LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології одержання однорідного льняного волокна

засміченості.

Основні фізико-механічні показники низькосортного короткого льняного волокна з вищезазначених льонозаводів при проведенні експериментальних досліджень визначали відповідно до методики, наведеної в розділі 2 дисертаційної роботи. Отримані результати подано в табл. 1.

Таблиця 1.

Фізико-механічні показники короткого льняного волокна №2, одержаного з льонозаводів України

п/п

Показники

Постачальники сировини – льонозаводи УкраїниЧоповицький

Радомишльський

Червоно- армійський

1.

2.

3.

4.


5.

6.


7.


8.

Середня довжина, мм

Штапельна довжина, мм

Лінійна щільність, текс

Масова частка костриці та смітних домішок, %

Вологість, %

Масова частка волокон

довжиною до 16 мм, %

Масова частка волокон прядомої групи (від 16 до 45 мм), %

Масова частка волокон

довжиною понад 45 мм, %

60,26

70,36

4,37


40,18

13,22


1,59


15,15


83,26

59,88

73,84

3,91


33,27

11,43


0,84


6,84


92,32

50,09

60,71

4,36


31,29

11,56


3,30


18,48


78,22


Проаналізувавши дані таблиці 1, можна зробити висновок, що волокно, отримане з трьох льонозаводів України, має неоднорідні фізико-механічні показники.

Найбільшу середню довжину, яка дорівнює 60,26 мм, має коротке льняне волокно з Чоповицького льонозаводу, а найменшу (50,09 мм) – волокно з Червоноармійського льонозаводу. Проте масова частка волокон довжиною понад 45 мм найбільша у сировині, що надійшла з Радомишля – 92,32%, а найменша у волокні з Червоноармійського льонозаводу – 78,22%, в той час як для волокна з Чоповичів цей показник становить 83,26%.

Важливою фізико-механічною характеристикою волокна, що свідчить про його придатність для прядіння та ткацтва, є масова частка волокон прядомої групи (довжиною від 16 до 45 мм). Найбільший цей показник у льоноволокна, отриманого з Червоноармійська – 18,48%, а для сировини з Чоповицького льонозаводу він дорівнює 15,15%, тоді як у волокні, що надійшло з Радомишля, масова частка волокон прядомої групи найменша і становить лише 6,84%.

Волокно з Чоповицького і Червоноармійського льонозаводів має майже однакову лінійну щільність 4,37-4,36 текс, а для волокна з Радомишльського льонозаводу цей показник становить 3,91 текс.

Одним із найважливіших показників якості волокна, який впливає на технологічний процес його переробки, є засміченість. Засміченість льоноволокна з Чоповицького льонозаводу є найвищою і становить 40,18%, в той час як аналогічний показник для волокна з Радомишля дорівнює 33,27%, а для волокна, що надійшло з Червоноармійська – 31,29%. В зв'язку з цим необхідно включати у технологічний ланцюжок додаткові машини для більш ретельної очистки волокнистої маси.

Для одержання однорідного льняного волокна був обраний технологічний ланцюжок, наведений на рис.1.Рис. 1. Технологічний ланцюжок одержання однорідного льняного волокна


Технологічні схеми і принципи дії машин, що входять до складу технологічного ланцюжка для одержання однорідного льоноволокна, подано в розділі 3 дисертаційної роботи.

Параметри заправки технологічного устаткування відповідають технологічним режимам фабрики на час проведення експерименту.

В результаті процесів розпушення та очищення основні фізико-механічні показники волокна з різних льонозаводів частково вирівнюються.

Вихід смітних домішок на тіпальній машині становить 13-20%, волокна вкорочуються на 4,0%. Треба зауважити, що після тіпання масова частка волокон довжиною понад 45 мм зменшується на 25%. Лінійна щільність отриманого волокна знижується на 28-30%.

Волокнистий матеріал являє собою пучки комплексних волокон, у яких ще зберігається сміття, вузлики волокон та дуже короткі волокна довжиною до 16 мм. Ця волокниста маса, сформована у вигляді полотна, подається на першу лінію модернізованих чесальних машин марки ЧМД-4У, де і здійснюється кардочесання.

Саме на цій ділянці виробництва відбувається значне потоншення і укорочення волокон у волокнистому потоці за допомогою механічного впливу двох кардних поверхонь суцільнометалевої пильчастої стрічки і шляпкової голчастої гарнітури на волокнистий матеріал, що знаходиться у вільному стані між цими поверхнями.

В результаті першого прочісування відбувається подальша зміна фізико-механічних показників льоноволокна.

Так, середня довжина значно зменшується. Найбільший цей показник у волокна, що надійшло з Чоповичів – 19,64 мм, тоді як середня довжина льоноволокна з Радомишльського та Червоноармійського заводів майже однакова – відповідно 17,52 і 17,68 мм.

Лінійна щільність ще не відповідає вимогам до модифікованого льняного волокна, тому що перевищує 1 текс. У волокна з Чоповицького льонозаводу цей показник найвищий і становить 1,32 текс.

Масова частка волокон прядомої групи (довжиною від 16 до 45 мм) найбільша у волокні з Червоноармійська – 64,54%, а найменша у волокні з Радомишльського льонозаводу – 56,72%.

Масова частка костриці і смітних домішок значно знизилася. Цей показник найбільший у волокна з Радомишля – 3,14%, а найменший у волокна з Чоповицького льонозаводу – 2,72%.

Фізико-механічні показники модифікованого льоноволокна, одержаного після першого прочісування, не відповідають аналогічним показникам середньоволокнистої бавовни, тому необхідно здійснити друге прочісування.

Модифіковане льняне волокно першого прочосу за допомогою пневмотранспорту надходить у машину марки МСП-4У, де відбувається змішування волокна. Волокнистий матеріал у камері утворює настил, що спирається на рифлені барабани. Рівень заповнення камери змішувача регулюється автоматично. Пучки волокнистого матеріалу подрібнюються розпушувальним барабаном і подаються у вивідний патрубок, а потім у бункери другої лінії чесальних машин ЧМД-4У по пневмотранспорту за допомогою конденсора.

Друге прочісування модифікованого льняного волокна дозволяє ще більш ретельно очистити волокнисту масу від смітних домішок і знизити вміст довгих волокон (довжиною понад 45 мм).

Характеристику модифікованого волокна другого прочосу наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Фізико-механічні показники модифікованого льняного волокна
з сировини льонозаводів України після другого прочісування

п/п

Показники

Волокно льонозаводівЧервоно армійського

Чоповиць-кого

Радомишль-ського
  • Середня довжина, мм

    Штапельна довжина, мм

    Лінійна