LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології в'язання еластичних виробів заданої форми

на голках риппшайби відбувається за рахунок вже сформованої петлі циліндру практично не використовуючи нитки, що йде з нитковода. Причому це відбувається за рахунок додаткового її видовження внаслідок високих деформаційних властивостей еластомірних ниток. Крім того, надходження нової нитки з боку нитковода обмежена ще й малим коефіцієнтом жорсткості еластомірної нитки та високих фрикційних властивостей. Внаслідок цього проаналізовані максимально та мінімально можливі довжини еластомірних ниток у петлі, що були отримані в ході експерименту, і на основі цього запропоновані математичні залежності для визначення граничних довжин нитки у петлі з урахуванням конструктивних особливостей спеціалізованого устаткування.


(3)

(4)

де t – голковий крок,

Т – лінійна густина нитки.

Теоретичні дослідження структури еластичного трикотажу подвійних кулірних переплетень з використанням еластомірних ниток дозволили одержати математичні залежності для проектування довжини нитки у петлі, висоти петельного ряду та витрат сировини на виготовлення еластичних панчішних виробів медичного призначення. Запропонована методика дозволяє здійснювати розрахунок кількості елементів структури та витрат сировини на виготовлення ділянок просторової форми еластичних медичних виробів.

Третій розділ присвячений експериментальним дослідженням фізико-механічних, геометричних характеристик, лікувальних властивостей та параметрів структури еластичних наколінників, виготовлених утоковими переплетеннями на базі подвійного напівфангу (основна частина), та ластику 1+1 (ділянка колінної чашечки). Еластомірна армована нитка пров`язувалась в петлі та прокладалась в якості утоку в кожному другому петельному ряді.

В результаті аналізу технологічних можливостей двофонтурної спеціалізованої машини ELHA моделі RR2-FB-105 фірми "Гаррі Лукас" (ФРН) встановлено, що на даному виді обладнання може бути виготовлений кулірний трикотаж замкненого контуру просторової конфігурації із забезпеченням необхідного компресійного ефекту. Еластичні вироби з цієї машини можуть створювати надійний фізико-терапевтичний ефект і можуть бути використані в лікувальних або профілактичних цілях.

В результаті проведеного теоретичного аналізу було встановлено, що найбільш істотно на вибрані критерії оптимізації впливають такі параметри, які і були вибрані в якості факторів експерименту:

x1 - лінійна густина еластомірної армованої утокової нитки, текс;

x2 - лінійна густина еластомірної армованої нитки, що пров`язується в петлі, текс;

x3 - лінійна густина нитки еластик, текс;

x4 - вхідний натяг еластомірної армованої утокової нитки, сН;

x5 - вхідний натяг еластомірної армованої нитки, що пров`язується в петлі, сН;

x6 - вхідний натяг нитки еластик, сН;

x7 - глибина кулірування в 1 системі, мм;

x8 - глибина кулірування в 2 системі, мм.

Для реалізації поставленої задачі був використаний метод математичного планування експерименту. На основі вибраних факторів реалізована 1/16 дробова репліка плану 28-4 повного факторного експерименту. Фактори експерименту змінювались у таких діапазонах: x1min = 208 текс, x1mах = 263 текс; x2min = 16,5 текс, x2mах = 33 текс; x3min = 10 текс, x3mах = 20 текс; x4min = 50 сН, x4mах = 120 сН; x5min = 20 сН, x5mах = 45 сН; x6min = 12 сН, x6mах = 26 сН; x7min = = 4,5 мм, x7mах = 6,2 мм; x8min = 3,7 мм, x8mах = 5,3 мм.

Розрахунок коефіцієнтів рівнянь регресій, математична обробка результатів експерименту та статистичний аналіз одержаних рівнянь проводилась за певним порядком по формулам згідно загальновідомої методики статистичної обробки даних. В результаті проведених досліджень нами запропоновано 20 адекватних математичних лінійних залежностей з урахуванням значущості коефіцієнтів регресій, основні з яких наведені нижче і представлені у кодованих величинах.

