LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виготовлення в'язаних еластичних виробів кулірних переплетень

можливих його рівнях (рис. 3).Рис. 3. Графіки зміни натягу еластомерної нитки за час виконання кареткою подвійного ходу каретки


Отримані осцилограми показують, що при підвищенні загального натягу еластомерної нитки збільшуються абсолютні величини зміни натягу еластомерної нитки. Крім того, перепад зміни натягу протягом періоду в'язання при максимальному натязі нитки значно більший, ніж при мінімальному, та наближається до середнього значення. Дослідження показали, що при підвищенні загального рівня натягу еластомерної нитки на ділянці в'язання, його рівень при зворотному ході перевищує значення натягу при прямому ході. В процесі реверсування каретки натяг нитки знижується, що може призвести до порушення процесу петлетворення. Однак в процесі переробки еластомерної нитки на плосков'язальній машині було виявлено, що при виконанні розбігу каретки нитка, завдяки своїм пружнім властивостям, скорочувалась по довжині не утворюючи надлишку.

Проведений експеримент дозволив встановити, що на плосков'язальній машині натяг нитки при її повздовжньому русі вздовж ниткопровідної системи змінюється в процесі в'язання в залежності від конструктивних параметрів ниткопровідної системи та напрямку переміщення нитководія.

П'ятий розділ присвячено експериментальним дослідженням по встановленню взаємозв'язків між технологічними режимами в'язання кулірного подвійного еластичного трикотажу та його параметрами і фізико-механічними властивостями, виконаного при одночасному пров'язуванні армованої еластомерної та нееластомерної ниток.

Були обрані наступні критерії оптимізації:

У1 – довжина нееластомерної нитки в петлі lб, мм;

У2 – довжина еластомерної нитки в петлі lел, мм;

У3 – петельний крок А, мм;

У4 – висота петельного ряду В, мм;

У5 – поверхнева густина трикотажу ms, г/м2;

У6 – товщина трикотажу M, мм;

У7 – повна деформація трикотажу вздовж петельних стовпчиків , %;

У8–швидкозворотня деформація трикотажу вздовж петельних стовпчиків ш, %;

У9–повільнозворотня деформація трикотажу вздовж петельних стовпчиків п,%;

У10 – залишкова деформація полотен вздовж петельних стовпчиків з, %.

В результаті проведення попереднього експерименту, встановлено показники, що мають вплив на обрані критерії, які було обрано в якості керованих незалежних факторів, а також рівні варіювання цих факторів з врахуванням технологічних можливостей плосков'язальної машини, що представлені в табл. 2.

Таблиця2

Фактори та рівні варіювання обраних факторів

Найменування факторів та їх розмірність

Кодовані позначення факторів

Рівні варіювання

Інтервали варіюван

ня-1

0

+1


Глибина кулірування hк, мм

X1

2,0

2,5

3,0

0,5

Сила відтягування полотна Q, сН/пет.стовп.

X2

16,6

18,4

20,2

1,8

Лінійна густина еластомерної нитки Тел, текс

X3

118,0

177,0

236

59,0

Лінійна густина нееластомерної пряжі Тб, текс

X4

31,0

46,5

62

15,5

Вхідний натяг еластомерної нитки Fел, Н

X5

39,0

56,0

73,0

17,0

Вхідний натяг нееластомерної пряжі Fб, Н

X6

49,0

66,0

83,0

17,0


Для реалізації поставленої задачі була обрана дробова репліка плану 26-2 повного факторного експерименту, що потребує проведення 16 дослідів. В результаті реалізації експерименту встановлено багатофакторні математичні залежності в кодованому виді, що представлено в табл. 3.

Таблиця3

Рівняння регресії

параметрів та деформаційних властивостей трикотажу

Найменування критеріїв оптимізації

Математичні залежності в кодованому вигляді

Довжина нееластомерної нитки в петлі, мм

Y1=7,98+0,29Х1+0,07Х2+0,07Х4

Довжина еластомерної нитки в петлі, мм

Y2=2,39+0,10Х1+0,13Х3+0,05Х4+0,05Х6

Петельний крок, мм

Y3=1,92-0,05Х2+0,14Х3+0,12Х4+0,02Х6

Висота петельного ряду, мм

Y4=0,92+0,01Х1+0,03Х2+0,05Х4

Поверхнева густина полотна, г/м2

Y5=914,9+21,63Х1+4Х2+86,13Х3+42,88Х4-11,75Х5+8,25Х6

Товщина трикотажу, мм

Y6=2,4+0,15Х1+0,15Х4-0,05Х5

Повна деформація полотен вздовж петельних стовпчиків, %

Y7=119,6+19,01Х1+10,48Х2-38Х3-28,54Х4-8,85Х6

Швидкозворотня деформація полотен вздовж петельних стовпчиків, %

Y8=114,1+17,9Х1+10,3Х2-36,13Х3-27,32Х4-8,3Х6

Повільнозворотня деформація полотен вздовж петельних стовпчиків, %

Y9=1,8+0,46Х1-0,62Х3-0,39Х4

Залишкова деформація полотен вздовж петельних стовпчиків, %

Y10=3,68+0,66Х1+0,33Х2-1,25Х3-0,83Х4-0,44Х6


Визначення релаксаційних характеристик трикотажу проводилось за стандартною методикою на релаксометрі „стійка" при навантаженні 1,0 Н на 1 еластомерну нитку в дослідному зразку. Величина повної деформації при розтягненні дослідних зразків 16 варіантів складає від 20 до 200%. При цьому значна доля в повній деформації припадає на швидкозворотню. Аналізуючи отримані рівняння регресії повної деформації та її складових частин приходимо до висновку, що найбільший вплив на величину деформацій мають лінійна густина еластомерної нитки та бавовняної пряжі. Від'ємні знаки перед цими факторами вказують, що зі збільшенням цих факторів величина деформацій зменшується. Отже, при необхідності варіювання величини деформації трикотажу доцільно змінювати значення лінійної густини бавовняної пряжі та еластомерної нитки, оскільки їх вплив більший на 20%-11%, ніж глибини кулірування.

Пружні властивості трикотажу визначають, як правило, часткою зворотних деформацій від їх загальної розтяжності. Результати досліджень показали, що всі варіанти трикотажу мають високі пружні властивості, оскільки частка зворотних деформацій складає 0,97. Величина ж залишкової деформації в найбільшій мірі залежить від такого фактору, як лінійна густина еластомерної нитки, вплив якого майже в 1,5 рази перевищує над значенням інших факторів.

Для проведення оцінки якості отриманого трикотажу було проведено порівняння сукупності показників, що визначають різні вимоги до еластичних матеріалів. Так нами було обрано такі показники еластичних матеріалів як швидкозворотня деформація розтягнення, технологічна зміна лінійних розмірів, повітропроникність, зміна лінійних розмірів після мокрих обробок. Порівняння цих показників показує, що розроблений трикотаж не поступається