LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології зневолошування-зоління шкіряної сировини з імунізацією волосяного покриву

результатом збільшення вільних груп, спроможних утворювати такі зв'язки.

Аналіз спектру, який характеризує вплив сульфіду натрію на волос імунізований гідроксидом кальцію в присутності формальдегіду (крива 5), показує, що в структурі кератину зберігаються мотиви змін, зв'язаних з обробкою його гідроксидом кальцію і формальдегідом (крива 3). Основні відмінності спостерігаються в ділянці поглинання складових кератину, які вміщують сірку. Наявність смуг поглинання з максимумами 470 см-1 та 540 см-1 (присутність в структурі кератину дисульфідних зв'язків, утворення зв'язків типу C-S-C, C-S-Ca-S-C під впливом гідроксиду кальцію, S-CH2-S, S-CH2-NH, S-CH2-N= за участю формальдегіду) та їх модифікація під впливом сульфіду натрію можуть свідчити про складний процес самоорганізації структури кератину. Підтвердженням утворення додаткових зв'язків в структурі кератину та їх модифікації під впливом сульфіду натрію може служити широка смуга міжмолекулярних зв'язків з максимумом 3300 см-1. Про зміцнення структури волосу внаслідок введення формальдегіду в систему кератин-гідроксид кальцію може свідчити і структурованість спектру.

Амінокислотний склад (табл. 10, 11) кератину волосу необробленого (вар. 1), обробленого за технологією зоління зі збереженням волосу (вар. 2), імунізованого гідроксидом кальцію (вар. 3) і імунізованого гідроксидом кальцію з використанням формальдегіду (вар. 4) досліджували за методом іонообмінної хроматографії.

Аналіз даних хроматографічних досліджень (табл. 10, 11) свідчить про високий вміст сірковмісних амінокислот у зразках волосу всіх варіантів обробки. Для дослідних зразків волосу 3 і 4 варіантів обробки він значно вищий у порівнянні з варіантом 2 і близький до вмісту їх у волосі необробленому лужними реагентами. Вищий вміст цих амінокилот і волосі, імунізованому гідроксидом кальцію в присутності формальдегіду (вар. 4) у порівнянні з варіантом 3 можна пояснити взаємодією формальдегіду з утворенням в результаті гідролізу дисульфідних зв'язків реакційно здатними групами -SH і –SOH, які у відсутності формальдегіду частково можуть перетворюватися в лужному середовищі на похідні серину та аланіну з виділенням сірки. Цим же можна пояснити значно нижчий вміст сірковмісних амінокислот у кератині волосу варіанту обробки 2, який виключає протікання процесу імунізації волосу і передбачає значну тривалість впливу гідроксиду кальцію і сульфіду натрію на волос.

Таблиця 10

Амінокислотний склад волосу

Амінокислота

Значення показника за варіантами обробки, мкмоль/100 мг


1

2

3

4


кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

Лізин

Гістидин

Аргінін

Аспарагінова кислота

Треонін

Серин

Глютамінова кислота

Пролін

Гліцин

Аланін

Цистеїн

Валін

Метіонін

Ізолейцин

Лейцин

Тирозин

Фенілаланін

Сума

17,923

7,650

34,971

34,246

35,948

62,834

84,600

36,338

44,194

24,863

149,09

26,818

4,131

16,983

55,080

20,101

5,995

671,77

2,67

1,14

5,21

5,10

5,35

9,35

12,59

5,41

6,58

3,70

22,19

3,99

0,61

2,53

8,20

2,99

2,38

22,975

6,459

58,061

41,876

56,353

72,306

76,080

53,560

55,596

40,498

83,279

41,134

5,907

21,340

57,929

30,053

17,383

741,08

3,10

0,87

7,83

5,65

7,60

9,76

10,27

7,23

7,50

5,51

11,24

5,55

0,80

2,88

7,82

4,06

2,35

20,570

5,114

55,064

35,558

50,949

73,839

93,355

43,467

53,857

37,354

144,97

34,686

2,014

20,375

50,902

22,592

15,411

760,08

2,71

0,67

7,24

4,68

6,70

9,71

12,28

5,72

7,09

4,91

19,07

4,56

0,26

2,68

6,70

2,97

2,03

23,001

8,795

58,200

34,381

48,057

63,486

73,955

54,967

53,550

32,636

150,15

36,938

1,746

20,406

53,231

23,592

15,531

752,62

3,06

1,17

7,73

4,57

6,39

8,44

9,83

7,30

7,12

4,34

19,95

4,91

0,23

2,71

7,07

3,13

2,06


Таблиця 11

Вміст (%) найважливіших груп амінокислот у волосі

Група амінокислот. Амінокислота

Варіант обробки


1

2

3

4

З полярним бічним ланцюгом, що вміщує аміногрупу (аргінін, лізин)

З полярним бічним ланцюгом, що вміщує карбоксильну групу (аспарагінова, глютамінова кислота)

Сірковмісні (цистин, метіонін)

З неполярним бічним ланцюгом (гліцин, аланін, лейцин, валін, ізолейцин)

Оксикислоти (серін, треонін)

Серин

Аланін7,88

17,69

23,8025,09

14,7

9,35

3,7010,93

15,92

12,4029,26

17,36

9,76

5,519,95

16,76

19,3325,94

16,41

9,71

4,9110,79

14,40

20,1826,15

14,83

8,44

4,34


Можливе утворення нових додаткових зв'язків в структурі волосу підтверджується також більшим вмістом диамінокарбонових кислот лізину і аргініну в гідролізатах волосу обробленого з використанням формальдегіду.

Очевидно в структурі волосу, імунізованого в присутності формальдегіду, можуть утворюватися зв'язки різних типів. Під впливом гідроксиду кальцію можливе утворення зв'язків лантіонінових –CH2-S-CH2- та зв'язків -S-O-Ca-S-, –S-Ca-S-, за участю формальдегіду можливе утворення зв'язків –S-CH2-S- за рахунок груп –SH, які утворюються при гідролізі дисульфідних зв'язків та груп -NH2 і =NH структури кератину, зв'язків –NH-CH2-NH- за рахунок груп -NH2 тощо.

Дослідження амінокислотного складу відпрацьованих зольних рідин (табл.12) при золінні зі спалюванням волосу (вар.1), за методикою зі збереженням волосу (вар.2), з попередньою імунізацією волосу гідроксидом кальцію (вар.3) і з попередньою імунізацією волосу в присутності формальдегіду (вар. 4) підтверджують результати ІЧ-спектроскопічних і хроматографічних досліджень волосу.