LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка теплозахисного спецодягу з локальною вентиляцією

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ОМЕЛЬЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

УДК 687.17

РОЗРОБКА ТЕПЛОЗАХИСНОГО СПЕЦОДЯГУ З ЛОКАЛЬНОЮ ВЕНТИЛЯЦІЄЮСпеціальність 05.19.04. – технологія швейних виробів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2003Дисертацією є рукописРобота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну

Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Мойсеєнко Сергій Іванович

Київський національний університет

технологій та дизайну,

доцент кафедри технології та конструювання швейних виробівОфіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Кострицький Валерій Всеволодович

Київський національний університет

технологій та дизайну,

професора кафедри електромеханічних системкандидат технічних наук, доцент

Коміссаров Олег Юрійович

ТОВ "Енергософт" (м. Київ),

генеральний директорПровідна установа: Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький)

Міністерства освіти і науки УкраїниЗахист відбудеться "_27___ " січня 2004 р. о _10___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну, 01011, Київ – 11, вул.. Немировича – Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну, 01011, Київ – 11, вул.. Немировича – Данченка, 2.
Автореферат розісланий "____" грудня 2003 р.

Вчений секретар спеціалізованої


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Охорона важливих стратегічних та промислових об'єктів, а також інших спеціальних закладів посідає важливе місце в структурі державних служб. Зростання малих підприємств, приватних фірм, які займають значне місце в економіці України призводить до зростання невідомчих охоронних структур.

Україна на шляху інтеграції в Євросоюз, прийняла конвенцію про захист прав людини, згідно з якою було скасовано такий вид покарання як смертна кара. Гуманність такого рішення має і зворотній бік, що призводить до зростання установ по утриманню особливо небезпечних злочинців та забезпечення цих установ контингентом підготовлених охоронців. До обов'язків охоронців вказаних об'єктів входить патрулювання території, яка охороняється та несіння варти на вишках. Особливістю цього виду робіт є восьми або дванадцяти годинний вахтовий режим, робота у нічний час, наявність та можливість застосування вогнепальної зброї. Всі ці показники мають вплив на психологічний стан охоронця. Згідно з літературними даними, такий режим праці є нестандартним та викликає перевантаження центральної нервової системи працюючого. На зростання напруженості праці значно впливає фактор високої відповідальності даного виду робіт. Тому що помилка або непередбачені перешкоди можуть стати причиною невиправних наслідків, а в деяких випадках ставати загрозою для життя людини. Як наслідок такої складної діяльності людини та перевантаження нервової системи є зростання артеріального кров'яного тиску, лабільність зорового аналізатора, зростання потовиділення. Така реакція фізіологічних механізмів організму викликає у працюючого відчуття дискомфорту, що в свою чергу ще більше перевантажує нервову систему.

Тому створення засобів, які мають вплив на фізіологічні механізми організму людини, а також засобів здатних швидко ліквідувати відчуття дискомфорту і є актуальною проблемою.

Науковці упродовж тривалого часу займалися проблемами розроблення спеціальних захисних засобів від дії на організм людини низьких температур. Роботи Колеснікова П.А., Афанасьєвой Р.Ф., Чубаровой З.С., Кощеєва В.С., Мойсеєнко С.І. та ін. – присвячені вивченню процесів теплообміну в системі "людина – одяг – середовище", розробкам приладів, методик, принципів системного підходу до проектування та створення окремих видів засобів індивідуального захисту.

Досвід роботи працюючих в умовах охоронно – вартової служби та аналіз спецодягу свідчать, що одним з основних фізіологічних процесів, який спричиняє тривале відчуття дискомфорту та переохолодження локальних зон організму, є потовиділення. Особливо у зимовий період, коли навколо тіла людини знаходиться достатньо товстий теплозахисний шар одягу, який в основному накопичує вологу у собі, тому підвищується ризик переохолодження, що призводить до зростання захворюваності на бронхіти, пневмонії, ангіну, радикуліт, гострі респіраторні захворювання різного ступеня важкості.

Тривалість дискомфорту, що пов'язана з неприємним відчуттям дотику зволоженого та холодного одягу до тіла, залежить від умов оточуючого середовища, волокнистого складу матеріалів, з яких виготовлений спецодяг, його силуету та конструкції, а також виду та частоти зміни фізичного навантаження.

Таким чином, розроблення нових видів спеціального теплозахисного одягу та створення нових засобів та методів дослідження його теплофізичних властивостей є актуальною задачею, вирішення якої дозволить забезпечити ефективний теплозахист працюючих в зимовий період часу, скоротити тривалість дискомфортних відчуттів та дасть можливість більш об'єктивно оцінювати теплозахисні властивості одягу в цілому.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до перспективних планів науково – дослідної роботи кафедри ТКШВ Київського національного університету технологій та дизайну на 1992 – 2002 рр.

Мета і аналіз дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка спеціального теплозахисного одягу охоронця з використанням способу видалення вологи з підодягового простору.

Для досягнення мети в роботі вирішені та виносяться на захист такі задачі:

  • на основі вивчення умов експлуатації та технологій виготовлення існуючих видів теплозахисного спецодягу розроблено фізичну модель процесу тепло – та вологообміну між тілом людини та навколишнім середовищем в системі "людина – теплозахисний спецодяг –