LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології отримання багатокомпонентної пряжі з використанням конопляного котоніну

%

15

13

14

13

1

16

1,5

4


Таблиця 3

Оптимальні споживчі властивості тканин основних груп

Показники

Позначення

Вимоги до сумішей, балиплаттяні тканини

костюмні тканини

пальтові тканини

1

2

3

4

5

1. Міцність

Y1

3

4

4

2. Незминальність

Y2

4

4

4

3. Стійкість до тертя

Y3

3

4

4

4. Драпіруємість

Y4

4

4

-

5. Усадка

Y5

4

3

3

6. Стійкість до електростатичних зарядів

Y6

4

4

3

7. Термостійкість

Y7

4

4

3

8. Стійкість до пілінгу

Y8

4

4

4

9. Структура

Y9

4

4

4

10. Стійкість забарвлення

Y10

4

4

4

11. Об'ємне заповнення

Y11

4

4

4

12. Вологість, %

Y12

10

6

5


Метою проектування оптимального складу багатокомпонентної суміші є встановлення функціональної залежності між властивостями волокон і властивостями готових виробів. Враховуючи те, що споживчі властивості тканин різного призначення мають різну питому вагу (табл. 3), розрахунок складу сумішей повинен виконуватись окремо для кожного виду тканин.

Найбільш комплексно і детально принципи підбору волокон при складанні багатокомпонентних сумішей представлені формулою А.А. Сініцина, яка визначає залежність між показниками, що характеризують ту або іншу властивість волокон в складі суміші, якщо відома сума додатків якісних показників волокон з урахуванням частки їх участі в суміші:


, (1)


де Yi – показник якості готової продукції, бали;

Ai – показник певної властивості компонентів суміші, бали;

Xi – частковий вміст компонентів суміші.

В залежності від кількості властивостей Yi багатокомпонентної суміші, які проектуються, на основі вхідних даних табл. 2 і табл. 3, використовуючи формулу (1), складено систему лінійних рівнянь, яка представляє собою математичну модель багатокомпонентної суміші для виготовлення пряжі із заздалегідь заданими показниками властивостей тканини:


Система рівнянь (2) є прикладом розрахунку суміші, яка складається з п'яти компонентів для виготовлення пряжі, призначеної для формування тканин платтяного асортименту (табл. 3). Останнє рівняння системи (2) є умовою рівності суми компонентів суміші одиниці. При рішенні даної системи рівнянь дотримуються задані вимоги до суміші і забезпечується мінімум її собівартості і максимум резерву прядильної спроможності:


, (3)


де Fmin – цільова функція;

С1,...С5 – оптова ціна i-того волокна за 1 кг, грн.

Аналіз системи рівнянь (2) дозволив зробити висновок, що її рішення можливо методами лінійної математики з використанням сучасних комп'ютерних технологій. З цією метою створено програму "Composite", яка захищена авторським правом і дозволяє в інтерактивному режимі задавати вхідні дані і моделювати різні варіанти багатокомпонентних сумішей із заздалегідь заданими споживчими властивостями готових виробів з урахуванням досягнення мінімуму собівартості суміші.

Оптимальні склади сумішей з різним відсотковим вмістом конопляного котоніну для тканин різного призначення, які розраховані за допомогою комп'ютерної програми "Composite", представлені на рис. 4.

В п'ятому розділі представлені результати апробації спроектованих багатокомпонентних сумішей котонізованих конопляних волокон з іншими натуральними і хімічними волокнами.

Прядильне виробництво є основною і найбільш відповідальною частиною механічної технології волокнистих матеріалів, яка представляє сукупність


Платтяні тканини
Білизняні тканини Костюмні тканини
Пальтові тканиниТрикотаж
Тканини шкільного асортименту

Рис. 4. Варіанти багатокомпонентних сумішей

складних технологічних процесів, за допомогою яких з різних волокон отримують пряжу певної товщини і міцності. Пряжа є вхідним продуктом ткацького, трикотажно-галантерейного, стрічково-мереживного та інших виробництв текстильної промисловості, тому її властивості, які отримані в процесі прядіння, проявляються в готових виробах і відбиваються не тільки на їх зовнішньому вигляді, але й на експлуатаційних властивостях. Таким чином, пряжа, яка проектується, повинна мати необхідні показники якості, такі як лінійна щільність, нерівнота, міцність, кручення, подовження, які нормуються стандартами і технічними вимогами. При цьому висока якість виготовленої пряжі зменшує обривність на ткацьких, трикотажних та інших машинах, підвищує їх продуктивність, збільшує вихід готової продукції, тобто впливає на основні техніко-економічні показники текстильного виробництва. Тому метою наступних експериментальних досліджень було отримання високоякісної багатокомпонентної пряжі на основі котонізованого конопляного волокна з іншими натуральними і хімічними волокнами.

При виробництві пряжі формуються її фізико-механічні властивості, такі як нерівнота, лінійна щільність, питоме розривне навантаження і розривне подовження, які визначають її технологічність і залежать від оптимального вибору геометричних показників волокон. Для прогнозування властивостей пряжі, яка проектується, попередньо були проведені аналітичні