LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів

мм

Промивання

вода

250

35

20

Злив

Нейтралізація

вода

форміат натрію

бікарбонат натрію

200

1,0

1,0

35

40

Злив

Промивання

вода


250

50

20

Злив

Жирування

вода

СКВ (сульфірокс-1)

кисневмісні вуглеводні (ОВХ)

кислота оцтова

200

5,6

2,4

0,3

60

90

рН емульсії 7,5-8,0;

Фарбування

вода (30оС)

аніонний барвник

кислота оцтова

30

3,0

0,5

30

40

У тому ж розчині; злив

Промивання

вода

250

20

20

Дві зміни по 10 хв; злив

Примітки: * – витрати матеріалів: переддубильно-дубильні процеси – від маси голини; післядубильні – від маси струганих шкір; ** – % від маси ОВХ

До особливостей розробленої технології належать також склад жирувальної композиції та зменшення витрат жиру в середньому на 20,0 %.

Так, за розробленою технологією жирувальна композиція містить, мас. ч.: сульфірокс-1 – 70; кисневмісні вуглеводні (продукт ОВХ) – 30. Витрати жиру при цьому становлять 8,0 % від маси струганого напівфабрикату. За діючою технологією передбачається використання імпортних жирувальних матеріалів у кількості 12,0 % від маси струганого напівфабрикату.

Збільшення ступеня відпрацювання дубильних розчинів на 7,6 % у разі використання КВ позитивно позначається на термостійкості, формуванні об'єму структури дерми та екології довкілля. Крім того, рівномірність розподілу дубильних та

жирувальних матеріалів по шарах дерми сприяє поліпшенню фізико-механічних показників готових шкір та якості покриття (табл. 9).

Таблиця 9

Показники шкір хромового дублення, одержаних за різними технологіями

Показники та параметри

Технологія


діюча

нова

Масова частка, %:

– оксиду хрому

3,8

5,1

– речовин, що екстрагуються органічними розчинниками

9,6

10,1

Рівномірність розподілу по шарах дерми, %:

– дубильних сполук (у перерахуванні на оксид хрому)

– речовин, що екстрагуються органічними розчинниками

77,2

88,0


62,3

69,4

Межа міцності при розтягу, МПа

21,5

23,0

Напруження при появі тріщин лицьового шару, МПа

23,0

23,0

Видовження при напруженні 10 МПа, %

28

35

Температура зварювання, С

113

117

Об'ємний вихід, см3/100 г білка

226

250

Вологоємність 2-х годинна, %

131

115

Товщина покривної плівки, г/м2

30,0

12,0

Адгезія покриття до шкіри, Н/см:

– у мокрому стані

170

190

– у сухому стані

280

340

Стійкість покриття до багаторазового вигину, 103 вигинів

75

84

Жорсткість на ПЖУ-12 М, сН

32,0

25,0

Умовний модуль пружності, МПа

35,7

28,6

Вихід по площі, %

100,0

100,9

Сортність, % (на п.о.)

87,2

87,7

Розроблена технологія виробництва хромових шкір для верху взуття з використанням кисневмісних вуглеводнів забезпечує якісний ефект хромового дублення (термостійкість на рівні 117 С, об'ємний вихід – 250 см3/100 г білка), високу якість готової продукції при зниженні витрат дубильних сполук хрому та жирувальних матеріалів. Завдяки впровадженню розробленої технології, що не потребує додаткового обладнання, використовуються вітчизняні хімічні матеріали, знижується собівартість готової продукції за рахунок підвищення її сортності та виходу по площі, а також економії хімічних матеріалів і водних ресурсів.

Отриманий ефект зумовлений, на наш погляд, хімічною природою досліджуваних сполук. В соняшниковій олії є залишки ненасичених (олеїнової та лінолевої) кислот, які мають подвійні зв'язки. Завдяки цим зв'язкам такі складові олій мають всі властивості алкенів.

Процес окиснення соняшникової олії можна розглядати як процес, що полягає в приєднанні групи -ОН по подвійних зв'язках з утворенням дигідроксисполук, з яких у подальшому утворюються карбонільні сполуки (альдегіди, кетони). Одночасно проходять процеси: а) гідроліз соняшникової олії з утворенням проміжних продуктів, які у подальшому перетворюються на альдегіди, кетони та кислоти; б) окиснення соняшникової олії з розривом подвійних зв'язків з утворенням спиртів та альдегідів. Не виключено також утворення циклічних систем з чотири-п'ятичленних циклів. Таким чином, утворюється композиція поліфункціональної дії, компоненти якої здатні проникати в дерму, взаємодіяти з колагеном самостійно або через сполуки хрому, виявляти жирувальний ефект. Можливий механізм взаємодії кисневмісних вуглеводнів з колагеном полягає у взаємодії карбонільних сполук КВ з гідроксильними та азотовмісними, у тому числі пептидними групами колагену, а циклічних утворень КВ – з пептидними групами цього протеїну. Завдяки цьому і досягаються високі показники температури зварювання при знижених витратах хромового дубителя, сформованість, м'якість, наповненість структури дерми. Крім того, емульсійну підготовку до дублення з використанням кисневмісних вуглеводнів можна розглядати як першу стадію жирування, що дозволяє знизити витрати жиру при основному жируванні (під час рідинного оздоблювання), більш рівномірно розподілити жирувальні речовини в дермі, тобто поліпшити фізико-механічні властивості та вихід по площі