LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології застосування карбоксиметильованого крохмалю в друкуванні і заключній обробці текстильних матеріалів

31

в


677.862.55

ИЬ

в

05.19.03 –
– 2006


.: ,

C ,

національний ,


:

доктор технічних наук, професор Міщенко Г.В., Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри фізичної та неорганічної хімії;

кандидат технічних наук, доцент Кулаков О.І., Хмельницький національний університет, доцент кафедри хімічної технології.

:

Львівська комерційна академія, кафедра товарознавства непродовольчих товарів, Центральна спілка споживчих товариств України.


Захист відбудеться "7" червня 2006 р. о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої

вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон – 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


: 73008, . – 8, , 24, 1.


"5" 2006 .
..


АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


, . же йняті , її доля в ці складає 0,5 %, тому вона . - , . , ' . , , є . використовується широкий асортимент : , . , , , . 10 42 % . и - . 800 . , 40 . - 200 . . імпорт еко ий при перевиробництві основної сировини - крохмалю. Тому виникла реальна потреба в створенні вітчизнянного виробництва модифікованого крохмалю, так як – .

карбоксиметилірованого натуральних і хімічних волокон ми та дисперсними ами. Крім використання в якості загусників, такі продукти також широко можуть використовуватись в якості препаратів для заключної обробки, що значно розширює можливості їх використання та дає змогу знизити їх собівартість.

-ічної .

' , , . , до их их : " - " ( 0100U000401, - 01 27.12.99 .) „Наукові основи створення та застосування препаратів для спеціальних видів енергоощадного оздоблення текстильних матеріалів" ( 0103U001201, наказ № 633 МОН України від 05.11.02 .).

Особистий внесок автора полягає в науковому обґрунтуванні та розробці технології застосування и в технологіях опоряджування текстильних матеріалів.

і вдання . є розширення асортименту текстильно-допоміжних речовин на основі и шляхом ого тех їх для випуску конкурентноздатної текстильної продукції.

треба було вирішити :

  • и и (Na-), ;

  • - Na- визначити та ' - ;

  • Na- на основі ю ;

  • - Na-;

  • запропонувати Na- для використання в - ;

  • Na- и аи ити ання на ;

  • Na- , , в ;

  • Na- в .

' – и текстильних матеріалів.

– текстильно-допоміжні речовини на основі Na-.

. використовувались наступні методи дослідження:

- на ці "-3", що в ість продуктів його модифікації;

- термохімічний метод для вивчення структурних перетворень крохмалю та його похідних;

- -ю аналітичні якісного та кількостного визначення ;

- ( "Reotest-2", ) для та метод Янсена для визначення їх тягучості ;

- експериментально-розрахункові методи визначення властивостей плівки друкувальної фарби в технологічному процесі одержання візерунку на тканині;

- методи ( "-16") та тонкошарову хроматографію (пластини „Silufol UA-254") для і ;

- (и "Texflash", „Macbeth") для о ;

- , чинними Д України для ки та аналізу фізико-хімічних та механічних характеристик текстильної .

одержаних шляхом використання . , . єм хибок а δ2 Δ α=0,05. . , , хб.

:

- о умови Na- якості загусників при друкуванні та текстильно-допоміжних речовин в заключній обробці ;

- доведено, що процес карбоксиметиліровання здійснюється в кристалічній амілозі і ступінь заміщення залежить від кількості амілози в крохмалі;

- в у Na-КМК о ;

- показано, що застосування Na- друкарсько-технічних , підвищити інтенсивність та колірні характеристики забарвлень, що дозволяє збільшити их ів.

Автором отримані основні наукові та прикладні результати:

- 27-30 % , и ;

- о ' Na-КМК ' , ;

- доведено, Na-КМК , , ;

- о Na-КМК , .

. , текстильних матеріалів: и и підвищення ефективності та зниження матеріало- та ресурсоємності процесу друкування тканин з целюлозних волокон ими ми. В заключній обробці текстильних матеріалів використання Na-КМК дозволить знизити енергоємність приготування апретів, у складі яких рекомендовано застосовувати крохмаль та забезпечити більш високу якість оздоблення тканин.

Рекомендовано спосіб забезпечення стабільності висококонцентрованих розчинів Na-КМК шляхом застосування в якості антикоагулянту карбаміду, що дає можливість їх постачання опоряджувальним підприємствам у вигляді пасти, і виключити із технологічного циклу виробництва найбільш неекономічний процес сушіння.

Одержані в дисертаційній роботі р позитивно апробовані „", . (протокол виробничих випробувань від 20 квітня 2005 р., Рег. 00423 №29), „ " (довідка від 11 грудня 2003 р.) при друкуванні ктивними их тканин та тканин і і дисперсними барвниками тканин з . Ря дозволить очікуати, застосовуваних ів площі утвореного візерунку на тканині, економічний ефект 15,2-84,6 . випуску 1000 2 надрукованих .

, - тканин з целюлозних волокон , і, , участі у виробничих випробуваннях.

, ' Na-КМК - , науковому обгрунтуванні технології застосування Na-КМК в друкуванні та заключній обробці текстильних матеріалів.

, .

. :

- , 2002, 2004, 2005, 2006 ., . ;

- " ", . , , 2002 .;

- II - " , ", . , , 2003 .;

- II " ", . , , 2003 .;

- -о „ , ень 2003 ., . ;

- " ", . , , 2004 .;

- "", еь 2005 ., , . ;

- - " ", . , еь 2005 .;

- " – ", . , , , 2005.;

- , . , , , 2006 .;

- , 2006 .

15 , : 7 , 3 – , 5 – .

. , , , , .

161 у , 41 ю, 35 , 145 . ів - 28 ок.


СНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


, для я целюлозних , . , – .

, , й та дисперсними .

, . , , , , а буде ся . Показано, що п виробництву тканин з целюлозних волокон ир – насамперед, способом . Використання друкарських , дає можливість . Розглянуто основні тенденції застосування різноманітних , в світовій та вітчизняній текстильній промисловості. Представлено огляд теоретичних та практичних праць з природного крохмалю.

о - , та апретів, модифікації крохмалю . , ів . випускних форм закордонних фірм .

, , .

и (а а "К "), , , (монохлорацетатом натрію):

1012%. найкращі зр