LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу одержання трести із соломи конопель із застосуванням активованих середовищ

показали, що солома, занурена в аноліт і католіт, має вологість, відповідно, на 12,0 і 13,8% більшу, ніж солома, занурена в неактивовану воду. Ці дані доводять, що зміна поверхневого натягу активованих середовищ – одна з можливих причин їх позитивного впливу на динаміку процесу перетворення конопляної соломи в тресту.

Якість конопляного волокна й виготовленої з нього продукції значною мірою залежить від його міцності, яка характеризується розривним навантаженням, і лінійної щільності. Сучасне економічне становище України призвело до необхідності більш широкого застосування конопляної сировини в текстильній промисловості, тому для оцінки якості волокна конопель під час досліджень додатково здійснювалося визначення показника гнучкості. У результаті математичної обробки експериментальних даних було отримано рівняння регресії, які наведено в табл. 1-3. Адекватність моделей підтверджується за критерієм Фішера при заданій довірчій імовірності 0,95.


Таблиця 1


Регресійні математичні моделі залежності

розривного навантаження волокна конопель від терміну розстилу при різних значеннях рН активованого середовища


Рівень рН середовища

Рівняння регресійної математичної моделі

3,85


y = 0,096x2 0,541x + 11,224

4,45


y = 0,090x2 0,038x + 10,483

5,20


y = 0,093x2 + 0,033x + 10,232

5,90


y = 0,089x2 + 0,050x + 10,244

6,70


y = 0,092x2 0,133x + 10,490

7,40


y = 0,080x2 0,237x + 10,435

8,10


y = 0,072x2 0,210x + 10,549

8,90


y = 0,059x2 0,028x + 10,242

9,70


y = 0,048x2 + 0,017x + 10,531

10,45


y = 0,052x2 0,090x + 10,513

11,10


y = 0,053x2 0,165x + 10,670Таблиця 2


Регресійні математичні моделі залежності

гнучкості волокна конопель від терміну розстилу при різних значеннях рН активованого середовища


Рівень рН середовища

Рівняння регресійної математичної моделі

3,85


y = 0,045x2 + 0,158x + 10,013

4,45


y = 0,067x2 + 0,276x + 9,9042

5,20


y = 0,074x2 + 0,290x + 9,801

5,90


y = 0,092x2 0,124x + 10,461

6,70


y = 0,079x2 0,236x + 10,435

7,40


y = 0,071x2 0,209x + 10,549

8,10


y = 0,059x2 0,023x + 10,225

8,90


y = 0,043x2 + 0,227x + 10,068

9,70


y = 0,047x2 + 0,019x + 10,528

10,45


y = 0,051x2 0,090x + 10,513

11,10


y = 0,049x2 0,082x + 10,481


Таблиця 3


Регресійні математичні моделі залежності лінійної щільності волокна конопель від терміну розстилу при різних значеннях рН активованого середовища


Рівень рН середовища

Рівняння регресійної математичної моделі

3,85


y = 3,231x + 104,040

4,45


y = 3,394x + 103,080

5,20


y = 3,769x + 107,760

5,90


y = 3,539x + 105,030

6,70


y = 3,324x + 104,680

7,40


y = 2,994x + 102,010

8,10


y = 2,847x + 100,900

8,90


y = 2,948x + 104,270

9,70


y = 2,927x + 105,260

10,45


y = 2,924x + 106,750

11,10


y = 2,721x + 105,400


На основі отриманих рівнянь регресії було побудовано поверхні відгуку показників якості, які представлено на рис. 1-3.
Аналіз наведених залежностей свідчить, що на 20 добу розстилу фізико-механічні характеристики трести, зволоженої активованими середовищами з різним значенням рН, істотно відрізняються між собою.

Оптимальні значення розривного навантаження, гнучкості й лінійної щільності волокна конопель отримані при зволоженні трести кислими та слабокислими середовищами з рН = 3,85 6,70. Як видно з рис. 1-3, застосування лужних середовищ з рН = 7,40 9,10 призводить до значного зниження розривного навантаження, незначного зростання гнучкості та збереження підвищеної лінійної щільності.

На основі отриманих експериментальних даних про динаміку зміни розривного навантаження та лінійної щільності згідно ГОСТ 10379-76 „Пенька трёпаная. Технические условия" було визначено сорт одержаного волокна конопель. Оцінювалося волокно, отримане із трести з терміном вилежування 10, 12, 14, 16, 18, 20 діб. Оброблені й узагальнені дані наведено в табл. 4.

Таблиця 4


Вплив рН активованих середовищ

на показники якості волокна конопель


Термін розстилу, діб

рН активованого середовища


3,85

4,45

5,20

5,90

6,70

7,40

8,10

8,90

9,70

10,45

11,10


Гнучкість, мм

Сорт

Гнучкість, мм

Сорт

Гнучкість, мм

Сорт

Гнучкість, мм

Сорт

Гнучкість, мм

Сорт

Гнучкість, мм

Сорт

Гнучкість, мм

Сорт

Гнучкість, мм

Сорт

Гнучкість, мм

Сорт

Гнучкість, мм

Сорт

Гнучкість,