LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виготовлення та використання клеїв-розплавів на основі відходів поліетилентерефталату у взуттєвому виробництві

найбільша міцність клейових з'єднань. Зі збільшенням тиску пресування міцність нелінійно зменшується. Це пояснюється тим, що при збільшенні тиску субстрат більше деформується (стискається по висоті і розширюється в поперечному перерізі), отже в шарі адгезиву виникають величини дотичні напрузі, які в даному випадку відповідають за міцність.


Рис. 11. Вплив тиску пресування на міцність клейового з'єднання на зсув (матеріал – натуральна шкіра для верху взуття (ДСТУ 2726–94) і шкіркартон (ГОСТ 9542–89)) при Троб=125 С, τпрес.=5 с

Рис. 12. Залежність міцності клейового з'єднання на зсув від часу пресування при різних температурах

нанесення при Рпрес. = 0,15 МПа (матеріал – натуральна шкіра для верху взуття (ДСТУ 2726–94) і шкіркартон (ГОСТ 9542–89)): 1 – 100 С; 2 – 125 С; 3 – 150 С


З наведених на рис. 12 залежностей міцності клейового з'єднання на зсув від часу пресування видно, що при температурі розплаву 100 С міцність клейового з'єднання на зсув досягає 0,9 МПа при часі пресування 12 с. З підвищенням температури до 125 С достатньо пресувати 6–8 с, щоб отримати міцність 1,3 МПа. Подальше збільшення температури до 150 С змінює міцність до 1,1 МПа, хоча час пресування при цьому збільшується незначно (9 с). Зниження міцності склеювання при температурі 100 С, визначається надто високою в'язкістю клею, що ускладнює проникнення в макроструктуру субстрату, а зменшення міцності при підвищенні температури нанесення до 150 С пов'язано з розтіканням малов'язкого розплаву та утворенням "голодної" склейки. Таким чином, для отримання суцільного шва клей повинен змочувати й заповнювати всі ділянки рельєфу поверхні субстрату та проникати на певну глибину його шару субстрату, що можна регулювати температурою нанесення клею.

Для встановлення оптимальних технологічних режимів для клейового затягування взуття використовували методи математичного планування (повний факторний експеримент). Матриця планування та результати експерименту (середні значення трьох паралельних дослідів) наведені в таблиці 7.

Таблиця 7

Робоча матриця процесу при проведенні повного факторного експерименту*

Дослід

Робоча матриця

σпрес, МПа


Тиск пресування, МПа

Температура нанесення клею-розплаву, С

Час пресування, с


1

0,25

150

15

1,35

2

0,05

150

15

0,74

3

0,25

110

15

1,21

4

0,05

110

15

0,45

5

0,25

150

5

0,82

6

0,05

150

5

0,45

7

0,25

110

5

0,92

8

0,05

110

5

0,31

*матеріал – натуральна шкіра для верху взуття (ДСТУ 2726–94) – шкіркартон (ГОСТ 9542–89)


Статистична обробка результатів експерименту показала, що отримані моделі є адекватними з 95-процентною довірчою ймовірністю (табл. 8).

Таблиця 8

Математичні моделі для процесу клейового затягування взуття

Матеріали для клейового з'єднання

Рівняння регресії, в натуральних одиницях

Натуральна шкіра для верху взуття (ДСТУ 2726–94) – шкіркартон (ГОСТ 9542–89)

σзс = –0,517 + 3,98∙Pпрес + 0,005∙Tроб + 0,0058∙τпрес +

+ 1,1∙10–4∙ Tроб ∙τпрес

Натуральна шкіра для верху взуття (ДСТУ 2726–94) – натуральна шкіра для низу взуття (устілки) (ГОСТ 1903–78)

σзс =–0,0567 + 52,84∙Pпрес + 0,0033∙Tроб –

– 0,038∙τпресс+3∙10–4∙ Tроб ∙τпрес

Репс, арт.3150 – натуральна шкіра для низу взуття (устілки) (ГОСТ 1903–78)

σзс = –1,03 + 3,82∙Pпрес + 0,0075∙Tроб + 0,06∙τпрес

Взуттєва пориста еластоштучшкіра-Т

(ТУ 17.21.489) – шкіркартон (ГОСТ 9542–89)

σзс = –0,28 + 6,14∙Pпрес + 0,0032∙Tроб – 0,03∙τпрес+

+3∙10-4∙ Tроб ∙τпрес

де σзс – міцність клейового з'єднання на зсув, МПа;

Рпрес – тиск пресування, Па;

Троб – температура нанесення клею-розплаву, С;

τпрес – час пресування, с.


З метою забезпечення нормативних значень міцності на операціях клейового затягування взуття з використанням клею-розплаву на основі відходів ПЕТФ запропоновано здійснювати процес при основних технологічних параметрах наведених у таблиці 9.

Таблиця 9

Технологічні режими клейового затягування взуття з

використанням клею-розплаву на основі відходів ПЕТФ


Матеріали для клейового з'єднання

Технологічні параметри нанесення


Рпрес., МПа

Троб, С

τпрес, с

Натуральна шкіра для верху взуття (ДСТУ 2726–94) – шкіркартон (ГОСТ 9542–89)

0,25 0,01

130 5

не менше 9

Натуральна шкіра для верху взуття (ДСТУ 2726–94) – натуральна шкіра для низу взуття (устілки) (ГОСТ 1903–78)

0,20 0,01

130 5

не менше 6

Репс, арт. 3150 – натуральна шкіра для низу взуття (устілки) (ГОСТ 1903–78)

0,25 0,01

130 5

не менше 8

Взуттєва пориста еластоштучшкіра-Т (ТУ 17.21.489) – шкіркартон (ГОСТ 9542–89)

0,20 0,01

130 5

не менше 10


За літературними джерелами, вважається, що при клейовому затягуванні взуття найбільш вагомим конструктивним фактором є товщина клейового шару. Адгезив, нанесений при тій чи іншій температурі має певну в'язкість, тому залежно від температури його нанесення, в'язкості і тиску, а також від структури і стану поверхонь, що склеюються в кожному певному випадку товщина шару адгезиву буде різнитися.

В зв'язку з цим був проведений цикл досліджень для встановлення залежностей впливу на товщину клейового шару таких параметрів, як тиск