Математичні моделі при розтягненні по ширині:

 • для повної деформації

y1 = 164,8 – 6,5x1 – 23x2 – 3x3 – 1,5x5 + 6,5x7 +2x8; (5)

 • пружної деформації

y2 = 156,9 – 7,1x1 – 23,4x2 – 3,8x3 – 1,9x5 + 6,3x7 + 2,5x8; (6)

 • пластичної деформації

y3 = 1,5 + 0,5x1 + 0,2x2 + 0,3x3 – 0,3x4 + 0,3x7; (7)

 • пружності (або долі зворотних деформацій від повної)

y4 = 94,0 – 0,7x1 – 0,8x2 – 0,5x3. (8)


Математичні моделі при розтягненні по довжині:

 • для повної деформації

y5 = 94 – 4,4x1 – 31,7x2 – 6,7x3 – 8,3x4 – 3,1x5+ 1,4x6 + 9,4x7 + 2x8; (9)

 • пружної деформації

y6 = 83,8 – 4,2x1– 28,6x2 – 6,3x3 – 7,9x4–2,5x5+ 1,4x6+ 8,6x7+1,8x8. (10)


Математичні моделі для тиску:

 • ділянки, виготовленої переплетенням подвійний напівфанг (ділянка "над коліном")

y7 = 5,77 +0,42x1 +0,25x2 – 0,26x3 + 2,37x4 +0,26x6–0,25x7; (11)


 • ділянки, виготовленої переплетенням ластик 1+1 (ділянка "коліно")

y8 = 5,16 + 0,27x1 +0,50x2 +1,77x4 – 0,51x7. (12)


Математичні моделі для кількості петельних рядів в 100 мм трикотажу

 • переплетення ластик 1+1:

y9 = 173,6– 3,8x1 + 8,3x2 – 7,6x3– 10,4x4 + 4,3x5– 15x6 –5,2x7; (13)

 • переплетення напівфанг

y10 = 194– 5x1– 1,5x2 – 4,1x3 – 4,2x4 + 2x5 + 1,3x6 – 3x7 –1,8x8. (14)


Математичні моделі для довжини нитки у петлі:

 • еластомірної переплетення ластик 1+1

y11 = 2,12 + 0,04x3+ 0,04x4 - 0,02x5 + 0,02x6 + 0,08x7 - 0,02x8; (15)

 • еластик переплетення ластик 1+1

y12 = 4,48 - 0,04x3 - 0,03x4 + 0,02x5 - 0,11x6 + 0,02x7+0,11x8; (16)

 • еластомірної переплетення подвійний напівфанг

y13 = 2,06 - 0,02x1 + 0,03x2+ 0,02x3 + 0,04x4 - 0,04x5+ 0,01x6 + 0,09x7 - 0,02x8; (17)

 • еластик переплетення подвійний напівфанг

y14 = 4,38 + 0,03x1 - 0,21x3 + 0,05x4 - 0,01x5- 0,14x6 +0,24x8. (18)

Математична модель для маси одного виробу

y15 = 26,9 + 0,9x1 + 3,6x2 + 2x3 – 1,7x4 – 0,4x5 + 0,9x7 + 0,3x8. (19)

На рис.1 та 2 представлені графіки для двофакторних залежностей при умові збереження інших факторів на середньому рівні, що показують вплив лінійної густини еластомірної нитки на величину повної деформації розтягнення по ширині та довжині трикотажу при різних рівнях глибини кулірування – hmin = 4,50 мм, hсер = 5,35 мм, hmax = = 6,20 мм.

Одержані поліноміальні моделі були використані для аналізу і оптимізації технологічного процесу і подальшого проектування високоякісних еластичних виробів з необхідними параметрами. В результаті проведених досліджень встановлено, що основні споживчі властивості еластичних виробів компресійної дії залежать головним чином від властивостей і режимів