LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виготовлення в'язаних еластичних виробів кулірних переплетень

існуючим аналогам, а за таким показником як швидкозворотня деформація, перевищує відомі.

На основі отриманих моделей розроблено програму проектування параметрів структури та властивостей кулірного подвійного еластичного трикотажу, що дає змогу швидко в автоматичному режимі проектувати деформаційні властивості трикотажу та його параметри структури для отримання необхідних результатів.

Визначення показників якості проводили за отриманими в ході експерименту математичними регресійними моделями, що дозволяє без будь-яких ускладнень знайти значення потрібного показника якості. Потрібно лише ввести значення відповідних технологічних режимів та отримати значення деформаційних властивостей та параметрів еластичного трикотажу.

Визначення технологічних режимів допомагає знайти раціональні комбінації значень факторів, які б забезпечували найкращі показники якості з введеними обмеженнями та обраною сировиною. За допомогою програми розробленораціональні технологічні режими виготовлення подвійного кулірного еластичного трикотажу, що надають можливість технологу без ускладнень проектувати параметри структури трикотажу з необхідними властивостями та властивостями.


ВИСНОВКИ


 • В результаті проведених досліджень розроблено структури кулірного подвійного еластичного трикотажу для реабілітаційних виробів та технологію їх виготовлення регулярним способом на плосков'язальному устаткуванні.

 • На підставі досліджень структури еластичного кулірного утокового трикотажу, встановлено, що надійність закріплення еластомерної нитки в структурі трикотажу у вигляді утоку визначається її геометричними параметрами, завдяки чому створюються умови для отримання максимально-щільного трикотажу. Встановлено умову отримання даної структури та формулу для визначення діаметру еластомерної нитки, що може бути прокладена у вигляді утоку, при забезпеченні безперебійної роботи устаткування та отриманні якісного трикотажу.

 • Встановлено, що пров'язування еластомерної нитки в петлі згідно рапорту при її подачі у зону в'язання окремим нитководієм, призводить до відновлення попередніх розмірів еластомерної нитки до вигляду утокових протяжок та додаткового її закріплення в структурі трикотажу за рахунок обвивання протяжками петель, утворених нееластомерною ниткою наступного петельного ряду, за умови: .

 • Виявлено, що отримати трикотаж розтяжний в двох напрямках можливо при сумісному пров'язуванні нееластомерної та еластомерної ниток. Необхідну розтяжність трикотажу можна забезпечити при співвідношенні від 0,15 до 0,20 значень модуля петлі з еластомерної нитки до модуля петлі з нееластомерної.

 • Теоретично спроектовано параметри структури еластичного трикотажу переплетення ластик 1+1 з еластомерною ниткою закріпленою у вигляді утоку. Одержано математичну формулу для проектування довжини нитки у петлі базового переплетення, визначені величини мінімальної висоти петельного ряду трикотажу та петельний крок базового переплетення.

 • В результаті дослідження натягу армованої еластомерної нитки в процесі виконання кареткою плосков'язальної машини подвійного ходу встановлено, що натяг нитки при її повздовжньому русі вздовж ниткопровідної системи має закономірності, які залежать від конструктивних параметрів ниткопровідної системи, напрямку переміщення нитководія, та встановлено найбільш оптимальні умови їх переробки, що забезпечує бездефектне в'язання трикотажу.

 • Встановлено багатофакторні залежності між властивостями кулірного подвійного еластичного трикотажу і технологічними режимами роботи устаткування, за якими визначено вплив окремих факторів на критерії оптимізації. Виявлено, що всі варіанти досліджуваного трикотажу мають високі пружні властивості, оскільки частка зворотної деформації складає 0,97.

 • В результаті впровадження у виробництво за розробленою технологією в'язання трикотажу для універсальних бандажів досягнуто економічний ефект в обсязі 610 грн. на 1000 шт. виробів.


  сПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Мельник Л.М. Тенденції створення профілактичних бандажних виробів / Мельник Л.М., Омельченко В.Д. // Легка промисловість. – 2005. - №1. – С. 56.

 • Мельник Л.М. Параметри структури кулірного трикотажного полотна з вмістом еластомерної нитки / Мельник Л.М., Омельченко В.Д. // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 2005. - №1(10). – С. 92-94.

 • Мельник Л.М. Аналіз натягу еластомерних ниток при переробці на плоскофангових машинах / Мельник Л.М., Омельченко В.Д. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. - №6. – С. 41-43.

 • Пат. 76579 UA, МПК D 04 B 1/14 Кулірний еластичний трикотаж / Омельченко В.Д., Мельник Л.М.; заявник та патентовласник Київ. наук.-досл. ін-т текстильно-галантерейної промисловості. - №20040806597; Заявл. 6.08.2004; опубл. 15.08.06, Бюл. №8.

 • Інноваційні технології – майбутнє України: збірник наукових праць ювілейної міжнародної конференції, 3-9 жовтня 2005р., Київ. Т. 1. / Вісник КНУТД.– К.: КНУТД, 2005. – С. 77-78.

 • Современные технологии и оборудование текстильной промышленности (Текстиль - 2006): международная научно-техническая конференция, тезисы докладов, 28-29 ноября 2006 г., Москва. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2006. – С.91.

 • Мельник Л.М. Аналіз операцій процесу петлетворення на плосков'язальній машині при виготовленні кулірного еластичного трикотажу / Мельник Л.М., Омельченко В.Д.: Київ. наук.-досл. ін-т текстильно-галантерейної промисловості. – К., 2007.- 17 с. –Деп. в ДНТБ України 15.03.2007., № 14 – Ук 2007.

 • Мельник Л.М. Визначення умови прокладання еластомерної нитки у вигляді утоку при виготовленні максимально-щільного трикотажу / Мельник Л.М., Омельченко В.Д.: Київ. наук.-досл. ін-т текстильно-галантерейної промисловості. – Київ, 2007.- 8 с. – Деп. в ДНТБ України 15.03.2007., № 13 – Ук 2007.

 • Пат. 81061 UA, МПК D 04 B 1/14 Кулірний еластичний утоковий трикотаж та спосіб його отримання / Омельченко В.Д., Мельник Л.М.; заявник та патентовласник Київ. наук.-досл. ін-т текстильно-галантерейної промисловості. - №200602553; Заявл. 9.03.2006; Опубл. 26.11.2007, Бюл. №19 – 2с.


  Анотація


  Мельник Л.М. Розробка технології виготовлення в'язаних еластичних виробів кулірних переплетень. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2008.

  Дисертацію присвячено створенню структури подвійного кулірного еластичного трикотажу, розробці технології його в'язання та математичних залежностей для проектування основних параметрів петельної структури еластичного трикотажу необхідних властивостей.

  В результаті теоретичного аналізу структури трикотажу переплетення ластик 1+1 з еластомерною ниткою, закріпленою у вигляді утоку, виявлено, що надійність закріплення еластомерної нитки підвищується за умови отримання максимально-щільного трикотажу. Встановлено математичні залежності для визначення умови отримання такого трикотажу та для проектування параметрів його структури.

  Встановлено, що при пров'язуванні еластомерної нитки в петлі згідно рапорту при окремій подачі її та нееластомерних ниток, відбувається відновлення попередніх розмірів еластомерної нитки до вигляду утокових


 •