LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для виробів медичного призначення

26 сучасних текстильних матеріалів різних країн-виробників (Україна, Польща, Чеська республіка, Голландія, Корея, Китай, Велика Британія, США), які на сьогодні виробляються та доступні на світовому ринку ТМ. В їх число входили матеріали різного способу виробництва (тканини, трикотажні та неткані полотна), з натуральних волокон (бавовняні, змішані бавовняні, напівлляні), з хімічних волокон і ниток (віскозні, поліефірні, поліпропіленові, поліоксіметиленові). Вихідні полотна відрізнялися за структурними характеристиками: переплетенням, поверхневою густиною (Ms = 90 ч 380 г/м2), товщиною (h = 0,14 ч 1,55 мм) та щільністю ткацтва або в'язання (кількість структурних елементів дорівнювала 80 ч 800 одиниць/100мм).

Як з'єднувальні елементи в багатошарових текстильних структурах були використані два види клейових матеріалів. Перший вид – основов'язане трикотажне полотно з двосторонньою клейовою здатністю, в структуру якого включена клейова низькоплавка поліетиленова нитка (температура плавлення нитки 127 ч 1300С), яка згідно заправочного малюнку виходить на обидві поверхні полотна (виготовлений за технологією КНУТД (патент України 13991)). Другий вид – тонка сітка з двосторонньою клейовою здатністю з термопластичного полімеру – сополімеру етилену та вінілацетату виробництва фірми Bostik Findley (Велика Британія), фірмова назва "Sharnet 3616" (рекомендована температура склеювання 115 ч 1500С).

Наведені методики дослідження властивостей вихідних ТМ та багатошарових ТКМ, згідно з діючими ДСТУ та ГОСТ (табл.1). В розділі також наведені нестандартизовані, спеціально розроблені, або удосконалені нами методики визначення показників якості: площа розтікання води по поверхні матеріалу S, мм2; час висихання фв, хв; коефіцієнт водомісткості багатошарових ТКМ при їх горизонтальному розташуванні без тиску та під тиском Вєг, г/м2.

Міцність клейових з'єднань шарів в багатошарових ТКМ визначалася за показником відносного розшаровувального зусилля (Рр, Н/см) на приладі СРМ-1 методом рівномірного розшарування (ГОСТ 28832–90).

У четвертому розділі проведене дослідження властивостей вихідних ТМ за переліком визначених показників, що дало змогу створити базу даних їх фізичних властивостей (табл.1).

Таблиця 1

Показники фізичних властивостей вихідних текстильних матеріалів

Найменування показника, одиниці вимірювання,

методики дослідження

Інтервал значень для 26 досліджених ТМ

1

Кондиційна вологість, Wк, % (ГОСТ 3816–81 (ІСО 811–81))

0,2 ч 8,8

2

Гігроскопічність, Н, % (ГОСТ 3816–81 (ІСО 811–81))

0,6 ч 21,5

3

Крайовий кут змочування, q , град (вимірювальна система SEE System, Чеська республіка)

39 ч 130

4

Час до повного зникнення краплі, ф, с (SEE System)

0,2 ч більше 600

5

Капілярність, К, мм (ГОСТ 3816–81 (ІСО 811–81))

0 ч 200

6

Площа розтікання води по горизонтальній поверхні ТМ, S, мм2

0 ч 8990

7

Водовбиральність, Пв, % (ГОСТ 3816–81 (ІСО 811–81))

0 ч 570

8

Коефіцієнт водомісткості, Вє, г/м2 (ГОСТ 3816–81 (ІСО 811–81))

0 ч 1060

9

Час висихання, ф, хв

10 ч 50

10

Водотривкість, Втр, Па (ГОСТ 3816–81 (ІСО 811–81))

0 ч 4900

11

Водопромоклість в статичних умовах, Wс, год (ГОСТ 938.21–71)

0 ч більше 3

12

Водопромоклість в динамічних умовах, Wд, хв (ГОСТ 938.22–71)

0 ч 105

13

Водопроникність в динамічних умовах, Uд, г/м2год

(ГОСТ 938.22–71)

0 ч 770

14

Коефіцієнт теплового поглинання, b, Втс1/2/м2К

(прилад "ALAMBETA" (Чеська республіка))

94 ч 250

15

Коефіцієнт теплопровідності, l, Вт/(мК) (ALAMBETA)

22,210-3 ч 77,910-3

16

Коефіцієнт температуропровідності, a, м2/с (ALAMBETA)

0,0210-6 ч 0,2910-6

17

Тепловий опір, R, К м 2/ Вт (ALAMBETA)

4,810-3 ч 30,510-3


Дослідження гігроскопічних показників вихідних ТМ (кондиційна вологість та гігроскопічність) показали, що на їхню здатність поглинати пари води, в першу чергу, впливає сировинний склад полотен. Разом з тим встановлено, що визначальними для характеристики процесу переміщення води в структурі ТКМ є не гігроскопічні показники вихідних ТМ, а їх здатність поглинати, віддавати, перерозподіляти та накопичувати воду. До цих показників відносяться: водовбиральність, коефіцієнт водомісткості, вологовіддача, час висихання, капілярність та площа розтікання води по поверхні тощо.

Зіставлення капілярних властивостей ТМ, які оцінювалися за двома методиками – при їх вертикальному (ГОСТ 3816–81) та горизонтальному розташуванні відносно дзеркала води (відповідно, за показниками "капілярність" та "площа розтікання води по поверхні ТМ"), показало на наявність тісних зв'язків між цими показниками. Слід зауважити, що оцінка капілярності вихідних ТМ за величиною та формою площі розтікання води по горизонтальній поверхні ТМ дає можливість безпосередньо оцінювати рівень їх капілярності в різних напрямках та є непрямою характеристикою здатності текстильного полотна перерозподіляти та переміщувати рідину від шару до шару всередині ТКМ.

Результати дослідження водовбиральних властивостей вихідних ТМ виявили суттєвий вплив сировинного складу, особливостей структури полотна та виду заключної обробки на ці показники. Так, водовбиральність досліджених матеріалів змінюється в межах від 0 до 570%, а коефіцієнт водомісткості – від 0 до 1060 г/м2.

Результати динамічних та статичних методів досліджень водовідштовхувальних властивостей ТМ вказали на можливість використання щільних поліефірних тканин з водовідштовхувальною обробкою як бар'єрного шару багатошарових ТКМ, що забезпечує високий рівень водотривкості (≈ 4500 Па).

Дослідження теплофізичних властивостей вихідних ТМ дозволили визначити коефіцієнти теплопровідності (l), температуроповідності (a), тепловий опір (R) та підтвердили можливість використання для оцінки "теплових відчуттів людини при доторканні до ТМ"