LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології одержання композиційних матеріалів з полімерних сумішей та відходів шерсті

мас.Контр. варіант

1

2

3

4Значення показників

1

Відносне видовжен-ня при розриві, %

358

350

340

300

260

2

Відносна залишкова деформація після розриву, %

39

41

42

39

38

3

Густина, кг/м3

1500

1500

1490

1480

1480

4

Протидія роздиран-ню, Н/м

6,5

7,6

10,0

13,7

14,0

5

Твердість, ум. од

77

78

79

80

83


Таблиця 4

Фізико-механічні показники ПВХ-композицій, наповнених відходами шерсті


Кількість добавки в ПВХ композиції, %

Руйнівне напруження

при розриві, (σр102) Па

Теплоємність при 433 К, кДж/кгК

Теплопровідність при 433 К, Вт/мК

5

14

1,2

4,0

10

13,8

1,4

3,8

15

13,7

1,6

3,7


В результаті виконаних досліджень на ВО "Будіндустрія", ВО "Черкаська валяльно-повстяна фабрика", ЗАТ "Вулкан-Правекс" та в лабораторних умовах кафедри ТПХВ КНУТД розроблені технологічні параметри та запропоновані технологічні схеми виробництва ПВХ і гумових композиційних матеріалів та нетканого композиційного матеріалу із застосуванням відходів шерсті великої рогатої худоби та волокон із суміші полімерів.


ВИСНОВКИ


1. В дисертації проведено теоретичне узагальнення та запропоноване нове рішення наукової задачі, яке полягає у створенні полімерних композиційних та нетканих матеріалів із застосуванням відходів шерсті та синтетичних волокон з підвищеною адгезією, що виготовлені із суміші полімерів.

2. Вивчено вплив підготовки поверхні відходів шерсті на її адгезійну взаємодію з волокнами, виготовленими з сумішей полімерів на основі поліпропілену та поліетилену, полівінилхлоридної композиції та гумової суміші.

3. Вивчено характер взаємодії між поліпропіленом та добавками на основі СЕВА та співполімера етилену з акриловим ефіром. Встановлено технологічні параметри одержання та переробки на екструзійному обладнанні волокна із суміші полімерів з різним співвідношенням інгредієнтів. Показано, що введення у поліпропілен до 50 % мас співполімеру етилену з вінилацетатом за рахунок високоеластичної складової приводить до підвищення ефективної в`язкості розплаву, зменшення показника ступеня неньютонівської поведінки від 0,7 до 0,6, а при введенні співполімеру етилену з акриловим ефіром – до 0,53 в діапазоні температур 473 – 503 К. Для одержання нетканих матеріалів найкраще співвідношення при одежанні синтетичного волокна складало 50% поліпропілену та 50% добавок, що дозволяє створити безвідходну технологію його виготовлення.

4. Розроблено склад композиційного матеріалу з відходів шерсті і синтетичного композиційного волокна. В залежності від призначення нетканого матеріалу вміст синтетичного волокна в композиції коливався від 5 до 30% мас.

5. Запропоновано високоефектиний спосіб термоскріплення відходів шерсті та синтетичного композиційного волокна та регулювання поверхневої щільності створеного пакету, який полягає в пропусканні нетканого композиційного матеріалу через камеру нагрівання при температурах 363 - 365 К та наступному формуванні його в тривалковому каландрі з температурою валків 363 – 365 К. Одержано імперичні рівняння визначення розпірного зусилля, дуги захвату, які дають можливість регулювати поверхневу щільність нетканого композиційного матеріалу в процесі його формування.

6. Розроблені технологічні схеми одержання нетканих та полімерних композиційних матеріалів із застосуванням відходів шерсті і волокон із суміші полімерів. Показано області використання нетканих матеріалів, виготовлених із запропонованих композицій, в тому числі як підоснова теплозвукоізоляційного лінолеуму.

7. Випробування, які були проведені на Черкаській валяльно-повстяній фабриці, ВО "Будіндустрія", підтвердили можливість та застосування запропонованих полімерних композиційних матеріалів з відходами шерсті для створення товарів широкого споживання.


СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Єременко Н.М., Костінова Т.А., Соколюк Л.Г., Гуцалюк С.В., Пахаренко В.О. Відходи шерсті – наповнювач гумових сумішей // Вісник ДАЛПУ.- 1999.- № 1.- С. 25-27.

 • Єременко Н.М., Костінова Т.А., Шостак Т.С., Пахаренко В.О. Вивчення величини адгезії композицій полімер – відходи шерсті // Хімічна промисловість України.- № 1.- 1999.- С. 51-53.

 • Єременко Н.М., Костінова Т.А., Пахаренко В.О. Органічні наповнювачі у виробництві полімерних матеріалів // Хімічна промисловість України.- 1999.- № 4.( додаток).- С. 57-60.

 • Єременко Н.М., Костінова Т.А., Пахаренко В.О. Відходи шкіряної промисловості у виробництві товарів широкого споживання // Вісник ДАЛПУ.- № 3.-2000.- С. 87-89.

 • Пахаренко В.О., Єременко Н.М., Костінова Т.А., Шостак Т.С. Формування композиційних матеріалів на основі полімерних сумішей та відходів натуральної вовни // Вісник КНУТД.- 2003.- № 1.- С. 153-156

 • Єременко Н.М., Пахаренко В.А. Отходы легкой промышленности – сырье для производства теплозвукоизоляционного линолеума // Коммунальное хозяйство городов. - Вып. 43.- Киев.-Техніка.-2002.-С. 160-162

 • Єременко Н.М., Пахаренко В.О., Шостак Т.С. Регулюваня адгезійної міцності в нетканому композиційному матеріалі // Вісник КНУТД. - № 3 (17). – 2004. – С. 61 – 65.

 • Березненко Н. М., Пахаренко В.О., Дудінський В.І. Відходи натуральних волокон у виробництві нетканих та наповнених композиційних матеріалів // Вісник КНУТД. - № 3 (17). – 2005. – С. 104 - 109

  9. Єременко Н.М., Костинова Т.А., Пахаренко В.А., Березненко Н.П., Кириенко Е.М. К вопросу использования отходов шерсти при изготовлении полимерных изделий // Труды I –й Международной конференции "СТРЕС".- Вып. № 2.- Партенид.- 1997.- С. 22-25.

 • Єременко Н.М., Костінова Т.А., Пахаренко В.О. Використання відходів вовни в виробництві композиційних матеріалів // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів КНУТД.- Ч. 2.- Київ.- 1998.- С. 16 - 17.

 • Пахаренко В.О., Єременко Н.М., Шостак Т.С., Костінова Т.А. Дослідження адгезійної міцності між натуральними та синтетичними волокнами при виготовленні нетканих матеріалів // Тези доповідей дев`ятої української конференції з високомолекулярних сполук.- Київ.-2000.-С. 210.

 • Єременко Н.М., Пахаренко В.О. Технологічні заходи при одержанні нетканих матеріалів на основі відходів натуральної шерсті та сумішей полімерів // Матеріали міжнародної науково- практичної конференції "Техніка для хімічних волокон".- Чернігів.- Хімтекстильмаш.- 2001.- С. 294-297.

 • Лапеко В.І., Єременко Н.М., Пахаренко В.О. Одержання нетканих матеріалів з відходів вовни способом


 •