LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологій одержання лляної целюлози для хімічної переробки

СП

Зольність,%

Білість,%


92,0

0,69

93,9

13,8

680

0,15

62,6


92,7

0,46

96,2

17,5

860

0,16

74,3


92,8

0,6

96,1

21,5

680

0,2

74,1


91,4

0,25

96,4

19,2

720

0,15

80,2


91,2

0,2

96,4

20,2

700

0,18

82,1


90,0

0,15

96,6

23,4

740

0,15

85,0


95,7

1,25

96,2

18,2

680

0,75

47,2


94,1

0,67

96,0

15,1

660

0,2

68,9


93,3

0,4

95,5

12,0

550

0,14

72,8

Х - хлорування; Л - лугування; П - вибілювання пероксидом водню; Д - вибілювання діоксидом хлору; Q – обробка трилоном Б; К - кислотування

точки зору економії витрат реагентів та зменшення кількості ступенів вибілювання, можна рекомендувати використання спрощеної схеми П1 – Д1 – п2 – К.

Для проведення безхлорного вибілювання хороші результати дають схеми Q – П1 – П2 – К або Q1 – П1 – Q2 – П2 – К, які дозволяють одержувати натронну целюлозу білістю більше 72%.

відомо, що високий ступінь полідисперсності волокнистого матеріалу негативно впливає на подальшу переробку целюлози. Тому в роботі визначався фракційний склад лляної целюлози за середнім ступенем полімеризації (СП) ступінчатим осадженням фракцій целюлози 75%-м пропанолом із її розчину в кадоксені. Результати показали, що лляна натронна невибілена целюлоза має досить високу молекулярну однорідність. Частка фракції із середнім СП 700 складає близько 70% від маси целюлози, а на частку фракцій зі СП більше 1000 приходиться 9% (табл.4).

Проведення кислотного передгідролізу перед натронним варінням сприяє незначному зменшенню молекулярної однорідності целюлози за рахунок гідролізу полісахаридів (табл.4). Тому у целюлозі збільшується вміст низькомолекулярних фракцій і найбільшу масову частку (майже 66%) становить фракція з середнім СП 650. Позитивним результатом проведення кислотного передгідролізу стало зниження вмісту високомолекулярних фракцій.

Таблиця 4

Фракційний склад лляних целюлоз за середнім ступенем полімеризації


№ фрак-ції

Невибілена натронна целюлоза

Невибілена передгідролізна натронна целюлоза

вибілена передгідролізна натронна целюлоза


масова частка фракції,

%

середній СП

фракції


масова частка фракції

%

середній СП

фракції


масова частка фракції,

%

середній СП

фракції


1

0,35

100

2,23

90

5,01

120

2

1,49

210

4,13

220

0,86

140

3

0,58

350

3,20

310

1,53

210

4

1,40

420

4,58

470

2,20

240

5

3,43

490

5,92

520

5,34

300

6

6,13

630

65,70

650

3,37

500

7

70,46

700

7,71

740

78,9

580

8

2,98

820

1,41

840

1,06

670

9

4,10

980

6,35

Нерозч.

1,36

800

10

9,06

Нерозч.

-

-

2,32

Нерозч.

Всього

100


100


100Результати фракціонування зразка целюлози, одержаної натронним способом з кислотним передгідролізом та вибіленої за схемою П1 – Д1 – П2 – Д2 – К показали, що внаслідок додаткового окислення целюлози зменшується СП основної фракції до 580 (майже 79%) і зменшується масова частка фракцій целюлози з СП більше 800, а також з СП від 140 до 300. в той же час, зростає удвічі вміст фракції з СП 120 у порівнянні з невибіленою целюлозою. Одержані результати свідчать про те, що внаслідок вибілювання натронної целюлози діоксидом хлору та пероксидом водню відбувається зменшення молекулярної маси целюлози без суттєвої зміни вмісту a-целюлози.


Для дослідження придатності лляної целюлози для одержання лакового колоксиліну у роботі було вивчено процес нітрування лляної целюлози. Як видно з наведених у табл.5 даних, з підвищенням вмісту азотної кислоти в нітруючій суміші збільшується вміст азоту в нітроцелюлозі, досягаючи 12,66%. згідно вимог ГОСТ 5936-73, вміст азоту в колоксиліні повинен бути в межах 11,89...12,26%. Такий вміст азоту досягається при нітруванні лляної целюлози нітруючою сумішшю з вмістом азотної кислоти не менше 20%.

встановлено, що підвищення температури прискорює процес нітрування лляної целюлози, в той же час, підсилюються побічні процеси гідролізу та окислення целюлози, що призводить до зменшується її виходу.

Таблиця 5

Результати нітрування лляної передгідролізної целюлози

Вміст НNO3,%

температура,0С

тривалість, хвилин

Вміст азоту,%

вихід нітроцелюлози,%

Розчинність в етиловому спирті,%

Розчинність в комбінованому розчиннику, %

Зольність,%

Відносна

вязкість,