LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виготовлення деталей із нових композиційних матеріалів для спеціального взуття

технологією, і таким чином перевірялась можливість заміни окремих матеріалів для деталей взуття. Середній термін фактичного носіння всієї дослідної партії взуття визначався за способом моментів. Встановлено, що гарантійний термін експлуатації виробів можна збільшити від 70 днів (регламентованих стандартами України) до 120 днів при умові застосування у спеціальному взутті основної устілки та задника із розроблених композиційних матеріалів.

Отримані результати досліджень пройшли повний цикл апробації і впроваджені на ВАТ "Взутекс" (м. Хмельницький). Економічний ефект від впровадження наукових розробок складає 430 400 гривень на 50 000 пар спеціального взуття в цінах 2006 р.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


1. Аналіз літературних джерел засвідчує, що технологія виготовлення спеціального взуття застаріла і недосконала, його якість не відповідає технологічним і експлуатаційним вимогам. Тому подальший розвиток технології виготовлення спецвзуття можливий шляхом удосконалення цвяхового методу кріплення деталей низу та застосування новітніх композиційних матеріалів.

2. Розроблена узагальнена математична модель системного вибору конструктивних і технологічних рішень щодо спеціального взуття, яка описує взаємозв'язок множин властивостей цього взуття за всіма складовими, що входять до нього (матеріалів, деталей, вузлів), та параметрів технологічного процесу виготовлення.

3. Розроблені нові композиційні матеріали для основної устілки і задника спеціального взуття на основі термопластичного полімеру, модифікаторів і наповнювачів, виготовлених з використанням перероблених промислових відходів. Застосування композиційних матеріалів при виготовленні основної устілки і задника для спеціального взуття дозволило покращити фізико-механічні та економічні властивості цих деталей порівняно з деталями, виготовленими із традиційних взуттєвих матеріалів – натуральної шкіри і картону.

4. Проведені вперше дослідження з біотестування розроблених композиційних матеріалів на основі вторинної сировини показали, що вони мають найменшу токсичність у порівнянні з натуральною шкірою і картоном для основної устілки та задника. За результатами санітарно-хімічних досліджень отримано санітарно-гігієнічний висновок Хмельницької ОблСЕС МОЗ України про безпечність для здоров'я людини при користуванні спеціальним взуттям з деталями із розроблених композиційних матеріалів.

5. Експериментально встановлено, що застосування композиційного матеріалу для основної устілки спецвзуття забезпечує збільшення показника міцності тримання цвяха на 18,7 %. Це дозволяє зменшити товщину устілки з 2,7–3,0 мм (натуральна шкіра) до 2,2–2,5 мм, збільшити крок прикріплювача на 2 мм порівняно з нормованими значеннями без суттєвого зниження міцності кріплення. Удосконалення технології виготовлення спецвзуття сприяє зменшенню кількості технологічних операцій, загальної вартості обладнання, зниженню енерговитрат, а в кінцевому результаті – зниженню собівартості виробів.

6. На розроблені термопластичні композиційні матеріали та виготовлені з них основні устілки і задники створені й зареєстровані ТУ, які регламентують технологію виготовлення, вимоги до властивостей, порядок випробувань та сферу застосування цих деталей.

7. Здійснені випробування зразків спеціального взуття з деталями із композиційних матеріалів за стандартними методиками і в дослідному носінні підтвердили достатню якість виробів, дозволили збільшити гарантійний термін їх експлуатації від 70 днів, регламентованих стандартами, до 120 днів. Впровадження результатів проведених досліджень на ВАТ "Взутекс" (м. Хмельницький) забезпечує сумарний економічний ефект 430 400 грн на 50 000 пар в цінах 2006 р.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Мандзюк І. А. Полімерні композиційні матеріали на основі вторинної сировини для взуттєвої промисловості / Г. Є. Лобанова, І. А. Мандзюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Ч. 1. Технічні науки. – 2002. – № 5. – С. 189–191.

2. Мандзюк І. А. Дослідження з біотестування взуттєвих матеріалів / І. А. Мандзюк, Г. Є. Лобанова // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 2. Технічні науки. – 2005. – № 6. – С. 212–217.

3. Лобанова Г. Є. Математична модель взаємозв'язку властивостей спеціального взуття і ефективності технології його виготовлення / Г. Є. Лобанова, В. П. Либа // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 2. Технічні науки – 2007. – № 3. – С. 108–112.

4. Лобанова Г. Є. Випробування зразків взуття з деталями із композиційних матеріалів у дослідному носінні / Г. Є. Лобанова, В. П. Либа // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 2. Технічні науки. – 2007. – № 6. – С. 125–128.

5. Лобанова Г. Є. Дослідження властивостей композиційних матеріалів для деталей спеціального взуття / Г. Є. Лобанова, І. А. Мандзюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2007. – № 5. – С. 187–191.

6. ТУ У 19.3–02071234–005–2004 / Мандзюк І. А, Лобанова Г. Є., Осика О. М. Задник для взуття з композиційного термопластичного матеріалу. – Технічні умови. – Хмельницький. – 2004. – 14 с.

7. ТУ У 19.3-02071234–002–2001 / Мандзюк І. А, Лобанова Г. Є., Осика О. М. Основна устілка взуття з термопластичного матеріалу ТКУ–О. Технічні умови. – 2001. – 11 с.

8. Декл. патент 68980 А, МПК7 А43В 13/38. Взуттєвий матеріал / Мандзюк І.А., Лобанова Г. Є., Осика О. М. ; заявник і патентовласник Технологічний університет Поділля. – № 20031110579 ; заявл. 24.11.2003 ; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8.

9. Декл. патент 6349 А, МПК7 А43В 23/08. Матеріал для задників / Мандзюк І. А., Лобанова Г. Є., Осика О. М. ; заявник і патентовласник Хмельницький державний університет. – № 20040604855 ; Заявл. 21.06.2004 ; Опубл. 16.05.2005. Бюл. № 5.

10. Мандзюк І. А. Основна устілка для взуття / І. А. Мандзюк, Г. Є. Лобанова, О. М. Осика // Інформаційний листок. – Хмельницький, ЦНТЕІ. – 2001. – № 45–01. – 2 с.

11. Лобанова Г. Є. Проведення дослідження з біотестування взуттєвих матеріалів / Г. Є. Лобанова, А. П. Карпова, І. А. Мандзюк // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : ІII Всеукраїнська наук. конф. молодих вчених та студ. 12–15 квітня 2004 р. : тези доп. – Т. 1. – К. : Київ. нац. у-нт технол. та дизайну, 2004. – С. 69.

12. Лобанова Г. Є. Використання відходів у виробництві спеціального взуття // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : ІV Всеукраїнська наук. конф. молодих вчених та студ. 15–16 квітня 2005 р. : тези доп. – Т. 1. – К. : Київ. нац. у-нт технол. та дизайну, 2005. – С. 66.


АНОТАЦІЯ


Лобанова Г. Є. Розробка технології виготовлення