LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології модифікованих полікапроамідних хірургічних ниток та дослідження їх властивостей

залежністю: на першій стадії (до 30 год) відбувається вихід ДМО з поверхневого шару, при цьому утворюються мікроскопічні пори. Через ці пори вода проникає вглиб покриття, утворюючи розгалужені канали. В цей же період утворюються поперечні тріщини на покритті. Швидкість виходу ДМО на цій стадії максимальна.

На другій стадії (до 48 год), перехідній, швидкість виходу ДМО знижується, однак ще досить висока. На третій стадії (до 312 год) вода проникає вглиб нитки, утворюючи канали, які оголюють навіть елементарні волокна. На цій стадії швидкість виходу ДМО найменша. Швидкість виходу ДМО з ниток з часом зменшується; при цьому за обома методами швидкість виділення ДМО відбувається за експоненціальним законом. 50 % всього ДМО виділяється з нитки: за екстракційно-фотометричним методом – за ~30 год, а за методом втрати маси – за ~14 год. Вірогідно, що максимальна концентрація ДМО в зоні шва буде впродовж 2 діб (за обома методами), коли швидкість виділення ДМО з нитки найбільша. Дослідження біологічної активності нитки показали, що за період з 2 до 24 год активність нитки збільшилася в 4 рази відносно кишкової палички і у 8 разів відносно золотистого стафілококу і дріжджоподібних грибів, що також говорить про активний "вихід" ДМО з нитки в цей період.

У п'ятому розділі наведено результати дослідження стійкості модифікованих хірургічних ниток до стерилізації γ-опроміненням. Радіаційно-хімічні перетворення в речовинах модифікаторах – кремнійорганічному каучуку СКТН-Г, ФПВА композиції і ДМО вивчали методами електронного парамагнітного резонансу і інфрачервоної спектроскопії, досліджували також зміни фізико-механічних властивостей ниток. Виявлено, що при радіаційному опроміненні в 2,5 Мрад деструктивних процесів у речовинах-модифікаторах не спостерігається. Фізико-механічні властивості модифікованих ниток після стерилізації залишаються на рівні цих властивостей ниток до стерилізації. Тому немає необхідності знижувати дозу стерилізуючого опромінення, і оптимальною дозою стерилізації модифікованих хірургічних ниток доцільно вважати дозу в 2,5 Мрад, яка рекомендована Державною Фармакопеєю України для стерилізації медичних виробів.

У шостому розділі наведено результати перевірки стійкості модифікованих хірургічних ниток до біологічного середовища та тривалого зберігання. Однією із специфічних вимог до хірургічних шовних ниток, як імплантованих об'єктів з власною біологічною поведінкою в організмі, є стійкість до впливу біологічного середовища. Вплив рідин організму на модифіковані шовні нитки моделювали шляхом десятиденного витримування в розчині гідролізину. Результати випробувань показали, що міцність нитки знижується лише на 1-3 %, що є гарантією надійного утримання країв рани до повного заживлення (рис.6).

Результати перевірки стійкості модифікованих хірургічних ниток до тривалого зберігання (у поліетиленових пакетах при 255 оС) показали, що зберігання модифікованих ниток протягом двох років призводить до таких змін у фізико-механічних показниках: втрати міцності за два роки у всіх модифікованих ниток не перевищують 5 %, подовження зростає на 12-20 %, що можна пояснити релаксацією ПКА ниток після орієнтаційного витягування. Капілярність ниток після зберігання практично не змінюється. Такі зміни у фізико-механічних показниках модифікованих хірургічних ниток свідчать про можливість їх зберігання протягом двох років.

Проведені комплексні токсикологічні дослідження модифікованих ниток показали, що модифіковані нитки відповідають вимогам до хірургічних шовних ниток. В ході клінічних випробувань модифікованих хірургічних ниток хірурги відзначали високу міцність, атравматичність, зручність в роботі з ними та хорошу здатність ниток до в'язання хірургічних вузлів. Нитка з біологічною активністю прискорює загоєння ран.


ВИСНОВКИ

 • В дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що полягає в створенні хірургічної шовної нитки зниженої капілярності з антимікробними та фунгіцидними властивостями. В результаті наукових досліджень розроблено три види композицій для модифікації хірургічних ПКА ниток і способи їх нанесення, що дало можливість створити технологію модифікованих ПКА хірургічних ниток з різними експлуатаційними властивостями.

 • Показано, що обробка ПКА кручених та плетених хірургічних ниток композицією з кремнійорганічного каучуку СКТН-Г (15 мас.% розчин СКТН-Г в етилацетаті) усуває капілярний ефект ниток, покращує їх атравматичні та органолептичні властивості при збереженні фізико-механічних характеристик на необхідному рівні.

 • Встановлено, що модифікація ПКА кручених та плетених хірургічних ниток композицією з фенолополівінілацетальної речовини (ФПВА) при обробці в два шари (перший шар - з 10 мас.% розчину ФПВА, другий - з 20 мас.% розчину ФПВА в етанолі) окрім усунення капілярного ефекту, запобігає розволокненню нитки за рахунок перетворення її в псевдомононитку, яка зберігає необхідні властивості в хірургічних вузлах.

 • Доведено, що антимікробні та фунгіцидні властивості ПКА кручених та плетених хірургічних ниток поряд зі зниженою капілярністю, відсутністю розволокнення, збереженням необхідних властивостей в хірургічних вузлах, досягаються обробкою ниток композицією на основі фенолополівінілацетальної речовини з додатком декаметоксину (перший шар - з 10 мас.% розчину ФПВА в етанолі з додатком 10 мас.% декаметоксину, а другий - з 20 мас.% розчину ФПВА з додатком 10 мас.% декаметоксину).

 • Показано, що пролонгована антимікробна та фунгіцидна активність хірургічної нитки, модифікованої композицією ФПВА з ДМО, забезпечується мікродозованим виділенням декаметоксину по механізму молекулярної дифузії в кількостях, що не перевищують норм, встановлених Фармкомітетом МОЗ України.

 • Встановлено, що модифіковані ПКА хірургічні нитки є стійкими до радіаційної стерилізації (g-опромінення дозою 2,5 Мрад), біологічного середовища та тривалого зберігання.

 • Розроблено технічні умови та технологічний регламент модифікованих ПКА хірургічних ниток, отримано дозвіл на використання модифікованих ПКА хірургічних ниток в медичній практиці в Україні (реєстраційне посвідчення МОЗ України №243/96). Модифіковані ПКА хірургічні нитки рекомендовані для серійного промислового виробництва, що дозволить вирішити проблему забезпечення медичних закладів вітчизняним хірургічним шовним матеріалом, який відповідає сучасним вимогам медицини.


  СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Ковтун Е.А., Баглей Н.Н., Плыгань Е.П., Сергеев В.П. Исследование кинетики выделения декаметоксина из модифицированных хирургических нитей в водной среде // Химические волокна. – 1999. - №5. – С.33-37.

 • Ковтун Е.А., Плыгань Е.П., Сергеев В.П., Глуховская Г.И. Устойчивость поликапроамидных шовных нитей с покрытиями к радиационной стерилизации // Химические волокна. – 1999. - №6. – С.34-37.

 • Ковтун Е.А., Плыгань Е.П., Гудзь О.В., Сергеев В.П. Создание шовной нити с антимикробными свойствами // Химические волокна. – 2000. - №4. – С. 47-52.

 • Ковтун Е.А., Плыгань Е.П., Сергеев В.П. Исследование модифицированных шовных нитей к воздействию биологической среды // Химические волокна. – 2000. - №6. – С.45-48.

 • Спосіб виготовлення хірургічного


 •