LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виробництва тонковолокнистих фільтруючих матеріалів із сумішей полімерів зі специфічною взаємодією компонентів

отвір плоскощілинної головки. Цей шар виділяють із композиційної плівки шляхом екстракції матричного полімера.

Таблиця 3

Рекомендовані технологічні параметри виробництва ФМ 0,45 і 0,3мкм


Найменування параметрів

Значення параметрів


ФМ 0,45мкм

ФМ 0,3мкм

Склад суміші ПП/СПА,%мас.

30/70; 40/60

50/50; 60/40

Третій компонент (добавка)

Олеат натрію

СЕВА

СЕВА

Олеат натрію

Кількість добавки, %мас.

0,5-3

5-10

10-15

3

Спосіб змішування

третій

третій

Температура екструзії на ЛГП-25, оС

184 - 192

185 - 190

Величина зазору між дисками, м

4,8.10-3

4,5.10-3

Температура екст-рузії* на ЧП-45, оС

190

195 - 200

Фільєрна витяжка, %

400

500

Товщина ком-позиційної плівки, м

0,350.10-3

0,280.10-3


*Температура розплаву у формуючій головці залежить від складу суміші.

В результаті виконаних досліджень рекомендовано композиції та технологічні параметри процесу виробництва фільтрів з тонкістю очистки 0,45 і 0,3мкм (табл.3). Видно, що завдання одержання ФМ 0,45мкм вирішене шляхом використання сумішей ПП/СПА складу 30/70, 40/60, у які вводяться добавки СЕВА чи олеату натрію. Для подальшого підвищення прецизійності ФМ (тонкість очистки 0,3мкм) забезпечить більш щільну його структуру, що досягається переробкою сумішей ПП/СПА складу 50/50 і 60/40 з добавками СЕВА чи олеату натрію.

Розроблені фільтри ФТВ-0,45 випробувані і широко використовуються на: ВАТ "Дніпрофарм" (м. Дніпропетровськ) для очищення розчинів гемодезу, маніту, ізото-нічного розчину, води для ін'єкцій; на фармацевтичній фірмі "Дарниця" (м.Київ) для очищення води, папаверіну, 50%-ого анальгіну, розчину сульфату магнію, кордиаміну; Харківському державному фармацевтичному підприємстві "Здоров'я" для очищення препарату №702, 4%-ого гентаміцину, 50%-ого анальгіну; Чернігівському пивком-бінаті "Десна" для освітлення пива; Сумській біофабриці для очищення повітря, живильного середовища у виробництві біологічних препаратів; у інституті винограду та вина "Магарач" (м.Ялта) для очищення вин і кон'яків. В усіх випадках якість фільтратів відповідає вимогам відповідних нормативних документів, або перевищує їх. В акціонерному товаристві "Белмедпрепарати" (м..Мінськ) проведено випробування патронного елементу ФТВ-0,45 на здатність витримувати стерилізацію гострою парою. Показано, що елемент ФТВ-0,45 витримує 23 стерилізації без зміни ефективності очищення. Фільтр багаторазово регенерується зворотнім потоком розбавлених розчинів гіпохлориту натрію, NaOH, перекису водню. На винзаводі "Золота балка" (м.Севастополь) з використанням ФТВ-0,3 очищено 2000кг вуглекислоти від дріжджових мікроорганізмів. Одержано на 100% стерильну вуглекислоту. На основі одержаних результатів розроблено ТУ на фільтри ФТВ-0,45 і ФТВ-0,3.


ВИСНОВКИ


1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що полягає в реалізації явища специфічного волокноутворення при переробці розплавів сумішей полімерів зі співвідношенням компонентів, які відповідають області зміни фаз, за рахунок введення у бінарну суміш полімерів добавок третього компонента, здатного до специфічної взаємодії з одним із полімерів. В результаті виконаних наукових досліджень розроблено технологію виробництва нових фільтруючих матеріалів на основі ультратонких синтетичних волокон, що поєднують у собі фільтруючі та стерилізуючі властивості.

2. Вперше показано можливість виразної реалізації безлічі актів волокно-утворення полімера дисперсної фази в масі полімера дисперсійного середовища при течії розплавів сумішей поліпропілен/співполіамід зі співвіднощенням компонентів 40/60; 50/50; 60/40, що відповідають області зміни фаз, за рахунок введення у бінарну суміш третього компонента: олеату натрію, співполімеру етилену з вінілацетатом чи поліоксиметилену, які виступають як компатибілізатори.

3. Встановлено особливості реологічних властивостей розплавів трикомпонент-них сумішей полімерів зі специфічною взаємодією компонентів на межі розподілу фаз: зростання в'язкості розплавів внаслідок додаткового структурування утвореними між-молекулярними зв'язками; зростання еластичності як за рахунок примусового дефор-мування полімера дисперсної фази, так і за рахунок реалізації явища специфічного волокноутворення; підвищення здатності розплавів до поздовжнього деформування (поліпшення прядомості); наявність температурної суперпозиції залежності в'язкості від градієнта швидкості зсуву в приведених координатах Виноградова-Малкіна.

4. Вперше знайдено екстремально високу стйкість мікроволокон СЕВА до розпаду на краплі за механізмом Релея-Томотіки, що пояснюється стабілізуючим впливом накопичених при течії аномально великих високоеластичних деформацій.

5. Показано, що дисперсний стан поліпропілену (у вигляді мікроволокон) у трикомпонентних сумішах полімерів зумовлює різке зниження теплот його фазових переходів, а також появу додаткових низькотемпературних піків на термограмах кристалізації.

6. Розроблено технологію виробництва фільтруючих матеріалів на основі поліпропіленових мікроволокон з тонкістю очистки 0,45 і 0,3мкм. Дослідні партії патронних фільтруючих елементів пройшли широку промислову апробацію і впроваджені на підприємствах медико-біологічної та харчової промисловості (ВАТ "Дніпрофарм", м. Дніпропетровськ, винзавод "Золота балка", м. Севастополь та ін.). На основі сумішей ПП/СЕВА одержано армовані композиційні волокна з підвищеними (у 1,5-2 рази) міцністю та початковим модулем.


Основний зміст дисертації викладено в таких працях:

1. Цебренко И.А., Пахаренко В.А. Волокнообразующие свойства расплавов смесей полипропилен-сополимер этилена с винилацетатом // Химические волокна, - 1999, - №1. - С.18-20.

2. Цебренко И.А., Пахаренко В.А. Исследование механизма взаимодействий в смесях полимеров методом инфракрасной спектроскопии // Химические волокна, - 1999, - №3. - С.23-25.

3. Tsebrenko M.V., Rezanova N.M., Tsebrenko I.A. Fiber-forming Properties of Polymer Mixture Melts and Properties of Fibers on Their Basis // Polymer Engineering and Sience. - Vol. 39, №12. - P.

4. Цебренко М.В., Резанова Н.М., Цебренко І.О Фільтруючі матеріали для сорбції фенолу // Вісник ДАЛПУ.-1999.-№1.-С.106-109.

5. Цебренко М.В., Резанова Н.М.,