LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виготовлення та використання клеїв-розплавів на основі відходів поліетилентерефталату у взуттєвому виробництві

процесу, С – 230 С;

 • тип каталізатору – цинк ацетат;

 • кількість каталізатору – 0,3 %.

  З метою подальшого практичного застосування отриманого клею-розплаву на основі відходів ПЕТФ встановлені основні показники якості клею (за нормативними вимогами), які представлені у таблиці 2.

  Таблиця 2

  Показники якості клею-розплаву на основі відходів ПЕТФ

  Найменування показника

  Клей-розплав,

  на основі відходів ПЕТФ

  КР-16-20

  Густина, г/м3

  1,1 0,06

  1,34

  Кислотне число, мг КОН/г

  2,5 0,3

  Гідроксильне число, мг КОН/г

  865 45

  Кількість непрореагувавшого гліцерину, %

  18,2 1,5

  Температура розм'якшення, С

  66 2

  200–250

  Температура плавлення, С

  80 2

  Температура деструкції, С

  ≥ 300

  Граничне число в'язкості, 10–3 м3/кг

  5,8 0,1

  В'язкість за Брукфільдом, Па∙с

  3,5 0,05 при 120 С

  2 при 250 С

  Індекс розплаву, г/10 хв.

  38 0,2 при 110 С

  116 0,2 при 150 С

  Відкритий час витримки, с

  5 1

  2

  Міцність на зсув*, МПа

  1,5 0,08

  0,61

  Міцність на розшаровування*, кН/м

  0,96 0,06

  0,92

  Термостабільність, %

  93 (за Tрозм),

  95 (за ηприв)

  91 (за ηпо Брук)

  95 (за σзс)

  Модуль пружності, МПа

  1,25 0,1

  Водопоглинання, %

  0,5 0,05

  0,5

  Відносне подовження клейової плівки, %

  52 7

  *матеріал: двохшарова кирза – двохшарова кирза (ГОСТ 9333–70)


  З наведених даних видно, що за своїми фізико-хімічними показниками розроблений склад адгезиву відповідає вимогам, що пред'являються до клеїв-розплавів для операцій клейового затягування взуття.

  У четвертому розділі викладені результати дослідження впливу найбільш важливих складових, які характеризують міцність клейового з'єднання при операціях клейового затягування взуття та встановлені їх оптимальні характеристики.

  З метою розробки та оптимізації технології використання отриманих клеїв-розплавів на основі відходів ПЕТФ для клейового затягування взуття нами запропоновано розглянути основні складові, що формують міцність клейового з'єднання:

  • складова адгезивної міцності, на яку впливають природа субстрату та рецептурні фактори, які обумовлюються в'язкістю клею і його температурними показниками;

  • технологічна складова формування міцності, яка залежить від технологічних режимів нанесення клею, товщини клейового шару та часу;

  • експлуатаційна складова формування міцності клейового з'єднання, яку обумовлюють умови експлуатації.

  Як відомо, основою будь-якого клею-розплаву є полімер, тому для вивчення впливу його будови нами виділено ряд показників, а саме, молекулярна маса, в'язкість (динамічна і кінематична) та температура розм'якшення клею-розплаву.

  Дослідження показали, що залежність міцності клейового з'єднання від молекулярної маси клею-розплаву носить екстремальний характер (табл. 3).

  Таблиця 3

  Вплив молекулярної маси олігомерів на міцність клейових з'єднань*

  В'язкість за Брукфільдом, Па*с

  Молекулярна маса клею-розплаву

  Міцність

  на розшарову-

  вання, кН/м

  Міцність на зсув, МПа

  Вид руйнування клейового з'єднання

  Стан плівки

  0,55

  385

  0,12

  0,32

  адгезивне

  крихка

  0,69

  540

  0,28

  0,42

  адгезивне

  крихка

  1,08

  860

  0,42

  0,68

  когезійне по субстрату

  еластична

  1,69

  1120

  0,77

  1,20

  когезійне по субстрату

  еластична

  3,50

  1800

  0,96

  1,5

  когезійне по субстрату

  еластична

  20,71

  2980

  0,44

  0,80

  когезійне по адгезиву

  крихка

  49,92

  4100

  0,15

  0,70

  когезійне по адгезиву

  крихка

  *матеріал – натуральна шкіра для верху взуття (ДСТУ 2726–94) та шкіркартон (ГОСТ 9542–89)


  Для відповідальних клейових з'єднань (клейове затягування) встановлені нормативи на міцність клейового з'єднання на зсув та розшаровування, які становлять 1,2–1,6 МПа та 0,8–1 кН/м відповідно. Так, для клеїв-розплавів з молекулярною масою – 1120–1800 характерні найбільші значення показників міцності та еластичність клейових плівок.

  В'язкість є важливою характеристикою, яка залежить від умов отримання адгезиву та регламентує технологічний режим нанесення клеїв-розплавів. Досліджено вплив динамічної за Брукфільдом (рис. 6) і кінематичної (рис. 7) в'язкостей на міцність клейового з'єднання.


  Рис. 6. Залежність міцності клейового з'єднання на зсув від в'язкості за Брукфільдом клеїв-розплавів (матеріал – натуральна шкіра для верху взуття (ДСТУ 2726–94) – шкіркартон (ГОСТ 9542–89)) :


  Рис. 7. Залежність міцності клейового з'єднання на зсув від в'язкості клеїв-розплавів на основі відходів ПЕТФ: 1 – двохшарова кирза (ГОСТ 9333–70) – двохшарова кирза (ГОСТ 9333–70); 2– натуральна шкіра для верху взуття (ДСТУ 2726–94) – шкіркартон (ГОСТ 9542–89)


  Як видно, з рис. 6, 7, при зростанні в'язкості клеїв-розплавів, збільшуються їх адгезивні властивості, але існує екстремальна точка (ηприв=5,7–5,9∙10–3 м3/кг) після якої подальше зростання в'язкості призводить до зменшення міцності клейових з'єднань та його адгезивного руйнування.

  При виборі оптимального складу та розробці технологічних режимів


 •