проведений аналіз наукової літератури дозволив поставити мету і визначити об'єкт, предмет та задачі досліджень дисертаційної роботи.

У другому розділі викладені методологічні основи створення поліфункціональних ТКМ медичного призначення. В роботі запропонований загальний алгоритм проектування ТКМ з комплексом заданих споживчих та технологічних властивостей. Згідно з алгоритмом, проектування доцільно здійснювати в такій послідовності:

 • Визначення основної та додаткових функцій виробу.

 • Формулювання номенклатури вимог до виробу та номенклатури показників якості поліфункціональних ТКМ.

 • Створення та використання наявної бази даних структурних, фізичних, механічних та фізико-хімічних властивостей ТМ, яка дозволяє вибрати вихідні полотна, показники якості яких потенційно можуть забезпечити інтегровані вимоги до композиційного матеріалу в цілому.

 • Вибір способу з'єднання вихідних полотен в багатошарові ТКМ.

 • Розрахунок значень основних показників якості створюваних багатошарових структур з метою прогнозування функціональних властивостей композиційних матеріалів.

 • Визначення варіантів раціонального розташування вихідних ТМ в функціональних шарах композиційного полотна.

 • Одержання експериментальних зразків поліфункціональних ТКМ, вивчення їх властивостей та, при необхідності, коригування їх структури (складу і взаємного розташування функціональних шарів).

 • Випробування експериментальних зразків багатошарових ТКМ у виробах у реальних умовах експлуатації та визначення доцільності використання сконструйованих ТКМ у виробах певного призначення.

  Номенклатура вимог до лікарняних простирадл та інших виробів для догляду за лежачими хворими визначалася експертним методом за ГОСТ 23554.1 (20 експертів-лікарів зі стажем роботи більше 5 років). Значення коефіцієнту конкордації (W=0,87) свідчить про високий рівень узгодженості думок експертів, оскільки табличне значення c2-критерія Пірсона менше розрахункового (c2Т=18,3 < c2Р=174,0). Найвагомішими з 11 наведених для розгляду вимог експертами були визначені: здатність швидко вбирати фізіологічні рідини; здатність утримувати фізіологічні рідини в об'ємі виробу; приємність поверхні при дотику; відсутність промокання виробу; стабільність структури та зовнішнього вигляду виробу в процесі експлуатації. Серед інших розглянутих властивостей відзначені як бажані гіпоалергенність, антимікробність, антистатичність тощо.

  Зроблений висновок, що для відповідності функціональному призначенню та задоволення основних вимог споживачів створювані ТКМ повинні мати:

  • верхній шар, який безпосередньо контактує зі шкірою людини – цей шар має забезпечити швидке поглинання вологи від тіла людини з мінімальним розтіканням по поверхні, її швидке переміщення до наступного внутрішнього шару багатошарового полотна. Додатковими вимогами до верхнього шару є збереження сухості поверхні, гіпоалергенність, антимікробність та приємність на дотик.

  • внутрішні шари (не менше 2-х) багатошарового ТКМ повинні швидко ввібрати пари вологи та рідину, які надійшли від верхнього шару, забезпечити поступовий перерозподіл води по поверхні та в об'ємі за рахунок капілярних сил, частково акумулювати її в своїй структурі і передати до наступного шару. При цьому необхідно забезпечити утримання рідини без зворотного витікання під дією тіла людини. Як правило, внутрішній об'єм має нараховувати декілька шарів ТМ для забезпечення необхідного рівня водовбирання та послідовного перерозподілу води по поверхні функціональних шарів і перенесення рідини від попереднього шару до наступних. Додатковою вимогою до внутрішніх шарів також є антимікробність.

  • бар'єрний шар. До текстилю цього шару обов'язковими є дві вимоги: водотривкість та високі механічні властивості, які забезпечують стабільність водовідштовхувальних обробок ТМ при дії на нього багатоциклових фізико-механічних факторів під час експлуатації (навантаження від тіла людини, прання, сушка, прасування тощо).

  З метою встановлення основних фізичних та механічних факторів, що діють на ТКМ, було проаналізовано умови експлуатації лікарняних простирадл для догляду за лежачими хворими. Встановлено, що основними факторами є продукти життєдіяльності організму та фізіологічні рідини: піт та жир, сеча, теплопродукція та тиск тіла людини. Сумісна дія цих факторів спричиняє погіршення мікроклімату між шкірою людини та предметами постільної білизни, де відносна вологість повітря наближається до 100%, а температура складає близько 25 ч 270С.

  За розробленою в роботі методикою вперше було визначено тиск, з яким тіло лежачої людини діє на предмети постільної білизни в положенні "лежачи на спині" та "лежачи на боку". В експерименті приймали участь 40 осіб: 20 – чоловіки віком 20 ч 55 років, зростом 170 ч 185 см та вагою 60 ч 120 кг; 20 – жінки віком 20 ч 55 років, зростом 160 ч 175 см, вагою 45 ч 100 кг. Встановлено, що найбільше значення тиску біля 5000 ч 6000 Па, досягається в зоні ділянки тіла людини "стегно/сідниці – горизонтальна поверхня".

  На основі вимог, які висуваються до виробів та умов їх експлуатації, була визначена номенклатура показників якості багатошарових ТКМ. Дослідження ТКМ за встановленими показниками дозволило визначити їх раціональний склад та ефективність використання у виробах для догляду за лежачими хворими.

  У третьому розділі обґрунтовано вибір об'єкту та предмету досліджень, представлена характеристика засобів та методів визначення показників гігієнічних властивостей текстильних матеріалів та багатошарових ТКМ.

  Як вихідні текстильні полотна для функціональних шарів багатошарових ТКМ були використані


 •