LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виробництва шкір, стійких до дії розчинів поверхнево-активних речовин

+

+

+

11,2

9,1

-

+

+

17,5

14,5

+

-

+

15,6

14,1

-

-

+

19,3

23,0

+

+

-

11,7

9,5

-

+

-

18,5

15,7

+

-

-

16,0

15,8

-

-

-

17,7

26,9

*Шліфувальний папір пресували при температурі 55 С та тиску 100 атм.

Суттєво на процес шліфування шкір впливає підготовка шліфувального полотна, його зернистість (№ полотна) та їх сумісна дія, що відображено у регресійних рівняннях:

Y1=15,94-2,31Х1-1,21Х2-0,96Х12

Y2=16,08-3,95Х1-3,88Х2+1,05Х12

Інтервал витрат жирувального матеріалу на першій фазі жирування дозволяє проводити шліфування без ускладнень.

До найбільш раціонального способу шліфування шкіри можна віднести спосіб який передбачає використання пресованого дрібнозернистого полотна №360, шліфування яким дозволяє отримати шкіру, яка задовольняє наведені вимоги.

Шкіри, отримані за новими технологіями, не втрачали свої властивості після дії розчину ПАР. Хімічний склад та фізико-механічні показники шкір відповідали вимогам споживача та розробленим технічним умовам на одягові, рукавичні шкіри та шкіри для різних технічних цілей (табл.7). В основу розробки технологій покладено результати лабораторних та виробничих досліджень.

Показники розроблених технічних умов на готову продукцію досягаються за умов чіткого дотримання параметрів рекомендованої технології. Використання цієї технології забезпечило можливість ЗАО "ВОЗКО" вийти на ринок України та зарубіжжя з даним асортиментом шкіри.

Таблиця 7

Показники одягових шкір, стійких до дії розчинів ПАР

Показник

Рівень показників:


до дії розчину ПАР

після дії розчину ПАР

Масова частка речовин, які екстрагую-ться органічними розчинниками, %

17,0

15,0

Межа міцності при розтягуванні, МПа

12,1

11,2

Видовження при напруженні 9,8 МПа, %

35,0

33,0

Профарбованість, %

100,0

100,0

Стійкість до дії , бали:

  • тертя мокрого

  • тертя сухого

  • органічних розчинників

  • холодної води


4-5

4-5

4-5

5/5


4-5

4-5

5

5/5

Використання запропонованої технології (табл. 8) не потребує додаткового обладнання, дозволяє використовувати вітчизняні хімічні матеріали, розширити асортимент готової продукції та виключити забруднення довкілля шкідливими органічними речовинами.Таблиця 8

Технологічна схема виробництва шкір для одягу, стійких до дії розчину ПАР

Найменування процесу

РК

Т, С

Тривалість,

хв

Витрати хімматеріалів,

% від маси струганого напівфабрикату

Примітки

Промивка

2

поч. 20-25

кінц. 30-35

30

Вода - 400

-

Нейтралізація

2

35-40

60

Бікарбонат натрію – 1

Форміат натрію – 1

-

Промивка

2

40

30

Вода - 400

-

Перше жирування

3

60

120

"Сульфірокс" – 2,3

-

Вакуумне сушіння


40

3

-

До вмісту вологи 36 %

Пролежування
-

Не менш ніж 16 год

Розтягування
-

-

Підсушування
-

До вмісту вологи 18 %

Розтягування
-

-

Шліфування
-

Пресоване дрібнозер-нисте полотно № 360

Розмочування

5

25

30

Вода - 400

-

Фарбування - друге жирування

3

60

120

"Сульфірокс" – 5

Ефір соняшникової олії – 5

Гексаметилентетрамін – 2

Барвник – 4

Оцтова кислота – 3,5

-

Промивка

2

40

30

Вода - 400

-

Сушіння на рамах


50

6

-

До вмісту вологи 20 %

Пролежування
-

Не менш ніж 16 год

Відкатка
-

-

Підсушування на рамах
-

По необхідності

Економічний ефект складає 1321 грн. на 100 м2 шкір для одягу, а відвернений екологічний збиток 44830 грн на рік.

ВИСНОВКИ

  • 1. На основі вивчення процесу формування структури дерми внаслідок сорбції та взаємодії хімічних речовин, що містять ненасичені зв'язки та мають здатність взаємодіяти між собою, розроблено спосіб виробництва шкір, стійких до дії розчинів ПАР.

  • 2. Доведено, що взаємодія ненасичених вуглеводнів у вигляді складних ефірів жирних кислот та метилового спирту з гексаметилентетраміном в присутності органічної кислоти забезпечує стійкість жирувальної композиції до дії ПАР.

  • 3. З урахуванням співвідношення компонентів жирувальної композиції, барвників, а також умов попереднього жирування шкір виявлено вплив природи та ступеню переетерифікації метилових ефірів на основі кислот рослинних олій на стійкість жирувальної композиції до емульгуючої дії ПАР як в розчині, так і в дермі. З використанням математичних моделей процесу


  •