LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології одержання та застосування нових композицій для заключної обробки текстильних матеріалів

фізико-хімічні властивості композиції на основі кремнійорганічних сполук, показана доцільність використання композиції для одержання малозмивних апретів на бавовняних тканинах білизняної та сукняної груп. Встановлено, що оздоблення тканини, на основі використання розробленої композиції для пом'якшення грифу, характеризуються високими показниками якості, підвищеною зносостійкістю і стійкістю до мокрих обробок.

 • Розроблена технологія одержання препарату Аквафоб-ПСЦ на основі вищих жирних кислот і солі цирконію для гідрофобної обробки тканин технічного та спеціального призначення, визначено оптимальне співвідношення основних компонентів композиції, концентрація препарату в просочувальних розчинах при одержанні гідрофобного оздоблення на текстильних матеріалах.

 • Порівняння ефективності дії отриманого нового препарату Аквафоба-ПСЦ та Персистола Е (Німеччина) показало, що за комплексом фізико-хімічних і фізико-механічних показників, які характеризують якість оброблених тканин та враховуючи економічну доцільністю, препарат має значну перевагу.

 • Розроблена технологія одержання композиційного препарату на основі вищих жирних кислот і кремнійорганічної складової для гідрофобної обробки тканин. Методом математичного планування експериментально встановлено оптимальне співвідношення основних складових компонентів у композиції, найбільш ефективну концентрацію препарату в просочувальних розчинах для гідрофобної обробки бавовняних та бавовнянолавсанових тканин.

 • Виявлений характер взаємодії кремнійорганічної складової оздоблювального препарату Аквафоб-С з целюлозою волокна методом ІЧ-спектроскопії. Поява нової смуги поглинання в області 1110-1120 см-1 свідчить про виникнення хімічної взаємодії груп -Si-OН з гідроксильними групами целюлози.

 • Розроблені технології одержання малозмивного та гідрофобного оздоблення новими композиційними препаратами, апробовані у виробничих умовах на оздоблювальних підприємств України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

  Показано, що очікуваний економічний ефект від упровадження розробленого препарату Аквафоба-ПСЦ для гідрофобної обробки тканини арт. 27 01 "Грета" виробництва АТЗТ "Черкаського шовкового комбінату" складає 273 грн./1000 м2 тканини.

  Список опублікованих праць за темою дисертації:

 • Бирюков С. Н., Сарибеков Г. С. Разработка композиции на основе кремнийорганической жидкости для заключительной отделки целлюлозных тканей // Вісник технологічного університету Поділля. – 2000. – № 5. – С. 172-176.

  Дисертантом проведені експериментальні дослідження та визначені оптимальні параметри одержання композиції на основі кремнійорганічних сполук для малозмивних апретів на целюлозній тканині.

 • Бирюков С. Н., Сарибеков Г. С., Гнидець В. П. Применение новых композиционных силиконовых мягчителей для отделки бельевого ассортимента тканей // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.- 2000. – № 4. – С. 76-78.

  Дисертантом розроблені композиції на основі кремнійорганічних сполук різної реакційної здатності для пом'якшення грифу тканини білизняного асортименту.

 • Бирюков С. Н., Сарибеков Г. С. Разработка технологии получения и применения композиционного препарата для гидрофобной отделки целлюлозосодержащих тканей // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2001. – № 1(10). – С. 56-59.

  Дисертантом теоретично обґрунтована необхідність розробки нового препарату на основі композиції жирних кислот та поліалкілгідросилоксану для гідрофобної обробки целюлозовміщуючих тканин.

 • Бірюков С. М., Сарібеков Г. С. Надання стійкого ефекту гідрофобності тканинам із суміші целюлозних і поліефірних волокон // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 1. – С. 76-80.

  Дисертантом в результаті експериментальних досліджень розроблено та апробовано в виробничих умовах технологію використання препарату Аквафоб-С для гідрофобної обробки текстильних матеріалів.

 • Бирюков С. Н., Кулигин М. Л., Сарибекова Д. Г. Применение нового препарата Аквафоб-ПСЦ для гидрофобной отделки текстильных материалов // Весник Херсонского государственного технического университета. – 2002. – № 3(16). – С. 72-76.

  Дисертанту належить теоретичне обґрунтування та експериментальні дослідження при одержанні композиційного препарату на основі жирних кислот та солі цирконію – Аквафоба-ПСЦ для гідрофобної обробки тканин.

 • Пат. (UA) 42634 А, МКИ D 06 М 11/00, D 06 М 13/00. Композиція, що пом'якшує гриф текстильних тканин КОЕС-50-01/ Бірюков С. М., Сарібеков Г. С., Гнідець В. П. (Україна). - № 2001053545; Заявл. 25.05.2001; Опубл. 15.01.2002; Бюл. №1. – 6 с.

 • Пат. (UA) 44148 А, МКИ D 06 М 13/00. Композиційний препарат, що надає ефекту стійкого пом'якшення текстильнім тканинам ЕКСЕП-50-02/ Бірюков С. М., Сарібеков Г. С. (Україна). - № 2001053546; Заявл. 25.05.2001; Опубл. 15.01.2002; Бюл. №1. – 6 с.

 • Пат. (UA) 50418 А, МКИ D 06 М 11/00, D 06 М 13/00. Препарат для гідрофобізації текстильних тканин Аквафоб-ПСЦ / Бірюков С. М., Сарібеков Г. С. (Україна). - № 2002010139; Заявл. 03.01.2002; Опубл.15.10.2002; Бюл. №10. - 6 с.

 • Пат. (UA) 51130 А, МКИ D 06 М 11/73, D 06 М 11/77. Композиційний препарат для гідрофобізації текстильних тканин Аквафоб-С/ Бірюков С. М., Сарібеков Г. С. (Україна). - № 2002010227; Заявл. 08.01.2002; Опубл.15.11.2002; Бюл. №11. – 6 с.

 • Бирюков С. Н., Сарибеков Г. С. Получение и применение композиционных препаратов на основе силиконовых эмульсий для заключительной отделки тканей // Сборник трудов всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". – Херсон: ХГТУ Украина. - 1999. – С. 100-101.

  Дисертанту належить теоретичне обґрунтування напрямків досліджень щодо розробки нових композиційних препаратів для заключного оздоблення тканин побутового, спеціального та технічного призначення.


  Анотація

  Бірюков С. Н. Розробка технології одержання та застосування нових композицій для заключної обробки текстильних матеріалів. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів – Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, 2005 р.

  В дисертації теоретично обґрунтовано необхідність розробки нових композицій на основі використання вітчизняної сировини для заключної обробки текстильних матеріалів.

  Експериментально доведено, що композиція на основі реакційноздатного і нереакційного силіконів може бути використана для одержання малозмивних апретів на бавовняних тканинах.

  Розроблено технологію одержання композиційних препаратів на основі використання вітчизняної сировини для гідрофобної обробки тканин з целюлозних волокон та їхніх сумішей із синтетичним


 •