LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології зневолошування-зоління шкіряної сировини з імунізацією волосяного покриву

Таблиця 12

Амінокислотний склад відпрацьованих зольних розчинів

Амінокислота

Значення показника за варіантами обробки, мкмоль/дм3


1

2

3

4


кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

Лізин

Гістидин

Аргінін

Аспаргінова кислота

Треонін

Серин

Глютамінова кислота

Пролін

Гліцин

Аланін

цистин
Валін
Метіонін
Ізолейцин

Лейцин

Тирозин

Фенілаланін

Сума

229,19

157,51

360,97

618,81

413,61

1267,4

309,80

557,29

1497,3

920,74

179,55

231,39

183,35

200,54

194,95

158,23

50,05

7530,8

3,04

2,09

4,79

8,22

5,49

16,83

4,11

7,40

19,88

12,23

2,38

3,07

2,43

2,66

2,59

2,10

0,66

100

85,50

87,50

228,61

103,13

82,72

304,82

243,41

177,32

267,38

217,63

109,72

92,55

68,75

160,43

36,55

87,03

40,42

2390,0

3,45

3,66

9,56

4,31

3,46

12,75

10,18

7,42

11,19

9,10

4,59

3,87

2,88

6,71

1,53

3,64

1,69

100

101,87

116,69

320,90

366,74

91,92

320,90

184,42

281,19

748,77

204,63

166,27

123,42

102,87

222,85

108,32

146,53

64,18

3671,8

2,77

3,18

8,74

9,99

2,50

8,74

5,02

7,67

20,39

5,57

4,53

3,36

2,77

6,07

2,95

3,99

1,75

100

89,94

122,67

149,08

299,16

98,12

371,58

132,00

258,03

668,95

210,24

136,52

127,42

71,35

136,25

131,81

137,99

57,33

3198,5

2,81

3,84

4,66

9,35

3,07

11,62

4,13

8,07

20,91

6,57

4,27

3,98

2,23

4,26

4,12

4,31

1,79

100


Для варіанту 4, за яким обробку волосу на стадії імунізації проводили з використанням формальдегіду, характерні більш низькі показники вмісту амінокислот з бічним ланцюгом, що вміщує аміногрупу, карбоксильну групу та амінокислот, які вміщують сірку.

Означене підтверджує висновки про утворення в структурі волосу за участю формальдегіду додаткових стійких до дії розчину сульфіду натрію зв'язків різних типів, що сприяє додатковому скріпленню структури, збереженості волосу і зменшенню у відпрацьованих розчинах, як вище поіменованих амінокислот, так і загальної кількості амінокислот у порівнянні з варіантами обробки 1 і 3.

Візуальний аналіз волосу (рис.9) вихідного, обробленого сульфідом натрію з попередньою імунізацією гідроксидом кальцію і теж саме в присутності формальдегіду свідчить, що більш ефективний захист волосу імунізацію якого проводили в присутності формальдегіду від гідролізуючої дії сульфіду натрію і також підтверджує висновки про утворення в структурі кератину додаткових стійких до дії лужних реагентів зв'язків.

Таким чином, використання формальдегіду в процесі імунізації волосу сприяє утворенню в структурі кератину додаткових, стійких до дії лужних реагентів зв'язків за рахунок функціональних груп, характерних для нативного кератину і утворених в результаті гідролізу дисульфідних містків. Це виключає внутрішній міжмолекулярний перерозподіл в кератині, сприяє збереженості волосу та зменшенню забрудненості відпрацьованих розчинів продуктами його розчинення.

У розділі 5 наведені результати оцінки ефективності та виробничих випробувань розробленої технології зневолошування-зоління з імунізацією волосяного покриву, що наведена в табл. 13. Представлені в табл. 14 показники характеризують весь цикл виробництва шкіри для верху взуття, який в обох випадках після зневолошування-зоління проводили за діючою технологією.

Таблиця 13

Технологія зоління зі збереженням шерсті

п/п

Процес,

операція

Обладнання

РК

Тривалість, год

Тем-пера-тура, оС

Витрати хім. матеріалів, % від маси м/с сировини

Режим виконання

1

Промивка

Барабан

1.5

20 хв.

26-28

Постійне обертання

2

Відмочування

Барабан

1.5

8-10

26-28

Na2CO3 - 0,5

ПАР - 0,5

180 хв. обертання, далі по 15 хв. кожну годину

3

Зоління

Барабан26-28


Зливання відпрацьованої відмочувальної ванни до РК=0,8
0,8

50 хв.


Вапно - 1,1

Формальдегід – 0,7-0,8 мл/л

Обертання 30 хв.,

спокій 20 хв.

1-1,5


Сірчистий

натрій –1,5

Обертання 40 хв., спокій

20 хв., обертання 30 хв, (видалення шерсті)

контроль зневолошування

2,5-3


Вапно - 2,4 Сірчистий

натрій - 1,0

Обертання 40 хв.,

спокій 55 хв.,

обертання 5 хв.,

спокій 55 хв.
1,5

13-15

26-28

-

Обертання 5 хв.

кожну годину

4

Промивка

Барабан

1,5

20 хв.

26

-

Постійне обертання,

2-кратна зміна води

Таблиця 14

Техніко-економічні показники

Показник

Технологія


розроблена

традиційна

Витрати хімічних матеріалів, кг/1 т сировини:

– сульфід натрію

– формальдегід

Витрати води, м3/1 т сировини

Вміст білкових речовин у відпрацьованому зольному розчині, г/дм3

Вихід шерсті, % від маси мокросоленої сировини

Вихід готового товару