LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології зневолошування-зоління шкіряної сировини з імунізацією волосяного покриву

розчинах дослідних варіантів обробки (вар. 1-9) у порівнянні з контрольним очевидно відбувається за рахунок кератинової складової.

Таблиця 3

Властивості голини і відпрацьованих зольних розчинів


Показник

Значення показника по варіантам обробки


1

2

3

4

5

6

7

8

9

контр.

Температура зварювання, оС

ФТС, хв.

Виплавлення

желатину, %

Вміст у розчині, г/л: - білкових речовин

- сульфіду натрію - гідроксиду кальцію

рН розчину: - на стадії імунізації

- зневолошувального

- зольного


53

54


12,4


3,18

4,81

11,4


12,5

11,4

-


53

55


11,8


3,23

4,95

12,0


12,4

11,4

-


54

54


11,8


2,92

4,73

11,9


12,5

11,3

-


56

57


11,3


2,71

4,85

11,4


12,3

11,4

-


53

56


12,0


3,05

4,62

12,2


12,3

11,5

-


52

55


11,9


3,12

4,75

11,3


12,3

11,4

-


52

54


13,1


2,96

4,91

11,2


12,3

11,6

-


53

55


12,8


3,31

4,65

12,2


12,4

11,5

-


53

55


12,5


3,18

4,78

11,3


12,5

11,4

-


54

55


12,5


5,21

4,82

12,5


-

-

13,5


В межах витрат, визначених областю компромісного оптимуму (0,04-0,064 %) формальдегід не чинить негативного впливу на пружно-пластичні властивості голини та вихід шкіри по площі (табл.4).
Таблиця 4

Деформаційні властивості голини і вихід шкіри по площі

Показник

Значення показника по варіантам обробки


1

2

3

4

5

6

7

8

9

контр.

Деформація голини, %, при напруженні, кг/см2:

1

2

3

Складові деформації, %:

умовно-пружна

умовно-еластична

умовно-пластична

Ступінь бубняви, %

Вихід шкіри за площею, %5,3

7,9

11,4


53,8

28,1

18,1

25,8

87,66,0

8,4

12,3


56,0

26,5

17,5

26,1

88,55,1

8,0

11,8


58,6

24,8

17,2

26,8

87,95,0

7,3

11,1


59,1

24,0

16,9

24,7

86,96,3

8,1

12,5


57,1

24,3

18,6

25,6

88,35,6

7,1

12,0


55,3

26,9

17,8

25,1

87,94,8

6,3

10,1


58,3

23,9

17,8

25,9

89,05,0

7,3

12,2


53,8

27,9

18,3

26,1

87,56,0

7,9

11,6


55,9

26,0

18,1

25,9

87,95,8

8,1

12,1


55,0

27,9

17,1

27,3

87,1


При збільшенні витрати формальдегіду дещо знижується показник умовно-пластичної деформації і показник виходу шкіри по площі, що підтверджує відому кореляційну залежність між цими показниками.

Підвищений вихід по площі зразків дослідних варіантів обробки обумовлюється більш "м'якими" умовами обробки сировини лужними реагентами, що забезпечуються постадійним їх дозуванням. Це позитивно впливає на ступінь і рівномірність прозолення по шарах, що забезпечує отримання голини високої якості і підвищення виходу шкіри по площі.

Дозування формальдегіду в імунізаційний розчин в межах окреслених областю компромісного оптимуму також не чинить негативного впливу на протікання переддубильно-дубильних і фарбувально-жирувальних процесів (табл. 5).

Як видно з таблиці, для дослідних зразків характерні більш високі показники видовження при напруженні 9,8 МПа і при розриві, більш високий вихід напівфабрикату по площі за виключенням варіанту 4, де витрати формальдегіду були максимальними і складали 0,08%. Можливо, що більш глибока дифузія формальдегіду в дерму і взаємодія з активними центрами колагену і інших білків заважає належному розкриттю структурних елементів, призводить до зниження ступеня формування дерми і виходу напівфабрикату по площі.

За хімічним складом, міцністю, термостійкістю зразки дослідних і контрольної партій розрізняються мало. За органолептичною оцінкою дослідні зразки були хорошої якості, без стяжки, без засаленості лицьової та бахтармяної поверхні, більш м'які, пластичні.

Таблиця 5

Хімічний склад та фізико-механічні властивості напівфабрикату

Показник

Значення показника по варіантам обробки


1

2

3

4

5

6

7

8

9

контр.

Вміст, %:

- вологи

- оксиду хрому

- речовин, що екстрагуються органічними розчинниками

- голинної речовини

Температура зварювання, оС

Пористість, %

Об'ємний вихід,

см3/100 г білка

Межа міцності при розтягуванні, 9,8МПа

Видовження, %:

- при напруженні 9,8МПа

- при розриві

Вихід н/ф по площі, % від площі золеної