LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для виробів медичного призначення

20с.

Математична обробка результатів експерименту здійснювалась за допомогою умовно-безкоштовної програми "Star", що дозволило отримати двофакторні математичні моделі, адекватні фізичній сутності процесу у вибраному факторному просторі (Фрозр = 0,02ч3,11 < Фтабл=3,24ч3,63). Для всіх ТКМ регресійні залежності мають вид:

(1)

де k, k1, k2, k3, k4 – постійні.

Аналіз отриманих залежностей дозволив встановити оптимальні параметри одержання ТКМ, при яких відносне розшаровувальне зусилля досягає максимального значення:

  • для ВТО-1 Рр =2,7ч3,8Н/см при: Твп =1500С, Тнп =1300С, Р=0,06ч0,07МПа, ф=15ч17с;

  • для RPS-C 1400 Рр =4,1ч5,6Н/см при: Тне =1300С, Р=0,2МПа, ф=15ч18с.

Таблиця 3

Характеристики багатошарових текстильних композиційних матеріалів

Номер групи

Код ТКМ

Склад тКМ

Поверхнева густина, г/м2

(ГОСТ 3811–72)

Товщина, мм

(ДСТУ ІSО 5084:2004)

Гігроскопічність,

Н, %

(ГОСТ 3816–81)

Площа

розтікання води по поверхні ТМ ,

S, мм2

Водовбиральність, Пв , %

(ГОСТ 3816–81)

Коефіцієнт

водомісткості,

Вє, г/м2

(ГОСТ 3816–81)

Коефіцієнт

водомісткості при горизонтальному розташуванні,

Вєг, г/м2

Водотривкість

Втр, Па

(ГОСТ 3816–81)

І

4

Sa+Al+El+Lu+BA

103833

2,930,10

7,30,3

45020

21410

2330105

161050

509050


11

Sa+Al+Рq+Lu+BA

92418

2,920,06

5,50,2

41010

23512

2200100

162056

519040


12

Sa+Al+Л+Lu+BA

99316

3,040,05

6,50,3

41010

23010

2370106

167050

500050

ІІ

6

Sp+Al+El+Lu+BA

112636

3,030,10

7,50,3

287020

21014

2440165

220065

508045


13

Sp+Al+Pq+Lu+BA

102319

3,200,06

5,90,2

278020

23515

2400160

203064

519030


14

Sp+Al+Л+Lu+BA

108319

3,430,01

6,80,4

273030

22515

2530170

211070

509050

ІІІ

8

Sa+Lu+Al+El+BA

103833

2,990,07

7,50,5

18020*

22015

2360165

193060

510050


10

Sp+Lu+Al+El+BA

112636

3,030,10

7,70,4

61020*

21516

2550180

232050

509040

IV

27

Sa+Al+El-Кл-Lu+BA

126418

3,420,05

7,10,2

35020

22519

2850200

222075

523035


28

Sa+Al+Рq-Кл-Lu+BA

114824

3,300,07

6,00,3

31020

24820

2815180

211080

527040


29

Sa+Al+Л-Кл-Lu+BA

122537

3,730,11

6,20,4

30010

24220

2920220

215065

528050

V

31

Sa+Al-Кл-Еl-Кл-Lu+BA

147032

4,390,08

6,40,2

25024

3690295

318580

537050


32

Sa+Al+Еl-Кл-Lu-Кл-BA

147032

4,390,08

6,60,2

25525

3790300

301085

530045


33

Sa-Кл-Al+Еl-Кл-Lu+BA

147032

4,390,08

6,50,3

24526

3645320

310070

540050


34

Sa-Кл-Al+Еl+Lu-Кл-BA

147032

4,390,08

6,60,2

25026

3690250

308075

546050

Примітки: * – крапля води розтікалась по другому шару і витікала з бокових сторін ТКМ

Графічне зображення математичної моделі процесу термосклеювання – це поверхня відгуку, яка має екстремум функції (рис.1).


Рис.1. Залежність відносного розшаровувального зусилля Рр (Н/см) від тиску Р (МПа) та часу ф (с) для ТКМ


Аналіз однофакторних моделей показав, що вплив тиску при вибраній температурі на якість клейового з'єднання є найбільш вагомим - з його зростанням величина розшаровувального зусилля збільшується. При цьому міцність при розшаруванні ТКМ, одержаних на установці прохідного типу майже в 2 рази більша в порівнянні з результатами термосклеювання на пресі ВТО-1.

Аналіз експериментальних даних дозволили встановити, що поверхнева густина композиційних полотен є адитивною величиною (відхилення ДMs не перевищує 2% при гарантійній похибці коефіцієнта варіації mс=2%) і може бути розрахована за формулою:

(2)

де Msі – поверхнева густина вихідних ТМ, г/м2; n – кількість шарів в ТКМ.

Але товщина ТКМ не може бути описана законом адитивності: експериментальна товщина менша розрахункової на 20 ч 30% при гарантійній похибці вимірювання 1 ч 2%. Така різниця в значеннях пояснюється зменшенням товщини вихідних полотен внаслідок сумісної дії підвищеної температури та тиску при одержанні ТКМ.

Під час досліджень визначалися особливості поглинання пари багатошаровими ТКМ. Встановлено, що