LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологій одержання лляної целюлози для хімічної переробки


Практичний

Теоретичний

18

20

30

10,40

147,2

150,3

4

98,4

0,15

1,2160

10,71

149,0

152,8

4

98,6

0,14

1,15


30

30

10,90

146,7

153,7

5

98,6

0,14

1,1760

11,20

143,7

156,2

5

98,7

0,15

0,98

20

20

30

11,10

150,3

155,6

6

98,8

0,17

1,2960

11,49

152,1

158,6

4

97,7

0,13

1,16


30

30

11,62

152,4

161,5

4

98,7

0,17

1,2060

11,90

146,1

162,3

7

98,9

0,15

1,03

22

20

30

11,58

156,2

161,1

6

99,1

0,14

1,5560

11,89

154,5

162,0

5

99,1

0,15

1,31


30

30

11,95

147,1

162,3

5

99,2

0,16

1,7560

12,25

140,3

165,1

5

99,3

0,13

1,26

24

20

30

11,85

155,9

162,3

5

99,5

0,15

1,9060

12,17

154,4

164,2

6

99,4

0,14

1,62


30

30

12,42

142,4

166,7

5

99,3

0,15

1,5760

12,66

137,0

168,5

6

99,6

0,15

1,38


Визначення вязкості, розчинності нітроцелюлоз в етиловому спирті, комбінованому розчиннику та зольності показало, що вони знаходяться в межах вимог ГОСТ 5936-73.

У пятому розділі пропонуються принципові технологічні схеми варіння лляної целюлози натронним, натронним з попереднім водним чи кислотним гідролізом та моносульфітним способами, а також вибілювання лляної целюлози без молекулярного хлору та без хлорвмісних реагентів (рис. 3,4). Визначені шляхи використання відходів виробництва: здувань низького та високого тиску, передгідролізатів та відпрацьованих щолоків. Передбачається використання промивних фільтратів після кожного ступеня вибілювання для розведення маси на виході з вибілювальних башт за принципом протитоку.


Висновки


Внаслідок проведених досліджень розроблені технології одержання з відходів переробки льону - короткого волокна целюлози, придатної для хімічної переробки, які дозволять зменшити залежність хімічної промисловості від імпорту целюлози і покращити забезпечення сировиною вітчизняних підприємств з виробництва лакофарбових матеріалів та вирішити проблему промислового використання відходів льонозаводів. Запропоновані технології є екологічно більш чистими, ніж технології виробництва деревних целюлоз для хімічної переробки і дозволяють одержувати лляні целюлози з вищим виходом.

У ході виконання роботи були одержані і обгрунтовані наступні висновки:

  • Визначено вплив основних технологічних факторів процесів делігніфікації відходів льонопереробки натронним способом, натронним способом з водним та кислотним передгідролізом на якісні показники лляної целюлози, придатної для хімічної переробки.

  • З використанням математичного апарату повного факторного експерименту і функції бажаності Харінгтона одержані адекватні рівняння регресії та визначені оптимальні значення основних технологічних факторів процесів варіння лляної целюлози різними способами делігніфікації.

  • встановлено, що процес натронного варіння лляної целюлози описується рівнянням першого порядку. В основному, ізотермічному періоді варіння целюлози, процес делігніфікації протікає в дифузійній області, де лімітуючою стадією є дифузія продуктів розпаду лужного лігніну до щолоку. На основі одержаних результатів розроблені рекомендації для інтенсифікації процесу варіння целюлози.

  • Показано, що при моносульфітному варінні для досягнення потрібних для хімічної переробки показників лляної целюлози необхідно проводити процес делігніфікації за наступних умов: температура 1800С, рН 12...13, концентрація SO2 у варильному розчині - 40 г/л та тривалість варіння при кінцевій температурі 120 ...240 хвилин.

  • Визначено вплив добавки антрахінону до варильних розчинів при натронному, нейтрально-сульфітному та моносульфітному варінні на делігніфікацію та вихід лляних целюлоз.

  • Вивчено вплив основних вибілювальних реагентів (хлорної води, діоксиду хлору, пероксиду водню та гіпохлориту натрію) на показники якості лляних натронних целюлоз. визначені оптимальні параметри проведення вибілювання лляних целюлоз за різними схемами: з використанням і без використання молекулярного хлору та безхлорними з використанням пероксиду водню. Показано, що виключення із схеми вибілювання стадії хлорування і добілювання гіпохлоритом натрію та заміна їх більш селективними реагентами - діоксидом хлору та пероксидом водню позитивно впливає на якісні показники лляних целюлоз. Визначено, що найбільш перспективними схемами вибілювання лляних


  •