LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології отримання багатокомпонентної пряжі з використанням конопляного котоніну

сН

10,1

9,12

7,51

6,67

5,52

Коефіцієнт варіації за розривним навантаженням, %

8,04

9,0

9,3

10,8

11,9

Кількість довгих волокон (довших за 45 мм), %

30

15

10

7

5

Кількість коротких волокон (менших за 15 мм), %

6

9

13

15

22


Комплексна оцінка результатів електроімпульсної обробки конопляного волокна дозволила визначити оптимальний режим котонізації, який складає 2500 імпульсів обробки волокна електричними розрядами. При такому режимі спостерігається достатньо високий ступінь розщеплення комплексних волокон коноплі на елементарні, фізико-механічні показники яких відповідають аналогічним показникам середньоволокнистої бавовни. В зв'язку з цим було висунуто наступну робочу гіпотезу про можливість використання конопляного котоніну для формування пряжі за кардною системою прядіння на бавовнопрядильному обладнанні.

У четвертому розділі наводиться аналітичне дослідження процесу складання багатокомпонентних сумішей на основі конопляного котоніну з метою створення високоякісної пряжі, яка може застосовуватись для виготовлення тканин побутового призначення із заздалегідь заданими споживчими властивостями.

Як натуральні, так і хімічні волокна мають комплекс цінних фізико-механічних властивостей. Ці властивості доповнюють одне одного, що дає можливість отримувати із суміші таких волокон пряжу високої якості. Між властивостями волокон і пряжі існує тісний взаємозв'язок. Тому розробка методів проектування властивостей багатокомпонентних сумішей і пряжі є важливою задачею, рішення якої сприяє раціональному і ефективному використанню сировини, а також отриманню продукції високої якості.

Суттєвим технологічним недоліком натуральних волокон, особливо конопляних, є велика нерівнота за довжиною і товщиною, що ускладнює їх переробку. Тому необхідно до суміші, яка містить конопляне волокно, підібрати хімічні волокна з такими показниками довжини, товщини та їх частковим вмістом, які дозволили б знизити нерівноту суміші до мінімально допустимого значення і отримати при цьому пряжу високої якості.

Для проектування складу суміші використовувались котонізовані конопляні волокна, отримані при режимі електроімпульсної обробки, рівному 2500 імпульсів електричних розрядів.

Правильно складена суміш оцінюється величиною коефіцієнта варіації, який є характеристикою нерівноти суміші. За зробленими розрахунками нерівноти різних сумішей конопляного котоніну з хімічними волокнами встановлено, що для отримання якісної рівномірної багатокомпонентної пряжі за кардною системою прядіння на основі конопляного котоніну необхідно використовувати в сумішах від 40 до 70% хімічних волокон довжиною 32-38 мм і товщиною 16-18 мкм.

В якості критеріїв проектування багатокомпонентних сумішей застосовувались вимоги до складових сумішей в балах, отримані на основі досвіду роботи передових підприємств і оцінки експертів, основні споживчі властивості тканин і собівартість суміші, яка проектується. При цьому в даній роботі вперше розроблено бальну оцінку ступеня впливу конопляного волокна на споживчі властивості тканин. Результати статистичної обробки даних представлені в табл. 2.

Аналогічно бальній оцінці ступеня впливу властивостей різних волокон в сумішах на споживчі властивості тканин розроблено бальну оцінку самих споживчих властивостей тканин основних груп призначення, яка наведена в табл. 3.

Дані табл. 2 і табл. 3 є основними критеріями проектування оптимального складу багатокомпонентних сумішей.Таблиця 2

Вплив різних видів волокон

на споживчі властивості виробів

Показники

Оцінка властивостей готових виробів

з різних волокон, бали


коноплі

А1

бавовна

А2

льон

А3

віскоза

А4

лавсан

А5

вовна

А4

нітрон

А7

капрон

А8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Міцність

4

3

4

3

5

2

4

5

2. Незминальність

2

3

2

3

5

5

4

3

3. Стійкість до тертя

3

3

3

3

4,5

4

3

5

4. Драпіруємість

2

3

2

3

5

4

5

4

5. Усадка

3

3

3

2

5

3

5

4

6. Стійкість до електростатичних зарядів

5

5

5

5

2

5

3

2

7. Термостійкість

5

5

5

5

4

5

4

3

8. Стійкість до пілінгу

4

4

4

4

1

5

4

1

9. Структура

3

4

4

3

3

5

4

3

10. Стійкість забарвлення

3

3

3

3

3

5

3

2

11. Об'ємне заповнення

3

3

3

3

3

4

5

4

12. Вологість,