LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів

колагеном та дубителем різноманітних, у т.ч. термостійких, зв'язків. Таке представлення підтверджується одержаними експериментальними даними й не суперечить відомим представленням про характер взаємодії сполук хрому з активними групами колагену.

Таким чином, виявлено, що процес дублення колагену дерми сполуками хрому з використанням кисневмісних вуглеводнів полягає в утворенні, головним чином, стабільних і водночас гнучких поперечних міжланцюгових зв'язків, у яких комплекси хрому з'єднують молекули вищезгаданих речовин як між собою, так і з колагеном за схемою, наведеною на рис. 8. Оскільки співвідношення складових залежить від умов одержання кисневмісних вуглеводнів, то витрати складових КВ впливатимуть на характер дублення, що й слід врахувати при розробці способу хромового дублення та визначенні раціональних параметрів цього процесу.

Як відомо, ефективність процесу хромового дублення визначається, насамперед, термостійкістю та формуванням структури дерми. Практичний досвід роботи галузі показав, що термостійким вважається напівфабрикат, який витримує пробу на кип, тобто його температура зварювання повинна бути не меншою 105 С.

Однак, враховуючи подальші процеси та операції, що передбачають обробку напівфабрикату при високій температурі (під час вакуумного сушіння, пресування тощо), оптимальною вважають температуру зварювання понад 110 С, яка є достатньою для взуттєвих, оббивочних, одягових та інших видів шкір.

У зв'язку з тим, що формування об'єму є досить важливим показником шкіряного напівфабрикату, при виборі раціональних режимів процесу хромового дублення водночас з показником температури зварювання врахували показник об'ємного виходу напівфабрикату. Практичний досвід показав, що для шкір для верху взуття, одягових, оббивочних тощо необхідним і достатнім є показник об'ємного виходу, що ≥240 см3/100 г білка.

Враховуючи викладене вище, для виявлення раціональних режимів обробки, які б забезпечували достатні показники термостійкості та формування об'єму напівфабрикату хромового дублення у якості функцій відгуку обрали показники: температура зварювання,˚С (У1) та об'ємний вихід, см3/100 г білка (У2). У ролі вихідних факторів взяли витрати хромового дубителя та кисневмісних вуглеводнів. При цьому врахували як витрати КВ, так і їх складові у вигляді добутку витрат цих сполук та вмісту їх складових (показник відносної оптичної густини Dі/Dс). Вихідні дані наведені в табл. 7.

Таблиця 7

Вибір раціональних режимів технології процесу хромового дублення

Х1

Х2

Х2'

У1

У2

9,2...9,3

2,55...2,56

0,65...0,66

105...111

187...197

6,3...6,4

2,55...2,56

0,65...0,66

104...110

184,4...194,4

7,8...7,9

2,11...2,12

0,71...0,72

111...117

139,6...129,6

9,2...9,3

1,24...1,25

0,42...0,43

100...106

267,3...277,3

6,3...6,4

1,44...145

0,88...0,89

106...112

283,8...293,8

7,8...7,9

1,44...145

0,88...0,89

(112...118)*

(237,5...247,5)*

Примітки: Х1 – витрати дубителя (СХД), % від маси голини; Х2 – витрати КВ з урахуванням вмісту циклічних систем (ХВ2і); Х2' – витрати КВ з урахуванням вмісту карбонільних сполук (альдегідів, кетонів) (ХВ3і); У1 – температура зварювання, С; У2 – об'ємний вихід, см3/100 г білка, * – області умовного екстремуму функцій

Вплив параметрів обробки на термостійкість та формування об'єму напівфабрикату хромового дублення визначали з використанням сучасного програмного забезпечення.

Одержано об'ємно-просторові діаграми (рис. 9), на підставі яких визначили раціональні параметри процесу дублення – витрати хімічних матеріалів, % від маси голини: сухий хромовий дубитель – 6,8 7,5, кисневмісні вуглеводні – 2,0 2,5.

У розділі 5 наведені результати апробації розробленої технології виробництва хромових шкір для верху взуття з використанням кисневмісних вуглеводнів.

Нова технологія (табл. 8), що відрізняється від відомих (типової та діючої в ЗАТ "Возко") технологій застосуванням емульсійної підготовки голини до дублення з використанням КВ замість традиційного пікелювання, виключає використання сірчаної кислоти.

Процес емульсійної підготовки та дублення виконують при підвищеній (36-38 С) температурі. Витрати сухого хромового дубителя знижуються на 28,7 % порівняно з діючою технологією.


Таблиця 8

Технологія виробництва хромових шкір для верху взуття

з використанням кисневмісних вуглеводнів

Процес

Матеріали

Т, оС

Тривалість, хв

Примітка


назва

витрати, %*
Промивання

вода

150

20-38

45

Три зміни по 15 хв; злив

Знезолювання-м`якшення

вода

сульфат амонію

пом`якшувач

200

3,0

0,2

36-38

180

М`якшення виконують у відпрацьованому знезолювальному розчині; злив

Промивання

вода

150

36-38

45

Три зміни по 15 хв; злив

Емульсійна підготовка до дублення

вода

хлорид натрію

кисневмісні вуглеводні (ОВХ)

неіоногенна ПАР

100

6,0

2,0

10,0**

36-38

90

рН емульсії 7,5-8,0. Хлорид натрію додають через 1 год після початку процесу

Дублення

сухий хромовий дубитель

основністю 35 %

6,8

36-38

5,0

Контроль: проба на кип; злив

Віджимання

До вологовмісту 55-60%

Стругання

На товщину 1,2-1,4