LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології зневолошування-зоління шкіряної сировини з імунізацією волосяного покриву

голини


14,1

4,68,1

78,0


105

67,1


253


2,1


48

60


87,6


14,6

4,37,7

80,5


104

66,0


245


2,3


52

66


88,5


13,9

4,17,9

77,1


106

64,0


251


2,0


53

70


87,9


14,0

4,58,3

79,9


106

66,5


240


2,3


44

63


86,9


14,3

4,78,1

78,1


105

66,8


256


2,4


50

68


88,3


14,7

4,27,9

79,1


105

63,1


258


2,0


48

71


87,9


13,9

4,78,5

80,1


108

66,2


263


2,2


51

70


88,0


14,0

4,58,0

76,5


107

67,4


270


2,6


55

68


87,5


14,3

4,77,4

77,3


104

62,5


250


2,3


50

70


87,9


14,8

4,68,9

76,2


106

68,0


259


2,4


46

61


87,1

Вплив хлориду натрію на процес зневолошування-зоління в інтервалі концентрації 10-50 г/дм3 вивчали з метою визначення можливості проведення його на відпрацьованому відмочувальному розчині при оптимальних витратах формальдегіду, гідроксиду кальцію та сульфіду натрію в процесах імунізації-зневолошування.

Дозування хлориду натрію в зольну рідину закономірно відображається на виході зразків голини по площі. Закономірної зміни товщини зразків не виявлено (табл. 6).

Значно впливає хлорид натрію і на вихід шкіри по площі та товщині (табл.7).

Таблиця 6

Зміна товщини і площі зразків голини в залежності

від концентрації хлориду натрію

№ варіанту

Концентрація

хлориду натрію, г/дм3

Площа зразків, % від площі відмоченої сировини

Товщина зразків, % від

товщини відмоченої

сировини

1

2

3

4

5

6(контр)

10

20

30

40

50

0

105,9

107,1

107,8

108,5

109,9

104,1

140

143

140

138

139

141


Таблиця 7

Зміна товщини і площі зразків шкіри в залежності

від концентрації хлориду натрію в зольній рідині

№ варіанту

Концентрація хлориду натрію, г/дм3

Площа зразків шкіри, % від площі відмоченої сировини

Товщина зразків

шкіри, % від товщини

відмоченої сировини

1

2

3

4

5

6(контр.)

10

20

30

40

50

0

87,1

87,6

88,1

87,9

87,5

86,3

123

124

121

120

118

128


Як свідчать дані, дозування хлориду натрію в зольний розчин до концентрації 30-40 г/дм3 сприяє підвищенню виходу шкіри за площею, а подальше підвищення її дещо зменшує цей показник. При цьому зі збільшенням концентрації хлориду натрію товщина зразків поступово зменшується.

Найкращий вихід напівфабрикату по площі досягається при золінні в присутності хлориду натрію з концентрацією 30-40 г/дм3 (рис. 6, 7).

Позитивний вплив хлориду натрію на вихід шкіри по площі, на наш погляд, обумовлений характером і інтенсивністю взаємодії іонів кальцію з активними групами колагену в присутності іонів натрію. Виходячи з того, що іони кальцію утворюють з карбоксильними групами досить міцні малодисоційовані сполуки, але при цьому знижується термостійкість дерми, то логічно припустити, що ці зв'язки є не поперечними міжмолекулярними в своїй більшості, а поздовжніми внутрішньомолекулярними. Очевидно, в присутності іонів натрію кількість таких зв'язків і інтенсивність скріплення структурних елементів дерми вздовж ланцюга зменшується, що на наш погляд, є однією з причин, які обумовлюють підвищення виходу голини та шкіри по площі.

Значний вплив чинить хлорид натрію на пружно-пластичні властивості голини, які корелюють з виходом шкіри по площі (табл. 8).

Таблиця 8

Деформаційні властивості голини і вихід зразків шкіри по площі

Показник

Значення показника по варіантам обробки


1

2

3

4

5

6 контр.

Деформація голини, %, при напруженні, кг/см2:

1

2

3

Складові деформації, %:

– умовно-пружна

– умовно-еластична

– умовно-пластична

Вихід шкіри по площі, %

Товщина зразків, %5,3

7,6

12,3


56,3

27,1

16,4

87,1

1235,6

7,9

12,6


56,0

27,8

16,2

87,6

1245,9

8,1

15,3


54,2

26,9

19,5

88,1

1216,3

8,5

16,2


53,6

27,3

19,1

87,5

1207,0

9,0

17,3


50,6

25,6

22,8

87,0

1185,6

8,1

13,1


57,1

26,8

16,1

86,3

128


Зі збільшенням концентрації хлориду натрію зростають показники загальної деформації, а її складові – умовно-пружна та умовно-еластична знижуються. Умовно-пластична деформація зростає.

Підвищення концентрації хлориду натрію вище 40 г/дм3 призводить до зниження виходу шкіри по площі, що, очевидно, можна пояснити збезводненням структурних елементів дерми.

За хімічним складом, термостійкістю, міцністю зразки контрольного і дослідних варіантів розрізняються мало (табл.9).

Значна різниця, як було показано раніше, спостерігається для показників виходу напівфабрикату по площі з якими