LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології отримання багатокомпонентної пряжі з використанням конопляного котоніну

розрахунки показників технологічних властивостей пряжі із сумішей різних видів волокон для тканин різного призначення: білизняних, платтяних, костюмних, пальтових, для шкільної форми і для трикотажних виробів. В табл. 4 представлені технологічні властивості пряжі, призначеної для виготовлення тканин платтяної групи.

Таблиця 4

Технологічні властивості багатокомпонентної пряжі

для виготовлення платтяних тканин

Показники технологічних властивостей

Коноплі 30% Бавовна 30% Віскоза 20% Нітрон 20%

Коноплі 30% Бавовна 40% Лавсан 30%

Коноплі 50% Віскоза 20% Нітрон 20% Лавсан 10%

Середня лінійна щільність волокон, текс

0,292

0,211

0,301

Середня питома щільність, г/см3

1,44

1,46

1,42

Середній діаметр волокон, мкм

16,16

13,43

16,51

Коефіцієнт варіації за міцністю, %

9,15

7,37

8,62

Коефіцієнт варіації за лінійною щільністю, %

5,15

4,7

3,9

Число волокон в поперечному перерізу

64

203

79

Лінійна щільність, текс

19

42

24


Аналіз результатів, наведених в табл. 4, показав, що спроектовані суміші мають високу прядильну спроможність, оскільки властивості пряжі, що прогнозуються, виготовленої на їх основі, відповідають вимогам, які пред'являються ДСТ і ТВ на пряжу, отриману з відносно рівного волокна, яким є бавовняне волокно.

На основі теоретичних і експериментальних досліджень властивостей

конопляного котоніну і процесу проектування багатокомпонентних сумішей розроблено технологію отримання змішаної пряжі за кардною системою прядіння бавовни, яка захищена патентом України. В умовах ВАТ "Херсонський БК" було виготовлено пряжу лінійною щільністю 42 текс наступного волокнистого складу: конопляний котонін – 30%; бавовна – 40%; лавсан – 30%. На рис. 5 представлена схема технологічного ланцюжку виготовлення пряжі з вмістом конопляного волокна № 1, 2 і 3.

Рис. 5. Схема технологічного процесу отримання багатокомпонентної

пряжі з конопляним котоніном

Дослідження фізико-механічних властивостей отриманої коноплевмісної пряжі лінійної щільності 42 текс проводились за стандартними методиками, результати яких представлені в табл. 5.


Таблиця 5

Порівняльна характеристика

фізико-механічних властивостей пряжі


Найменування показників

Значення


Спроектована трьохкомпонентна пряжа

Бавовняна пряжа

1. Лінійна щільність, текс

номінальна

фактична


42

41,5

42

2. Відхилення від номінальної лінійної щільності, %

1,19

1,5

3. Коефіцієнт варіації за лінійною щільністю, %

4,0

5,0

4. Відносне розривне навантаження, сН/текс

11,9

9,8

5. Відносне розривне подовження, %

10,8

9,5

6. Коефіцієнт варіації за розривним навантаженням, %

12,8

9,8

7. Кручення, кр./м

470

561

8. Коефіцієнт кручення

30,5

36,4

9. Вологість, %

8,5

8,5

10. Обривність на 1000 веретен за годину

90

60


Аналіз отриманих результатів показує, що спроектована трьохкомпонентна пряжа з вмістом конопляного котоніну має високі фізико-механічні показники, які незначно відрізняються від характеристик бавовняної пряжі. Збільшення обривності спроектованої пряжі в порівнянні з бавовняною при виготовленні на прядильній машині є наслідком засміченості бігунків прядильної машини пухом конопляного волокна. Але рівень обривності не виходить за норму і не впливає на можливість переробки коноплевмісної пряжі в ткацькому виробництві при виготовленні тканин побутового призначення.


Висновки


  • На основі розвитку основних положень теорії змішування і прядіння волокон розроблено технологію проектування і отримання багатокомпонентної пряжі з вмістом котонізованого конопляного волокна, практична реалізація якої дозволить знизити собівартість виробництва пряжі, розширити асортимент і підвищити конкурентоспроможність текстильної продукції.

  • З метою освоєння вітчизняних видів текстильної сировини вперше запропоновано використати котонізоване конопляне волокно при виготовленні тканин побутового призначення. Для підготовки конопляного волокна до застосування в сумішах з натуральними і хімічними волокнами вперше теоретично обґрунтовано і експериментально доведено можливість фізико-механічного способу його котонізації шляхом електроімпульсної обробки.

  • На основі комплексної оцінки морфологічної структури і прядильної спроможності котонізованого конопляного волокна, яка визначається наступними показниками: середня довжина волокна – 26,8 мм, діаметр волокна – 15,5 мкм, середнє розривне навантаження – 6,67 сН, доведено можливість використання його в сумішах для отримання багатокомпонентної пряжі на бавовнопрядильному обладнанні.

  • Проведено оцінку значимості показників якості конопляного волокна і розроблені критерії оцінки впливу властивостей конопляних волокон на споживчі властивості готових текстильних виробів.

  • Вперше отримано математичну модель багатокомпонентної суміші, яка визначає оптимальний частковий вміст компонентів суміші з урахуванням споживчих властивостей готових виробів і мінімізації її собівартості. Для її реалізації розроблено комп'ютерну програму "Composite", яка захищена авторським правом.

  • Розроблено технологію отримання трьохкомпонентної пряжі лінійної щільності 42 текс, до складу якої входять:


  •