LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу кріплення підошов до верху взуття із застосуванням електрофізичної модифікації клейового шва

при радіаційному старінні нітрильних гум зростають у результаті збільшення активності і вмісту наповнювачів. Очевидно, збільшення швидкості радіаційної деструкції гум у присутності наповнювачів обумовлено двома причинами. По-перше, незалежно від типу наповнювача молекулярні ланцюги каучуку, розташовані на поверхні часток наповнювача, напружені і зазнають переважно розпаду при дії випромінювання. По-друге, кисневміщуючі групи на поверхні вуглецевих саж, кількість яких різко зростає при переході від грубної до канальної сажі, можуть викликати значне прискорення деструкції.

Нітрильні гуми рекомендовано для підошов взуття, під час виготовлення якого буде застосовано електрофізичну модифікацію клейового шва.

Одержані експериментальні дані підтверджують висунуте припущення про вплив на взуттєві матеріали електрофізичної модифікації.

Рис. 7. Зміна опору розриву і відносного подовження при опроміненні в

повітрі саженаповнених гум СКН-40, СКН-26 і СКН-18Рис. 8. Безперервна релаксація напруги при температурі ~35С і потужності дози опромінення ~ 1 Мрад/год гум на основі СКН-26, вулканізованих за допомогою ТМТД при різному вмісті наповнювача


Було проведено дослідження з метою виявлення впливу електрофізичної модифікації на міцність клейового шва у взутті.

Результати дослідження довели, що міцність кріплення підошов до верху взуття підвищується із застосуванням електрофізичної модифікації приблизно на 40% в порівнянні із не модифікованими зразками взуття і складає 74,5 Н/см. В деякому взутті при визначенні міцності клейового шва характер руйнування шва був когезійний. Це пояснюється утворенням додаткових поперечних зв'язків і зшиванням клейового шару з матеріалами взуття. Утворилася єдина просторова сітка між клейовим прошарком, гумою та шкірою для верху взуття. Завдяки такому перетворенню підвищилася міцність клейового шва.

Вибрана конструкція взуття, для якої підібрані системи матеріалів верху та низу, підкладки, визначені вимоги до матеріалів верху та низу взуття та технологічні режими приклеювання підошви до верху взуття.

Сушка клейової плівки після першого нанесення клею (рецептура у таблиці 2) складає 20 хв., t = (202 0С), після другого нанесення – 40 хв., t = (202 0С), час активації клейової плівки перед приклеюванням підошов – 3-5 сек, tакт = 2502 0С.

Розроблений технологічний процес складання взуття, особливістю якого є проведення електрофізичної модифікації клейового шва готового взуття. Операцію проводять на прискорювачі електронів ИЛУ-6. Технічні характеристики, при яких проводять модифікацію: енергія електронів — 2,0 МеВ, струм пучка — 4 мА, поглинена доза — 15 Мрад.

Цю операцію можна проводити окремо від інших операцій зборки взуття або прискорювач електронів може бути включений у перелік технологічного обладнання взуттєвого підприємства.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


1. Вивчено фізико-механічні та хімічні властивості клеїв на основі хлоропренових каучуків, які застосовуються у вітчизняній та закордонній промисловості; технологічні процеси і обладнання, яке застосовується для виготовлення вітчизняного взуття.

2. Вперше розроблена гіпотеза збільшення зчеплення плівки адгезиву з поверхнею субстрату під впливом електрофізичної модифікації: оптимальною дозою для електрофізичної модифікації клейового шва є доза поглинутого випромінювання у 15 Мрад, при якій відбувається зшивання плівки адгезиву з поверхнею субстрату та при цьому не відбувається деструкція взуттєвих матеріалів.

3. Досліджено причини зменшення міцності клейового шва в процесі виготовлення взуття та при експлуатації впродовж трьох місяців.

4. Створено і обґрунтовано новий склад поліхлоропренової клейової композиції з підвищеними фізико-механічними властивостями та досліджений вплив електрофізичної модифікації на міцність клейового шва.

5. Розроблено технологію виготовлення взуття із застосування нової поліхлоропренової клейової композиції з використанням електрофізичної модифікації при прикріпленні заготовок верху взуття до підошви.

6. Результати роботи впроваджено у виробництво на ТОВ "Зенкіс", ПП "Еліта-Стиль" та СПД "Сокальський" і в навчальний процес кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри Київського національного університету технологій та дизайну.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Балабанова О. І., Олійникова В. В. Запобігання підвулканізації у хлоропреновому каучуку // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2006. – №3. – С. 102-110.

 • Балабанова О. І., Олійникова В. В. Можливість використання радіаційно-хімічних процесів для підвищення міцнісних характеристик взуттєвих клеїв // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2006. – №4. – С. 56-62.

 • Балабанова О. І., Олійникова В. В. Визначення оптимального складу поліхлоропренового клею // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – №6. – С. 268-274.

 • Балабанова О. І., Олійникова В. В., Луканюк Я. С. Вплив радіаційної модифікації на міцність клейового шва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2007. – №2. – С. 77-81.

 • Балабанова О. І., Олійникова В. В. Вплив радіаційного випромінювання на міцність кріплення підошви до верху взуття // Тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" 26-28 квітня 2006 р. – Київ КНУТД, 2006. – Т.1. – С. 55.

 • Балабанова О. І., Олійникова В. В. Вплив електрофізичної модифікації на клейові з'єднання та матеріали взуття // Тези доповідей VІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" 16-18 квітня 2007 р. – Київ КНУТД, 2007. – Т.1. – С. 68.


  Особистий внесок здобувача в опублікованих працях: [1, 3, 4] – основні положення, постановка проблеми та задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, обробка результатів, формулювання висновків; [2] – основні положення, аналіз літературних даних, формулювання висновків; [5, 6] – постановка проблеми, проведення експериментальних досліджень, обробка результатів, формулювання висновків.


  АНОТАЦІЯ


  Балабанова О. І. Розробка технологічного процесу кріплення підошов до верху взуття із застосуванням електрофізичної модифікації клейового шва. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів. – Київ, Київський національний університет технологій та дизайну, 2007.

  Дисертація присвячена вирішенню наукового завдання, що полягає у розробці гіпотези збільшення зчеплення


 •