LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виробництва шкір, стійких до дії розчинів поверхнево-активних речовин

(табл. 7).

Характеристична частота 830 см-1 відноситься до гексаметилентатраміну, головним чином, до коливань шестичленних гетероциклів. Згадана частота відсутня в спектрах ефірів кислот ріпакової та соняшникової олій і їх сумішах з "Сульфіроксом", тобто в тих дослідних варіантах, де відсутній гексаметилентетрамін. Слід зазначити, що величина оптичної густини середньозваженої характеристичної частоти за комп'ютерно-розрахунковою версією значно більша, ніж у реальних системах. Це вказує на те, що даний реагент змінює свою структуру в результаті сорбції його жирувальними компонентами і активними групами колагену дубленої шкіри. При цьому варто врахувати, що безпосередній вплив на гексаметилентетрамін жирувальної суміші не перешкоджає розкладанню його кілець оцтовою кислотою. Однак сорбція гексаметилентетраміну жирувальним матеріалом, яка відбувається у структурі дерми, перешкоджає руйнуванню його кілець і вимиванню жирувальних сполук під час дії розчину ПАР.

Характеристична частота 1040 см-1, що визначає коливання кілець гексаметилентетраміну, з'являється в спектрі суміші жирувальних матеріалів у присутності останнього, але після дії розчину ПАР проявляється слабко. Це вказує на те, що розкриваючись гетероцикли можуть взаємодіяти з функціональними групами дубленого колагену, тому що оцтова кислота ці кільця руйнує до більш високого рівня, ніж у вихідному продукті.

Високий рівень кореляційного відношення (R2=0,95) величин оптичних густин 1260 і 1590 см-1, що характеризують відповідно С-N і C=С групи, свідчить про споріднену взаємодію даних груп (рис. 6).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден
Таблиця 7

Вплив складу композицій на оптичну густину характеристичних частот

Часто-та,

см-1

Гексамети-лентетрамін

Склад композиції

Жир, екстрагований зі шкіри

Компьютерно-розрахункова версіяефір,

"Сульфі-рокс"

ефір,

"Сульфірокс", гексамети-лентетрамін

ефір, "Сульфірокс", гексаметилен-тетрамін, оцтова кислота

до

дії розчину ПАР

після

дії розчину ПАР

ефір,

"Сульфірокс"

ефір, "Сульфірокс",

гексамети-лентетрамінефір кислот ріпакової олії зі ступенем переетерифікації, %:100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

830

4,42

-

-

0,66

0,28

0,08

0,13

0,92

0,38

-

-

-

-

1,76

1,74

1040

4,49

0,28

0,06

1,19

0,64

0,31

0,34

0,06

0,05

0,02

0,03

0,33

0,03

1,68

1,67

1260

3,21

0,11

0,14

0,98

0,42

0,25

0,47

0,05

0,09

0,06

0,09

0,11

0,13

1,79

1,78

1590

-

0,30

0,19

0,58

0,30

0,14

0,13

0,09

0,11

0,09

0,16

0,47

0,33

0,40

0,34

1760

-

0,67

1,55

1,09

1,20

1,34

1,47

1,31

1,05

0,95

1,08

1,06

1,31

0,89

1,64

3030

-

0,57

0,57

0,86

0,86

0,93

0,93

0,50

0,50

0,57

0,57

-

-

-

-ефір кислот соняшникової олії зі ступенем переетерифікації, %:100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

830

4,42

-

-

0,30

0,25

0,05

0,06

0,19

0,30

0,01

-

0,07

-

1,84

1,89

1040

4,49

0,08

0,11

0,64

0,73

0,30

0,58

0,09

-

-

-

0,06

0,11

1,86

1,78

1260

3,21

0,13

0,20

0,23

0,45

0,20

0,26

0,13

0,16

0,17

0,13

0,14

0,19

1,88

1,88

1590

-

0,28

0,09

0,25

0,25

0,06

0,14

0,11

0,08

0,08

0,09

0,33

2,10

0,25

0,34

1760

-

1,20

1,42

0,94

0,98

1,53

1,55

1,27

1,17

0,06

0,91

1,30

1,34

1,09

1,67

3030

-

0,64

0,50

0,57

0,71

0,50

0,71

0,50

0,36

0,50

0,57

-

-

-

-

Більш високе значення оптичної густини на частоті 1260см-1 для ефірів 50 %-вої переетерифікації зв'язане з тим, що при